مشاور شما در زمینه پروژه های برنامه نویسی
و مهندسی نرم افزار
09131253620
همیشه در دسترس
(حتی روزهای تعطیل)
 
جستجو در پروژه های وب سایت
صفحه اصلی    |    جستجو در پروژه ها    |    درخواست نمونه پروژه    |    ثبت نام در وب سایت    |    ورود به حساب کاربری    |    سوالات قبل و بعد از خرید    |    درخواست استخدام    |     ارتباط با ما     |    نقشه وب سایت     
مشاهده جزئیات پروژه
>>>>مشاهده سایر پایان نامه های رشته جمعیت و تنظیم خانواده >>>>

>>>> مشاهده پایان نامه ها به تفکیک رشته >>>>

>>>> مشاهده لیست کامل لیست انواع پایان نامه ها <<<<


 
  خرید
کد پروژه: PA-300302
موضوع پروژه:

جمعیت و تنظیم خانواده

گروه پروژه: لیست انواع پایان نامه ها
تعداد مشاهدات: 1986
قیمت: 107000 (قیمت به ریال)
قالب فایل: Word
تعداد صفحات: 277
شرح پروژه:
فهرست
فصل1 7
جمعيت 7
جمعيت 8
انواع جمعيت : 8
تراكم جمعيت : 9
جمعيت شناسي 10
چرخه جمعيت شناسي 12
ميزان رشد جمعيت 14
ساختار جمعيت 15
حركات جمعيت 19
مهاجرت 25
شاخص هاي جمعيتي 26
شاخص‌هاي مرگ و مير: 32
شاخص هاي ازدواج و طلاق : 37
اميد به زندگي مردان در بدو تولد 40
مشكلات ناشي از افزایش بی رویه جمعيت 41
اپيدميولوژي تنظيم خانواده و حركات جمعيت 48
جنبه هاي اپيدميولوژي تنظيم خانواده : 48
جنبه هاي اپيدميولوژي حركات جمعيت : 49
سياستهاي جمعيتي 50
اجزاء سياستهاي جمعيتي : 52
فصل2 54
تنظیم خانواده 54
تنظيم خانواده در جهان و ايران 55
وظایف والدین نسبت به فرزندان 57
تنظيم خانواده: 59
بهداشت باروری 61
اجزای بهداشت باروری 62
حقوق باروری: 64
تاريخچه تنظيم خانواده در جهان و ايران 65
سوابق تنظيم خانواده در ايران 67
اهميت تنظيم خانواده 68
اهداف تنظیم خانواده: 69
اهداف كلي تنظيم خانواده: 69
اهداف اختصاصي تنظيم خانواده: 69
تأثير تنظيم خانواده و جنبه هاي بهداشتي آن 71
قلمرو خدمات تنظيم خانواده 73
زن و شوهرهاي واجد شرايط برنامههاي تنظيم خانواده: 73
استراتژيهاي تنظيم خانواده در جهان و ايران 75
استراتژي تنظيم خانواده در ايران: 76
فعاليتهاي تنظيم خانواده در ايران: 77
تشريح و فيزيولوژي توليد مثل در انسان 78
قاعدگی 85
بهداشت فردی در دوران قاعدگی: 86
بلوغ 87
بلوغ در جنس مؤنث 88
خلاصه رويدادهاي بلوغ: 90
بلوغ در جنس مذكر 91
يائسگي 93
غربالگري سرطان 97
سرطانهاي شايع خاص زنان: 97
سرطانهاي شايع خاص مردان: 100
پيشگيري از بارداري 102
روشهاي پيشگيري از بارداري 102
قرصهاي ضدبارداري خوراكي 106
قرصهاي تركيبي 107
مقدار مصرف و نحوه تجويز قرص ها : 109
اثرات مفيد فرصهای ترکیبی : 113
نحوه كاشت و خارج ساختن نورپلانت: 129
وسيله داخل رحمي 135
روشهای اورژانسی پیشگیری از بارداري 141
روشهاي سدكننده 144
نزديكي منقطع 162
شيردهي 163
روش ريتميك يا خودداري دورهاي 164
روشهاي پاياني جلوگيري از بارداري 167
وازكتومي با انتهاي باز (Open-ended): 178
آينده روشهاي جلوگيري از بارداري 180
روشهاي هورموني جديد جلوگيري از بارداري در زنان 182
آمپولهاي تزريقي 183
روشهاي جديد جلوگيري از بارداري براي مردان 185
روشهاي هورموني مردانه 185
عوامل موثر بر بلوغ اسپرم: 187
ساير روشهاي هورموني در مرد و زن 187
وسائل مكانيكي 189
كاندوم هاي مردانه 189
كاندومهاي زنانه 190
حلقه هاي واژينال 191
اسپرم كش ها و ميكرب كش ها 192
عقيم سازي 192
روشهاي طبيعي جلوگيري از بارداري 194
ابزارهاي اندازه گيرنده مخاط 196
نحوه ارتباط با مردم 197
مشاوره 197
انواع مشاوره ازدواج 198
مشاوره قبل از ازدواج 199
مشاوره در تنظيم خانواده 203
مشاركت مردان در تنظيم خانواده 235
تاثير آموزش در برنامه هاي تنظيم خانواده 237
مراحل مختلف آموزش برنامه هاي تنظيم خانواده 238
روشهاي آموزش برنامه هاي تنظيم خانواده 238
انواع برنامه هاي آموزش تنظيم خانواده 239
مسائل و مشكلات آموزش برنامه هاي تنظيم خانواده 239
برنامه ريزي در بهداشت و تنظيم خانواده 241
برنامه ريزي تنظيم خانواده در سطح كشور 242
ارزشيابي برنامه هاي بهداشت و تنظيم خانواده 245
تعريف ارزشيابي 245
ارزشيابي برنامه هاي بهداشت و تنظيم خانواده 245
منابع 248
معرفي سايتهاي مرتبط براي اطلاعات بيشتر: 250

