مشاور شما در زمینه پروژه های برنامه نویسی
و مهندسی نرم افزار
09131253620
همیشه در دسترس
(حتی روزهای تعطیل)
 
جستجو در پروژه های وب سایت
صفحه اصلی    |    جستجو در پروژه ها    |    درخواست نمونه پروژه    |    ثبت نام در وب سایت    |    ورود به حساب کاربری    |    سوالات قبل و بعد از خرید    |    درخواست استخدام    |     ارتباط با ما     |    نقشه وب سایت     
مشاهده جزئیات پروژه


>>>> مشاهده لیست کامل لیست پروژه های درس روش تحقیق <<<<


 
  خرید
کد پروژه: PA-300506
موضوع پروژه:

رابطه عزت نفس وپیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر 15 تا 18 سال

گروه پروژه: لیست پروژه های درس روش تحقیق
تعداد مشاهدات: 1287
قیمت: 82000 (قیمت به ریال)
قالب فایل: Word
تعداد صفحات: 84
شرح پروژه:
فهرست
مقدمه : 5
موضوع تحقيق : 7
شرح موضوع تحقيق : 7
اهميت موضوع : 11
اهداف تحقيق : 15
طرح سوال تحقيق : 15
آيا بين عزت نفس و پيشرفت تحصيلي رابطه معناداري وجود دارد يا خير ؟ 15
فرضيه هاي تحقيق : 15
نوع تحقيق : 16
تعريف اصطلاحات : 16
عزت نفس : 16
تعريف عملي : 17
پيشرفت تحصيلي : 17
تعريف عملي : 18
ادبيات تحقيق : 19
عوامل موثر بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان : 19
انگيزه پيشرفت : 27
نقش خانواده در شكل گيري عزت نفس : 28
عوامل موثر در رشد عزت نفس : 32
عزت نفس و عملكرد سودمند : 33
آسيب شناسي رواني و عزت نفس : 34
ديدگاه هاي نظري در مورد عزت نفس : 36
ديدگاه اسلامي : 36
گستره نظري : 40
رشد خودپنداره : 41
ابعاد خويشتن : 44
خودايده آل : 45
نياز به احساس ارزش و عزت نفس : 48
كنترل خود و عزت نفس : 50
زمينه هاي عزت نفس : 51
عزت نفس اجتماعي : 51
عزت نفس تحصيلي : 52
عزت نفس خانوادگي : 52
عزت نفس جسماني : 53
عزت نفس كلي : 53
ابعاد عزت نفس عبارتند از : 53
تنفر از خود : 53
شكست و ترديد درباره خود : 54
تاييد خود : 54
فنون مشاوره اي براي افزايش عزت نفس : 55
1-روش مراجع مركزي : 55
2-آگاهي از مشكل به طور گروهي : 56
3-تمرين هاي متشكل و منظم : 56
4-فيلم 56
5-بمباران نيرو : 57
6-شناسايي صفت : 57
7-ياوران همانند : 58
8-مشاوره توسط همتايان : 58
تحقيقات انجام شده در زمينه عزت نفس در ايران : 58
تحقيقات انجام شده در زمينه عزت نفس در خارج از كشور : 62
چكيده اي از تحقيقات انجام شده : 64
چكيده : 64
چكيده : 66
مقدمه : 68
جامعه آماري : 68
ابزار تحقيق : 68
مشخصات پرسشنامه : 69
روش اجراي نمونه گيري : 70
مقدمه : 72
تفسير : 76
اثبات فرضيه : 77
خلاصه گزارش تحقيق : 78
محدوديت ها : 80
پيشنهادات : 81
فهرست منابع فارسي : 83
 
