سئو یا بهینه سازی وب سایت برای موتورهای جستجوگر

seo وب سایت چیست

توسط admin | گروه SEO | 1396/07/17

نظرات 0

 با توجه به حجم روز افزون اطلاعات در اينترنت، توجه استفاده كنندگان از منابع اينترنتي را به كيفيت اطلاعات بازيابي شده جلب مي كند. در حال حاضر، دروازه هاي اطلاعاتي (gateways) و كتابخانه هاي مجازي (Virtual libraries) تلاش مي كنند مجموعه اي از منابع با كيفيت را در حوزه هاي موضوعي مختلف ارائه كنند. در اين رابطه ، نكته اصلي و قابل ذكر اين است كه در طراحي آنها متخصصان موضوعي و به ويژه كتابداران شركت دارند و از مزاياي مهم آنها پيروي از روشهاي سازماندهي اطلاعات مورد استفاده در كتباخانه ها مي باشد.

به همين دليل اطلاعات بازيابي شده در يك حوزه موضوعي اطلاعاتي، به اصطلاح، غربال شده است كه به روشي علمي و بر اساس الگوهاي مشخص دسته بندي مي شود. به عبارت ديگر، جستجو در دروازه هاي طالاعاتي به صورتي هدايت شده انجام مي پذيرد و شما با مشكل بازيابي اطلاعات بسيار زياد، كم ربط يا نا مربوط مواجه نخواهيد بود. به اين ترتيب، ضمن آنكه در وقت شما صرفه جويي خواهد شد، تصوير بهتري از حوزه موضوعي مورد نظر و نيز شاخه هاي فرعي آن و ارتباط ميان آنها به شما ارائه مي شود. در نتيجه به فرايند افزايش دانش شما كمك بيشتري خواهد كرد. 

جستجو در وب : چگونه مي توانيد جستجوي موفق تري داشته باشيد؟

قبل از جستجو بايد به دقت بينديشيد كه چه اطلاعاتي را مي خواهيد بازيابي كنيد. به موضوع اصلي و موضوعهاي وابسته (نزديك به آن) و واژه هاي مترادف دقت كنيد. 

ابزار (موتور) جستجوي مناسب را انتخاب كنيد. موتورهاي جستجو در اينترنت به سه دسته تقسيم مي شوند. 

الف ) موتورهاي جستجوي موضوعي (سلسله مراتبي يا راهنما) (Directories) كه سياه اي از صفحه هاي اينترنتي را بر اساس موضوع دسته بندي مي كنند نظير: 

Yahoo, Looksmart, Magellan, Internet Guide, Google

ب ) موتورهاي جستجوي كليد واژه اي كه با استفاده از كليد واژه هاي مورد نظر مي توان در آنها به جستجو پرداخت ، مانند: 

Excite, Hotbot, Lycos, Google, Altavistar, Infoseek

 ج ) ابر موتورهاي جستجو (Meta Search Engine) اين موتورهاي جستجو تقاضهاي جستجوي شما را به طور خودكار به چندين موتور جستجو ارسال كرده و نتايج گرفته شده از آنها را براي شما نمايش مي دهند. 

در مورد چگونگي وارد كردن عبارت جستجو نيز بايد به چند نكته توجه كنيد: 

الف ) بهتر است هميشه از جستجوي پيشرفته (Advanced Search) در موتورهاي جستجو استفاده كنيد تا امكان استفاده از عملگرهاي منطقي نظير (And, Or, Not) و ساير امكانات نظير مشخص كردن زمان، مترادفها، تصاوير و ... را داشته باشيد. از اين امكانات به منظور محدود كردن و يا دقيق كردن جستجو و به دست آوردن نتايج بهتر استفاده كنيد. 

ب ) از به كار بردن كلمات عام و حروف تعريف و اضافه خودداري كنيد مثل: (to, at, the, of) 

ج ) براي جستجوهاي دقيق عبارتي از نشانه گيومه و پرانتز استفاده كنيد مثل: 

"Interoduction to modern English Literature"