فصل1
جمعيت
تعريف : مجموعه اي از انسانها ، جانوران ، گياهان يا عناصر متمايز ديگري كه حداقل در يك صفت مشترك باشند . مثل جمعيت يك شهر ، يك كلاس ، يك گروه سني معين . در تعريفي ديگر به مجموعه اي از افرادي كه به يك گونه تعلق دارند و در مكان مشخصي زندگي مي كنند جمعيت گفته مي شود . 
انواع جمعيت :
در مطالعات جمعيت شناسي جمعيت ها را به اشكال مختلف طبقه بندي مي نمايند كه موارد زير از آن جمله اند : 
جمعيت مقيم يا قانوني (Dejure) : تمام كساني را شامل مي شود كه تابعيت كشوري را دارند و يا اهل منطقه اي هستند صرف نظر از اينكه هنگام سر شماري در محل حضور داشته باشند و يا حضور نداشته باشند . 
جمعيت واقعي يا حاضر (Defacto) : كساني را شامل مي شود كه در هنگام سرشماري در محل حضور داشته باشند و مورد شمارش قرار بگيرند . 
جمعيت اصلي : جمعيت كل جامعه يا كشور را جمعيت اصلي مي نامند . 
جمعيت محدود يا فرعي : جمعيت بخشهاي كوچكي از كل را جمعيت فرعي مي نامند كه نسبت به جمعيت كل جامعه يا كشور كوچكتر و محدودترند . 
جمعيت باز : جمعيتي است كه در افزايش يا كاهش آن ، علاوه بر مواليد و مرگ و مير ، مهاجرت (درون كوچي و برون كوچي) نيز تأثير دارد .
جمعيت بسته : جمعيتي است كه در افزايش يا كاهش آن مهاجرت نقشي ندارد و تغييرات آن فقط از اختلاف زاد و ولد و مرگ و مير ناشي مي شود . 
جمعيت طبيعي (بدوي) : جمعيتي است كه در اختيار قوانين طبيعت قرار دارد و قادر به مبارزه با مرگ و حيات نيست . 
جمعيت ثابت : جمعيت بسته اي است كه براي مدت طولاني در معرض ميزانهاي ثابت تولد و مرگ قرار گيرد و ميزان افزايش ساليانه اين جمعيت به سوي مقدار ثابتي ميل كند . 
جمعيت متوقف : جمعيت ثابتي است كه در آن ميزان افزايش طبيعي صفر باشد. 
جمعيت متعادل (متوازن) : جمعيتي است كه در لحظه اي معين از زمان داراي حجم ثابت و ميزانهاي مواليد و مرگ و همچنين ميزان مهاجرتهاي درون كوچي و برون كوچي برابر باشد . اين جمعيت را نبايد با جمعيت ثابت اشتباه كرد چرا كه در جمعيت متعادل اين وضعيت موقتاً چنين است .
جمعيت متناسب (مطلوب) : جمعيتي است كه حجم مناسب براي تحقق و حفظ برخي از هدفهاي مشخص و مورد قبول اجتماعي را داشته باشد . 
تراكم جمعيت :
 تعداد افرادي كه در زمان خاص در واحد خاصي از سطح ( مثلاً كيلومتر مربع)‌ زندگي مي كنند تراكم جمعيت انسانهاي آن منطقه را تشكيل مي دهند . 
 