مقدمه : 
مردم معدن هايي هستند همچون طلا و نقره . پيامبر اكرم (ص)
در روان شناسي شخصيت و روان شناسي اجتماعي مباحث جنجال برانگيزي مطرح مي شوند كه اين مباحث جذابيت خاصي را براي محقق ايجاد نموده و زمينه هاي مساعدي را براي پويايي تحقيقات بنيادي و كاربردي فراهم ساخته اند . 
يكي از موضوعاتي كه همواره توجه روان شناسان را به خود جلب مي كند بحث پيشرفت تحصيلي است و همچنين عدم پيشرفت تحصيلي (افت تحصيلي) كه امروز يكي از موضوعات كنفرانس ها و سمينارها مي باشد . در اين پژوهش هدف آن است كه عوامل متعددي كه در پيشرفت تحصيلي موثرند نام برده شود و رابطه پيشرفت تحصيلي و عزت نفس مورد بررسي قرار گيرد . 
در طول صد سال گذشته نيز بسياري از روانشناسان اين نظر را پذيرفته اند كه انسان داراي يك نياز به عزت نفس مي باشد (مانند آدلر ، آلپورت ، 
راجرز ، ساليوان ، كارن هورناي ، جيمز ، مزلو ، مورفي ، رانگ ) از ميان 
اين افراد كارن هورناي روشي را كه افراد تلاش مي كنند بواسطه آن يك 
خود پنداره مطلوب از خود بدست آورده و از آن محافظت و دفاع نمايند را مورد بحث قرار داده است . 
در ابتداي كودكي امنيت و آرامش كودكان در گرو توجه و مراقبت والدين است . آنها نيازهاي كودكان خود را برآورده نموده و اضطرابهايشان را به حداقل مي رسانند و بتدريج كه كودكان رشد مي كنند در آنها خودياري نيز بوجود مي آيد و اين شناخت برايشان حاصل مي گردد كه آيا دختران و پسران خوبي هستند ؟ كودكان از طريق والدينشان ( به نظر آنها قدرت مطلق هستند ) ، مي خواهند پيامدهاي خوب را دريافت كنند و در مقابل از پيامدهاي بد در امان باشند ، همچنين ياد مي گيرند كه اگر دختران و پسران بدي باشند خطر از دست دادن مراقبت و توجه والدين وجود دارد و شايد اصلاً آنها را نابود كنند . پيامد آن چيزي كه كودك ادراك مي كند حتماً يك عزت نفس مثبت همراه با احساس گرمي و امنيت و يا يك عزت نفس منفي همراه با بيم و وحشت است . 
موضوع تحقيق : 
بررسي رابطه عزت نفس وپيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر سنين 15 تا 18 سال شهرستان نظرآباد . 

شرح موضوع تحقيق : 
عزت نفس يا خودارزيابي ، اثرات برجسته اي در جريان فكري ، تمايلات ، ارزشها و هدف هاي شخص دارد و كليد فهم رفتار اوست . شخصي كه از عزت نفس برخوردار است خودش را به گونه اي مثبت ارزشيابي كرده ، برخورد مناسبي نسبت به نظريات مثبت خود و ديگران دارد . در مقابل كسي كه به عزت نفس پايين مبتلاست اغلب نوعي نگرش مثبت مصنوعي نسبت به دنيا دارد . و در نااميدي تلاش مي كند تا به ديگران خودش نشان دهد كه شخص لايقي است و يا ممكن است به درون خويش انزواگزيند و از ارتباط با ديگراني كه از آنها مي ترسد اجتناب نمايد . شخص مبتلا به عزت نفس پايين اساساً فردي است كه احساس غرور كمي در خودش ادراك كرده است . عزت نفس بر اساس تركيبي از مسائل و موضوعاتي كه در زندگي براي ما اهميت دارند ساخته شده است . تاثير معلمان و والدين را در حصول عزت نفس  و پيشرفت تحصيلي نبايد از نظر دور داشت . 
يكي از مفاهيمي كه به مفهوم نگرش به آموزشگاه و يادگيري آموزشگاهي بسيار نزديك است مفهوم نگرش به خود و عزت نفس تحصيلي در رابطه با يادگيري آموزشگاهي است . 
موفقيت و تاييد يا شكست و عدم تاييد در تعدادي از تكاليف يادگيري و در مدت نسبتاً طولاني به عزت نفس كلي درباره آموزشگاه و يادگيري آموزشگاهي مي انجامد . 
دانش آموزي كه مرتباً در آموزشگاه موفقيت كسب مي كند بايد تاثير مدرسه و معلمان را به خود تعميم دهد و يك مفهوم كلي مثبت درباره خودش به عنوان يادگيرنده ايجاد كند (پيشين ص 76) . 
با توجه به اهميت اين مقوله و تاثير آن بر شئون زندگي در سنين شخص درصدد پاسخ به اين سوال هستيم كه آيا عزت نفس بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان تاثير دارد يا خير ؟....
HyperLink
این مطلب را به اشتراک بگذارید:

     
Design And programming By www.bitasoft.ir