مشاور شما در زمینه پروژه های برنامه نویسی
و مهندسی نرم افزار
09131253620
همیشه در دسترس
(حتی روزهای تعطیل)
 
جستجو در پروژه های وب سایت
صفحه اصلی    |    جستجو در پروژه ها    |    درخواست نمونه پروژه    |    ثبت نام در وب سایت    |    ورود به حساب کاربری    |    سوالات قبل و بعد از خرید    |    درخواست استخدام    |     ارتباط با ما     |    نقشه وب سایت     
مشاهده جزئیات پروژه
>>>>مشاهده سایر پایان نامه های رشته علوم اجتماعی >>>>

>>>> مشاهده پایان نامه ها به تفکیک رشته >>>>

>>>> مشاهده لیست کامل لیست انواع پایان نامه ها <<<<


 
  خرید
کد پروژه: PA-400219
موضوع پروژه:

جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی

گروه پروژه: لیست انواع پایان نامه ها
تعداد مشاهدات: 1488
قیمت: 85500 (قیمت به ریال)
قالب فایل: Word
تعداد صفحات: 95
شرح پروژه:
فهرست
مقدمه: 8
چرا ارتباط؟ 9
تعریف ارتباط 10
مفاهیم مشترک در تعاریف ارتباط: 11
ارتباط، اطلاع، انتشار : 12
تفاوت های بین ارتباط جمعی و وسایل ارتباط جمعی 12
تقسیم بندی ارتباط بر اساس جریان ارتباطی: 13
تقسیم بندی ارتباط بر اساس چگونگی برقراری و ایجاد: 13
ویژگی های کانال های ارتباط سنتی در مقابل ارتباط جمعی: 13
سیر تاریخی وسایل ارتباط جمعی: تاریخچه مختصر ظهور وسایل ارتباط جمعی : 14
الف: اولیه 16
ب- ثانویه: 16
چهار اصطلاح درباره نامگذاری وسایل ارتباط جمعی: 17
ویژگی های مشترک وسایل ارتباط جمعی : 18
ویژگی های خاص وسایل ارتباط جمعی: 18
ویژگی های جوامع اطلاعاتی: 19
سطوح تأثیر وسایل ارتباط جمعی بر جامعه : 19
تعریف جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی : 20
سه نوع نظریه جامعه شناسی: 21
وظایف اجتماعی وسایل ارتباط جمعی: 22
کارکردهای آشکار و پنهان وسایل ارتباط جمعی: 22
مکاتب مطالعات ارتباطی : 23
الف) تاثیر محتوای پیام 23
ب) تاثیر وسیله ارتباطی 23
چهارنکته مهم در مورد مطالعات وسایل ارتباط جمعی: 24
انواع تجمعات انسانی در ارتباط جمعی: 24
گروه: group 24
انبوه خلق: 24
توده: mass 26
همگان:public 27
نامگذاری اصطلاحات مربوط به وسایل ارتباط جمعی : 28
ساخت سازمان و مدیریت وسایل ارتباط جمعی 28
انواع مدیریت در وسایل ارتباط جمعی 29
وظیفه وسایل ارتباط جمعی تحت حمایت 30
تقسیم بندی نظریات مربوط به میزان تأثیرات وسایل ارتباط جمعی بر مخاطبان: 31
الف – نظریات مربوط به تاثیرات نامحدود رسانه ها (مخاطب منفعل) 31
ب – نظریات تاثیر محدود رسانه یا مخاطب فعال (نظریه استحکام) : 33
ج – نظریات مربوط به تاثیرات مشروط رسانه ها 34
تعدد وسایل ارتباط جمعی و خنثی سازی اثرات : 34
تعدد ارزش ها و کاستی اثرات: 35
رویکرد نظری: چهار مرحله تاثیر محتوای رسانه‌ ها 35
نظریات مربوط به تاثیرات وسایل ارتباط جمعی 38
تاثیرات وسیله ارتباطی 38
سیر تحول ارتباطی جوامع از نظر ژان کلوتیه: 39
دیوید رایزمن و دوران تاریخ اجتماعی بشر 40
• تاثیرات محتوای وسایل ارتباط جمعی 41
تحلیل کارکردی وسایل ارتباط جمعی از دیدگاه لاسول و رایت: 41
کارکردهای مثبت و منفی وسایل ارتباط جمعی از دیدگاه لازارسفلد و مرتون : 44
محیط پیرامون و اثر رسانه ها : 46
نظریه نیازجویی مخاطبان در رویارویی با رسانه های جمعی : 47
نقش وسایل ارتباط جمعی در کشورهای در حال توسعه: 48
دانیل لرنر 48
اثر بومرانگ ، انگ و کاستی تأثیر وسایل ارتباط جمعی : 51
• دیدگاه های مخاطبان درباره وسایل ارتباط جمعی: 52
1- استفاده: 52
2- اثرات: 53
اثرهای ارتباطی وسایل ارتباط جمعی 53
•وسایل ارتباط جمعی و تغییر نگرش 54
نظریات دی فلور: 54
الگوی لاویج و اشتاینر (با تاکید بر اثربخشی تبلیغات) 56
الگوی مک گوایر : جدول عوامل ارتباطی و مراحل رفتاری 57
(جدول عوامل ارتباطي و مراحل رفتاري، مک گوایر به نقل از ورنر سورین و جیمز تانکارد،ص 21) 58
توضیح جدول: 58
تردید در الگوهای سلسله مراتبی تاثیرات ارتباطی 58
اثرهاي وسايل ارتباطي بر ادراك 58
فرایندهای گزینشی 59
مثال: تاثیرات رسانه ها و فرایندهای گزینشی 60
وسایل ارتباط جمعی و فرهنگ: مطالعات انتقادی تاثیرات وسایل ارتباطی 60
نظریه هژمونی فرهنگی 60
نظریات مکتب فرانکفورت 61
نظریه صنایع فرهنگی 61
خلاصه دیدگاه ها در مورد تأثیر وسایل ارتباط جمعی بر مخاطبان 62
وسایل ارتباط جمعی و خشونت 65
نظریات مربوط به خشونت 65
نظریه یادگیری اجتماعی 66
نظریه اثر محرک 67
نظریه اجتماعی- رشدی 68
اثر حساسیت زدایی 69
اثر آگاهی و هشیاری اجتماعی 70
الف- نظریات باندورا درباره خشونت 72
نظریه کاشت گربنر و خشونت رسانه ای 74
خلاصه نظریات درباره خشونت: 79
تأثيرات بلندمدت كمتر 81
هزاره سوم و تاثیرات رسانه های نوین 81
تاثیرات وسایل ارتباط جمعی بر افکار عمومی 84
تعابیر متفاوت و متضاد از افکار عمومی 84
عوامل پیدایش افکار عمومی 85
ابزارهای جهت دهی  افکار عمومی از طریق  وسایل ارتباط جمعی 86
نظریات هابرماس درباره حوزه عمومي و تاثیرات وسایل ارتباط جمعی 86
گفت‌وگو در حوزه عمومي 88
منابع 94


 
مقدمه: 
در جهان امروز، وسایل ارتباط جمعی اعم از مطبوعات، سینما، رادیو، تلویزیون و فناوری های نوین ارتباطات و اطلاعات بویژه اینترنت، با انتقال اطلاعات و معلومات جدید و تبادل افکار عمومی سهم بسزایی در پیشرفت فرهنگ و تمدن بشری ایفا می کنند.
فراوانی جمعیت، تمرکز گروه های وسیع انسانی در شهره های بزرگ، شرایط خاص تمدن صنعتی و پیچیدگی وضع زندگی اجتماعی، و تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کنونی نیاز به آگاهی از رویدادهای جاری را افزایش می دهد. به گونه ای که پیشرفت وسایل ارتباط جمعی و توسعه اقتصادی و اجتماعی همگی لازم و ملزوم یکدیگر شده اند. 
نگاهی به تحولات تاریخی رسانه ها در قرن 21 نشانگر آن است که تفکر انسان تا چه حد به ابزارهای ارتباطی، از زبان به عنوان نخستین وسیله ارتباطی گرفته تا ابزارهای پیچیده انتقال اطلاعات مانند خطوط الکترونیکی و نیز ماهواره های فضایی مدیون است. بررسی این فرایندهای ارتباطی و نقش ابزارهای ارتباطی، سیر تکامل تاریخی آنها و کشف روابط موجود میان این ابزارها با زمینه های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی جوامع از اهمیت بسیاری برخوردار است. این بررسی ها نشان می دهند که تجزیه و تحلیل پیام ها بدون درنظر گرفتن ابزارهای انتقال مفاهیم امکان ناپذیر است. بنابراین ارتباط در مفهوم عام خود مجموعه پیچیده و سازمان یافته ای است که جنبه های انسانی و تکنولوژیک آن از یکدیگر تفکیک ناپذیر است. 
با توجه به تاثیرات فزاینده وسایل ارتباطی نوین بر جوامع جهان سوم تلاش در سه حوزه زیر ضروری می نماید: 
1- شناخت ماهیت و عملکرد رسانه هایی که پیوسته در حال تغییرند.
2- تعیین نیازهای فرهنگی مخاطب در جامعه خودی
3- چگونگی برخورد گریزناپذیر با پیام های روزافزون رسانه های جمعی بیگانه و استفاده مطلوب از آن بخش از صنایع فرهنگی آنها که می تواند مایه ترقی و پیشرفت جوامع جهان سوم و در حال توسعه باشد.
جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی، تاثیرات وسایل ارتباط جمعی بر جامعه و نیز تاثیرپذیری آن از جامعه را با رویکردی 
جامعه شناختی با تاکید بر وسایل ارتباطی نوین مورد بررسی قرار می دهد. درک این موضوع مستلزم آگاهی از نقش ها و کارکردهای وسایل ارتباطی از یکسو و فهم ویژگی های جوامع جدید در هزاره سوم از سوی دیگر است.....
HyperLink
این مطلب را به اشتراک بگذارید:

     
Design And programming By www.bitasoft.ir