جمعيت شناسي 

واژه جمعيت شناسي و يا Demography  مركب از دو كلمه يوناني Demos  به معني مردم و جمعيت و گرافوس graphos  به معني شناسايي ، توصيف به نگارش و شناخت است . چنانچه گاهي به دموگرافي جمعيت نگاري نيز گفته مي شود . 
جمعيت شناسي مطالعه آماري جمعيت هاي در حال تغيير انساني است علمي است كه پديده هاي جمعيتي را با دو روش علمي مورد مطالعه قرار مي دهد . و موضوع مطالعه آن اطلاع و آگاهي بر جمعيت ها ، بررسي و شناخت نكات عمومي و بررسي چگونگي تغييرات و نوسانات كمي و كيفي آنهاست . بعبارت ديگر علمي است كه باعث شناخت و مطالعه جمعيت و كليه تغييرات آن چه از نظر تعداد ، جنس ، سن ، فرهنگ ، آداب و رسوم ، اقتصاد و . . . مي باشد . همچنين جمعيت شناسي حركات دراز مدت جمعيت را مورد مطالعه قرار مي دهد و علل اين حركت را تبيين مي‌كند . در حال حاضر جمعيت شناسي به دو شاخه بزرگ و مهم يعني جمعيت شناسي كمي  ( جمعيت شناسي آماري ) و جمعيت شناسي كيفي تقسيم مي گردد . 
هدف از جمعيت شناسي كمي مطالعه تركيب و حركات جمعيت در زمان و مكان معين و جستجوي علل اين حركات مي باشد . حال آنكه در جمعيت شناسي كيفي مطالعه خصوصيات و ويژگيهاي كيفي انسانها مورد نظر است كه ساختمان حركات جمعيت را بيشتر از نقطه نظر بيولوژيكي و وراثت و تأثيراتي كه محيط اجتماعي و جغرافيايي در اين جمعيت ها مي گذارد مورد بررسي قرار مي‌‌دهد . 
در جمعيت شناسي به سه نوع پديده آشكار زندگي توجه مي شود : 
1ـ تغيير در تعداد جمعيت 
2ـ تركيب سني و جنسي جمعيت 
3ـ توزيع جغرافيايي جمعيت 
اين پديده ها ماحصل پنج فرآيند جمعيتي است كه عبارتند از : 
1ـ باروري    2ـ ميرايي     3ـ زناشويي       4ـ مهاجرت       5ـ حركات اجتماعي 
 
چرخه جمعيت شناسي 
رشد جمعيت در هر جامعه اي يك چرخه جمعيت شناختي 5 مرحله اي را طي مي‌كند . 