د ) سعي كنيد قبل از استفاده از هر موتور جستجو، راهنماي آن را مورد مطالعه قرار دهيد زيرا معمولا هر موتور جستجو روش خاصي را براي انجام جستجوهاي دقيقتر پيشنهاد مي كند. هميشه به اعتبار و كيفيت اطلاعات بازيابي شده توجه كنيد. يكي از نكاتي كه هميشه بايد مد نظر قرار دهيد اين است كه اين اطلاعات را چه كسي تهيه كرده است؟ يكي از روشهاي اطلاع يافتن از اين مسئله دقت كردن به نشاني (URL) سايت مي باشد. معمولا علامتهاي بكار رفته در انتهاي نشاني بيانگر نوع سازمان ارائه دهنده آن اطلاعات مي باشد. معمولا، سايتهاي داراي پسوند edu, ac, gov از اعتبار بيشتري برخوردارند. در زير، انواع پسوندها معرفي مي شود: 

موتور های جستجو

نشانه كشورها (Country Code) نيز نشان مي دهد كه سايت از چه كشوري انتشار يافته، به طور مثال UK در انتهاي آدرس نشان دهنده يك سايت انگليسي مي باشد. به تاريخ روز آمد شدن سايت نيز توجه كنيد. اگر سايتي تاريخ روز آمد شدن ندارد يا تاريخ روز آمد شدن آن مربوط به گذشته است به احتمال از ارزش كمتري برخوردار است. 

راهكارهايي براي انجام يك جستجوي موفق 

قبل از جستجو بايد به دقت بينديشيد كه چه اطلاعاتي را مي خواهيد بازيابي كنيد. معمولا براي شروع جستجو بايد پرسش مورد نظر خود را به كليد واژه هاي مناسب تبديل كنيد. همچنين بايد با پوشش موضوعي پايگاه اطلاعاتي كه مي خواهيد در آن  جستجو كنيد آشنا بوده  و خصوصيات ويژه آن را بشناسيد . در اكثريت پايگاه هاي اطلاعاتي مي توانيد اطلاعات مربوط به پوشش موضوعي را از گزينه اي نظير information , about us و غيره، همچنين اطلاعاتي مربوط  به چگونگي فرمول بندي جستجو را مي توانيد از گزينه هاي نظير user guides , search tipe, help و ... به دست آوريد. 

بسياري از پايگاههاي اطلاعاتي  به كاربر اجازه مي دهند كه نه تنها در يك ركورد به طور كلي بلكه در فيلدهاي خاص به جستجوي كليد واژه يا عبارت بپردازند و براي انجام اين گونه جستجوها معمولا بايد از گزينه هاي Guided search, expert search, Advanced search و ... استفاده شود. همچنين براي فرمول بندي جستجو معمولا امكان استفاده از عملگرهاي بولي، AND , OR , NOT در همه پايگاهها و موتورهاي جستجو وجود دارد كه  روش قابل انعطافي براي جستجوهاي تركيبي است، اگر چه ممكن است هر يك از پايگاه ها و موتورهاي جستجو، شكل خاصي از جستجوي  بولي را با استفاده از علائم +، - ، * يا كلمات NOT , OR , AND انجام دهند. 

در عملگر AND دو كليد واژه طوري تركيب مي شوند كه ركوردهايي را كه شامل هر دو اصطلاح باشند پيدا شوند و كاربرد آن جهت محدود كردن دامنه جستجو مي باشد. عملگر OR دامنه جستجو را گسترش داده و ركوردهايي را كه شامل يكي از كليد واژه ها و يا هر دو باشد بازيابي مي كنند. كاربرد آن جهت وسيع تر كردن دامنه جستجو مي باشد. 

عملگر NOT نيز براي محدود كردن نتيجه جستجو در صورتي كه بخواهيم ركوردهاي مربوط به يك كليد واژه را از مجموعه ركوردهاي موجود در پايگاه حذف كنيم به كار مي رود و نتايج جستجو را كاهش مي دهد. 

براي جلوگيري از بازيابي ركوردهاي نامرتبط مي توانيد از واژگان كنترل شده استفاده كنيد، كه معمولا در پايگاه هاي اطلاعاتي با گزينه هاي thesaurus , subject , index معرفي شده اند. يعني كليد واژه هاي مورد نظر را از اين سياهه ها استخراج كنيد. استفاده از محدود گرهايي نظير جستجو در يك فيلد خاص (نويسنده ، عنوان، موضوع و ...) و سال نشر مشخص و ... نيز در بسياري از پايگاه ها ميسر است. سخن آخر اين كه، در يك جستجو توام شدن تخصص موضوعي و به كارگيري فرمول بندي مناسب براي جستجو و سپس ارزيابي نتايج بازيابي شده منجر به انجام جستجوي موفق خواهد شد. 

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر