مشاور شما در زمینه پروژه های برنامه نویسی
و مهندسی نرم افزار
09131253620
همیشه در دسترس
(حتی روزهای تعطیل)
 
جستجو در پروژه های وب سایت
صفحه اصلی    |    جستجو در پروژه ها    |    درخواست نمونه پروژه    |    ثبت نام در وب سایت    |    ورود به حساب کاربری    |    سوالات قبل و بعد از خرید    |    درخواست استخدام    |     ارتباط با ما     |    نقشه وب سایت     
مشاهده جزئیات پروژه
>>>>مشاهده سایر پایان نامه های رشته كشاورزی >>>>

>>>> مشاهده پایان نامه ها به تفکیک رشته >>>>

>>>> مشاهده لیست کامل لیست انواع پایان نامه ها <<<<


 
  خرید
کد پروژه: PA-400157
موضوع پروژه:

کشت گندم

گروه پروژه: لیست انواع پایان نامه ها
تعداد مشاهدات: 1071
قیمت: 85500 (قیمت به ریال)
قالب فایل: Word
تعداد صفحات: 108
شرح پروژه:
1-1-مقدمه: 3
2-1- هدف: 5
3-1- سابقه كاشت گندم: (T aestivum L.) 5
4-1- كشورهاي مهم توليد كننده گندم در جهان 6
5-1- میزان سطح زیر کشت گندم در جهان 8
6-1- ويژگيهاي گياه شناسي گندم: 10
7-1- تقسيم بندي انواع گندم بر حسب نياز به سرما: 11
8-1- عومل رشد و نمو گندم: 12
9-1- دانه گندم 13
10-1- ساقه ( سوفار): 15
11-1- مراحل رشدي گندم 15
12-1- اكولوژي گندم: 17
1-13-1- شوري خاك: 18
2-13-1- خاك شور: 20
14-1- معيارهاي تشيخص خطرات ابياري با اب شور : 20
15-1- يونهاي شور كننده اب و خاك : 21
16-1- علائم ظاهري شوري و سديمي بودن خاك : 21
17-1- خصوصيات خاكهاي شور: 21
18-1- عوامل مؤثر بر رسانايي الکتريکي(EC) : 23
19-1- منابع و علل شور شدن خاك : 23
20-1- وسعت و توزيع اراضي شور در سطح دنيا : 24
21-1- اثر سوء سديم تبادلي: 25
22-1- مكانيسم اثر نمك : 25
23-1- اب ابياري با کمي شوري : 26
1-23-1- اب لب شور: 26
2-23-1- اب شور  : 26
3-23-1- اب نمک يا شور : 27
25-1- مراحل متوالي تنش گياه: 28
26-1- ارزيابي ميزان تنش: 29
27-1- مواجهه گياه با تنش شوري خاك : 30
28-1- اثرات سوء شوري بر گياهان: 31
29-1- اثر شوري روي جوانه زني گندم: 32
30-1- راههاي كاهش اثرات شوري در زراعت گندم : 32
31-1- خاك سديمي: 34
32-1- اندازه گيري شوري : 34
1-32-1- روش هاي  اندازه گيري شوري: 35
2-32-1- واحد شوري 35
33-1- رابطه شوري با سنتز پروتئين: 35
34-1- تحمل گياهان به هدايت الکتريکي: 36
جدول 2-34-1- راهنماي تفسير کيفيت اب در ابياري 37
فصل دوم 38
2-1- بررسي منابع 39
مواد و روشها 45
فصل سوم 45
5-3- محلول هوگلند به عنوان ماده زمینه ازمایش 46
6-3- ازمایش جوانه زنی: 48
2-6-3- صفات مورد بررسي در تحقيق ازمايشگاهي : 50
4-6-3- تهيه تيمارها از غلظت شاهد (S0) تا (S4) در مرحله ‌ازمايشگاهي : 51
5-6-3- نتايج به دست امده از ازمايش اوليه : 52
6-6-3- منحنی های درصد جوانه زنی در زمانهای متوالی نمونه برداری 53
مرحله دوم : تحقيق گلخانه‌اي : 61
ب) تیمار s1 50% هوگلند + 75 ميلي مول بر ليتر : 62
9-3- مرحله نهايي ازمايش: 65
نتایج و بحث 68
فصل چهارم 68
2-4- تفسیر اماری تنش شوری در مرحله اول ازمایش: 70
6-4- اثر تیمارهای شوری بر ظهور ساقه چه ژنوتیپ های گندم: 74
نمودار 8-4- مقایسه میانگین سطوح شوری بر تعدا ساقه چه ژنوتیپ های گندم 77
جدول 10-4-  تجزیه واریانس صفات مختلف در ازمایش گلخانه ای 79
12-4- تاثیر تیمارهای شوری بر نتایج ازمایشات گلخانه ای 81
14-4- مرحله رویش اولیه 83
نمودار 2-15-4- مقایسه میانگین تاثیر سطوح شوری بر وزن تر اندامهای هوایی 85
17-4- اثر تیمارهای شوری بر عملکرد ماده خشک ریشه: 87
19-4- اثر تیمار های شوری بر عملکرد ماده خشک اندام های هوایی ژنوتیپ های گندم 90
21-4- تاثیر تیمارهای شوری بر طول ساقه: 94
نمودار 1-21-4- مقایسه میانگین تاثیر تیمار های شوری بر طول ساقه 95
نمودار 2-21-4- مقایسه میانگین سطوح شوری بر طول ساقه 95
مقایسه میانگین تاثیر تیمارهای شوری بر سطح برگ: 97
نمودار 22-4- مقایسه میانگین تاثیر تیمارهای شوری  بر سطح برگ (Cm2) 99
نمودار 23-4- مقایسه میانگین تاثیرسطوح شوری بر سطح برگ (Cm2) 
نتیجه گیری و پیشنهادات1-5- نتيجه گيري : 102
فصل پنجم 102
1-5- نتيجه گيري : 103
2-5- پيشنهادات 104

1-1-مقدمه:
جمعيت کره زمين پيوسته در حال افزايش است اين جمعيت که در سال 1930 ميلادي تنها 2 ميليارد نفر بود در سال 1990 به 3/5 ميليارد نفر رسيد و در سال 2000 ميلادي از 6 ميليارد نفر تجاوز کرد و پيش بيني مي شود که در سال 2025 ميلادي به 5/8 ميليارد نفر برسد. بيش از    جمعيت جهان در کشورهاي در حال توسعه بسر مي برند و متاسفانه سهم عمداي افزايش جمعيت مربوط به اين کشورها مي باشد، که امروزه با مشکل گرسنگي و سوء تغذيه دست به گريبان هستند به گونه اي که 20 درصد جمعيت اين کشورها هم اکنون با سوء تغذيه دست و پنجه نرم مي کنند...

HyperLink
این مطلب را به اشتراک بگذارید:

     
Design And programming By www.bitasoft.ir