شكل(1-1) :مراحل تحول جمعيتي

 مرحله 1ـ در اين مرحله ميزان تولد و ميزان ميرايي جمعيت زياد است و چون اين دو پديده اثر يكديگر را خنثي مي كنند  تعداد جمعيت تقريباً ثابت مي ماند . 
مرحله 2ـ در اين مرحله بعلت بهبود وضعيت اقتصادي ميزان ميرايي رو به كاهش مي رود در حاليكه ميزان تولد تغيير نمي كند . در دوران كنوني علت افزايش مواليد در كشورهاي جنوب آسيا و آفريقا را بيشتر بهبود شرايط بهداشت مادر و كوتاه شدن دوره شير دادن كودك از پستان مادر منسوب مي توان كرد . 
مرحله 3ـ در اين مرحله ميزان مرگ همچنان كاهش مي يابد و ميزان تولد هم رو به كاهش مي‌گذارد و در همين حال تعداد جمعيت همچنان افزايش مي يابد . به نظر ميآيد كه هم اكنون جمعيت ايران در اين مرحله از چرخه جمعيت شناسي است .  در بعضي از كشورهاي رو به پيشرفت نيز مانند چين و مالزي ميزان مواليد به سرعت كاهش يافته است . 

مرحله 4ـ در اين مرحله ميزان تولد هم كم مي شود در ضمن تعداد مرگ هم كم باقي مي ماند و در نتيجه تعداد جمعيت ثابت مي ماند در اين مرحله ميزان رشد جمعيت به صفر مي رسد . مثل بيشتر كشورهاي پيشرفته صنعتي . 
مرحله5ـ در اين مرحله تعداد جمعيت بعلت كمتر شدن ميزان مواليد از ميزان مرگ كاهش مي‌يابد كه رشد جمعيت منفي مي شود . مانند كشور ژاپن. 

جدول (1-1): پر جمعيت ترين كشورهاي جهان در سال 2000 و 2050 (تخمين زده شده) و جمعيت آنها برحسب ميليون

2050 POPULATION
(ESTIMATED, IN MILLIONS) MOST POPULOUOS
COUNTRIES IN 2050 2000 POPULATION
(IN MILLIONS) MOST POPULOUS
COUNTRIES IN 2000
1600
1300
403
312
304
285
244
211
188
182 India
China
United States
Indonesia
Nigeria
Pakistan
Brazil
Bangladesh
Ethiopia
Congo 1200
1000
175
212
170
151
145
128
127
123 India
China
United States
Indonesia
Brazil
Pakistan
Russia
Bangladesh
Japan
Nigeria

ميزان رشد جمعيت
تغييرات در تعداد جمعيت اعم از اينكه افزايش يا كاهش حاصل نمايد، رشد جمعيت ناميده مي شود كه در صورت افزايش ، رشد مثبت و در مورد كاهش، رشد منفي است.
ميزان رشد جمعيت نماينده ازدياد يا كاهش طبيعي جمعيت مي باشد و با فرمول زير محاسبه مي شود:
              تفاضل تعداد مرگها از مواليد در مدت يك سال   
1000 ×                                                        =  ميزان رشد طبيعي جمعيت(R)                           
                        جمعيت وسط سال
رشد جمعيت تا 1/0 درصد جمعيت ثابت در نظر گرفته مي شود. اگر رشد طبيعي جمعيت تا كمتر از 5/0 درصد برسد، جمعيت داراي رشد خفيف است‏، رشد 1- 5/0 درصد را رشد متوسط، 5/1 تا 1 درصد را رشد سريع و 2- 5/1 درصد را رشد بسيار سريع مي نامند و اگر رشد جمعيت بيش از 5/2 درصد باشد، رشد انفجاري ناميده مي شود. ميزان رشد سالانه ايران طبق آخرين آمار 3/1  درصد مي باشد. 
زمان دو برابر شدن جمعيت (Doubling time) زمان لازم براي دو برابر شدن جمعيت  است. و با فرمول زير محاسبه مي شود: 
                                                                                         72
                                                                                                   = DT
                                                                                       R                           
اگر ميزان رشد جمعيت منفي باشد، با اين فرمول زمان نصف شدن جمعيت (Halving time)  بدست خواهد آمد.
        
ساختار جمعيت
 تركيب جنسي جمعيت : 
نحوه تركيب جنسي يك كشور تأثير بسيار زيادي بر ساير متغيرهاي جمعيتي ، اجتماعي و اقتصادي آن به جاي مي گذارد . بعنوان مثال كاهش زنان در يك منطقه بتدريج كاهش باروري و در نتيجه كاهش جمعيت را در بر خواهد داشت و كاهش مردان موجب كاهش فعاليت هاي اقتصادي و در نتيجه افت توليد و ارائه خدمات خواهد بود. براي سنجش توزيع جنسي جمعيت يك منطقه شاخصي به كار مي رود كه  "نسبت جنسي" ناميده مي شود و از محاسبه تعداد مردان يك منطقه نسبت به تعداد زنان همان منطقه در مقطعي از زمان بدست مي آيد . اين نسبت را مي توان به طور جداگانه براي سنين و گروههاي مختلف محاسبه نمود كه در اين حالت "نسبت هاي جنسي ويژه" ناميده مي شود . 
تركيب جنسي تحت تأثير سه عامل مي باشد : 
1ـ مواليد پسر و يا دختر : بطور تقريبي در مقابل هر 100 نفر نوزاد دختر 106ـ104 نوزاد پسر متولد مي شوند كه در تمام دنيا اين نسبت تقريباً مساوي است .
2ـ اختلاف مرگ و مير دو جنس : در كشورهاي جهان سوم و در حال توسعه به دليل مرگ و مير زياد مادران در حين بارداري و زايمان، تعداد زنان نسبت به مردان كمتر مي شود همچنين در كشورهاي پيشرفته نسبت مرگ و مير زنان بعد از 65 سالگي كمتر از مردان است . از طرفي در بسياري از كشورهاي پيشرفته مرگ و مير مردان به دلايل مشكل بودن شرايط كار مردان و حوادث ناشي از آن در مقايسه با مشاغل زنان بيشتر از زنان است، در نتيجه برتري زنان چشمگير است . 
3ـ مهاجرت :  نسبت مرداني كه براي يافتن شغل و . . . به كشورهاي ديگري مي‌روند بيشتر از زنان است . 
تركيب سني جمعيت :
 منظور از تركيب سني پراكندگي بر حسب سن است. با توجه به اينكه سن يكي از ويژگيهاي انسان و به تبع آن يكي از متغيرهاي اصلي در جمعيت شناسي است لذا مطالعه تركيب سني مردان و زناني كه در عرصه زندگي اجتماعي يك جامعه به فعاليت مشغولند حائز اهميت فراواني است. بعنوان مثال تمركز جمعيت در سنين پايين تر نشانگر آن است كه بار بيشتري بر دوش جمعيت فعال از نظر اقتصادي قرار دارد. اطلاع و آگاهی از توزیع سنی جمعیت هر کشور خصوصاً از نظر پیش بینی وضع اینده و احتیاجات آتی جمعیت دارای اهمیت است. 
جمعیت ها از نظر ترکیب سنی به سه دسته تقسیم می شوند:
1) جمعیت جوان: جمعیتی است که بیش از 40% آن را افراد کمتر از 15 سال تشکیل می دهند. 
2) جمعیت سالخورده: جمعیتی است که نسبت افراد 65 ساله و بالاتر آن 10% یا بیشتر باشد. 
3) جمعیتهایی که در حال گذر از جوانی به سوی سالخوردگی هستند.
براي درك شناخت بهتر و سريعتر ساخت سني و جنسي جمعيتها و نيز مقايسه آنها با يكديگر از نمودارهايي به نام هرم سني استفاده مي شود. 
 هرم سني نموداري است كه در محور عمودي و افقي دارد. محور عمودي نماينده سن از صفر تا حداكثر و محور افقي نشان دهنده مقدار افراد هر سن يا گروه سني 
مي باشد. از آنجا كه هرم هاي سني در مقابل عوامل مختلف بسيار حساس مي باشد لذا انواع مختلفي از هرم هاي سني در كشورهاي مختلف مي توان مشاهده نمود. 
هرم هاي سني نمايش دهنده وضعيت گذشته و حال يك جمعيت از لحاظ توزيع سني و جنسي است و از اين لحاظ در سه رده نامگذاري مي شوند. 
1ـ هرم هاي سني با قاعده پهن و نوك تيز (به اصطلاح ميخي) در كشورهاي 
رو به پيشرفت ديده مي شود كه بخش عمده اي از جمعيت كمتر از 15 سال دارند، ميرايي گروههاي سني كودكان زياد است و گروههاي سني بالا كم جمعيت است. 
2ـ هرم هاي سني با پايه اي كم عرض تر و رأس پهن تر (تقريباً استوانه اي شكل) كه در كشورهاي پيشرفته صنعتي ديده مي شود كه جمعيت كمتر از 15 ساله نسبتاً كم، ميرايي گروههاي سني كودكان ناچيز و مقدار (درصد) گروه سني بالا بيشتر است .
 
               
شكل(2-1): هرم سني ميخي و هرم سني استوانه اي
3ـ هرم هاي گلابي شكل : در كشورهاي در حال پيشرفت ديده مي شود كه در سالهاي اخير برنامه‌هاي بهداشتي و تنظيم خانواده را با جديت بكار بسته اند و در نتيجه تعداد تولدهاي جديد و ميرايي كودكان كاهش يافته و مستطيل هاي پاييني هرم كوتاهتر شده است. آخرين هرم سني ايران (سرشماري سال 1385) نيز به اين شكل است . 
 
شكل(3-1) هرم سني جمعيت كشور در سرشماري عمومي سال 1385 (گلابي شكل)

توزيع جغرافيايي جمعيت:
 در هر سرزمين با توجه به امكانات زيستي، جمعيت در سطح آن پراكنده است، بطوريكه ميان جمعيت و مساحت سرزميني كه جمعيت در آن زندگي مي كنند رابطه اي وجود دارد ولي اين رابطه ثابت نيست، يعني ميزان پراكندگي آن در هر جا يكسان نيست، به همين دليل با موضوعي به نام تراكم جمعيت روبرو مي شويم كه به مجموع امكاناتي كه جهت توليد مواد غذايي مردم منطقه نياز است بستگي دارد. 

حركات جمعيت
حركات جمعيت عبارت است از دگرگونيهايي كه در طول زمان معيني در يك جمعيت ظاهر مي شود. در يك جمعيت در طول يك دوره زماني تعدادي متولد ميشوند، تعدادي مي ميرند و بالاخره عده اي نيز محل سكونت خود را تغيير مي دهند كه هر يك در تركيب جمعيت تأثير مي گذارند . 
حركات جمعيت خود بر دو گونه است : 
الف ـ حركات زماني ( طبيعي ) كه شامل تولد و باروري و مرگ و مير است . 
ب ـ حركات مكاني جمعيت كه مهاجرت است . 
ولادت و باروري 
ولادت و باروري دو پديده جمعيتي هستند كه هر يك به نوعي در تركيب جمعيت نقش دارند. از اصطلاح ولادت فقط براي نشان دادن تعداد ولادت ها استفاده مي شود، در حاليكه وقتي فراواني ولادت ها را در جمعيتي كه قابليت باروري دارد مطالعه مي كنيم، در واقع با باروري سر و كار داريم. در بحث ولادت توجه به نوزاد يا مولود است اما در بحث باروري عمدتاً زناني مد نظرند كه بچه دار شده يا خواهند شد . 
باروري عبارت است از توانايي بالقوه زاد و ولد يك زن يا يگ گروه اجتماعي از زنان. به عبارت ديگر باروري مشخص مي كند كه در يك گروه از زنان كه در سن خاص قرار 
مي گيرند ، در يكسال چند فرزند متولد مي شود . توانايي زاد و ولد معمولاً از سن 15 سالگي شروع و در سن 45  يا 49 سالگي خاتمه مي يابد . 
عوامل متعددي در باروري زنان دخالت دارد . اين عوامل را مي توان در سه گروه عمده به شرح زير تقسيم بندي نمود : 
1ـ صدمات و اختلالات بيولوژيكي كه اصولاً ممكن است به ناباروري و عقيمي منجر گردد . 
2ـ بيماريها و فقدان بهداشت كافي كه مي تواند در سير حاملگي دخالت نموده، به سقط، تولد مرده و ناباروري موقت و گذرا بيانجامد . 
3ـ عوامل اجتماعي و فرهنگي  كه در رابطه عميق با آگاهيها و نگرش هاي افراد در جامعه نسبت به مسائل جمعيتي وباروري مي باشد . 
از جمله اين عوامل مؤثر عبارتند از : 
عوامل محیطی: شرایط سخت محیط بر جنبه های فیزیولوژیکی باروری اثر 
می گذارند. بعنوان مثال بررسی های انجام شده نشان داده است که لقاح در مناطق مرتفع پائین تر از نقاط کم ارتفاع می باشد.
همگاني بودن ازدواج : در كشورهاي در حال توسعه دير يا زود 95 تا 100 درصد زنان بالاخره ازدواج خواهند كرد، در حاليكه در كشورهاي پيشرفته صنعتي اين نسبت 90ـ70 درصد است . 
سن ازدواج : هر چه سن ازدواج كمتر باشد ، ميزان باروري بيشتر است. بطوریکه اگر سن قانونی ازدواج به 20 سال برسد 20 تا 30% از میزان موالید کاسته می شود. 
سن بلوغ دختران : با افزايش سن بلوغ ، باروري كاهش مي يابد و بالعكس . در كشورهايي مثل هندوستان و در نواحي گرمسير سن بلوغ 14ـ12 سالگي است، در ايران 14ـ13 سالگي است. 
سن یائسگی: با افزایش سن یائسگی، بعلت افزایش طول دورۀ باروری، میزان باروری افزایش می یابد.
دوره زندگي مشترك : 25 درصد تولدها در 5ـ1 سال اول زندگي زناشويي  و
 55 ـ50 درصد تولدها در فاصله سالهاي 15ـ5 زندگي زناشويي است. 
فاصله گذاري بين مواليد : فاصله گذاري بين زايمانها مي تواند تأثير چشمگيري بر ميزان باروري داشته باشد. 
سطح سواد زنان :  بين باروري و سطح سواد ارتباط معكوس وجود دارد. 
آداب و سنن اجتماعي : مانند اعتقاد داشتن به كودك از جنس خاص (پسر يا دختر) كه موجب افزايش ميزان باروري مي شود. 
اعتقادات مذهبي : مثلاً كاتوليك ها حق استفاده از وسائل پيشگيري از بارداري را ندارند....
HyperLink
این مطلب را به اشتراک بگذارید:

     
Design And programming By www.bitasoft.ir