دانلود پروژه کار آفرینی کشت توام اردک و ماهی

طرح توجیهی کشت توام اردک و ماهی بخش ششم

جدول انرژی برق مصرفی

نام دستگاه

شرح مصرف کننده

تعداد وسیله

انرژی مصرفی واحد KW

انرژی برق مصرفی

پمپ آب

الکتروموتور موتوژن 3 اسب بخار 3 فاز دور 2900 در دقیقه

1 دستگاه

2/2

600/523

دستگاه ضد عفونی آب

لامپهای تولید نور فرابنفش 400 واتی

7 عدد

2

000/476

روشنایی و لوازم برق جزعی و کلی

لامپهای روشنایی کولر یخچال رایانه

 

43/5

340/292/1

 

 

 

ارزش کلی

940/291/2

 
با درنظر گرفتن  استانداردهای معمولی تکثیر و پرورش ماهی برای هر هکتار استخر با ترکیبهای زیر درنظر گرفته شده است. (برای هر هکتار 5000 قطعه بچه ماهی درنظر گرفته شده)

هزینه های پرورش و نگهداری ماهی/ خرید بچه ماهی

نوع ماهی

نسبت تعداد

در 1 هکتار

کل در 10 هکتار

ارزش واحد هر قطعه

ارزش کل

بچه کپور معمولی

20%

1000 قطعه

1000 قطعه

متوسط قیمت هر بچه ماهی 30 گرمی 300 ریال

000/000/3 ریال

بچه ماهی فیتوفاک

60%

3000 قطعه

3000 قطعه

000/000/9 ریال

بچه ماهی آمور علفخوار

20%

100 قطعه

100 قطعه

000/000/3 ریال

 

 

 

 

جمع کلی

000/000/15 ریال

 
قیمتها با محاسبه کرایه تا مزرعه مقید است.
بعد از 250 روز بایستی ماهی با پرورش صحیح به حدود 2 کیلوگرم وزن رسیده باشد.
میزان ضریب  تبدیل دانه های غلات که دارای 30 درصد پروتئین و غذای کامل و مناسب برای رشد ماهیها باشد از نظر اقتصادی برای تولیدکنندگان حائز کمال اهمیت و توجه است.
ترکیب ذرت و جو و سبوس گندم حداکثر 4 کیلو خوراک 1 کیلوگرم ماهی و ترکیب کنجاله پنبه تخم و تفالۀ سویا و پودر ماهی و آرد ماهی و پودر استخوان و پودر خون حداکثر 3 کیلو خوراک 1 کیلوگرم ماهی تولید می شود. مقداری از غذای اضافی ماهیان کپور که باقی می ماند ماهیان علفخوار مصرف می کنند.

تغذیه و رشد ماهی

نوع غلات

نسبت درصد

قیمت هر کیلو

ارزش کل

ذرت

45%

1260 ریال

ارزش کلی به طور متوسط در مبلغ یکهزار و یکصد و پنجاه ریال در محاسبه منظور گردیده است

گندم

10%

850 ریال

سویا

10%

1950 ریال

پودر استخوان

5%

1300 ریال

جو

15%

850 ریال

سبوس

5%

615 ریال

کنجاله

10%

1230 ریال

 

 

ارزش کلی

1150 ریال در هر کیلوگرم

 

یونجه تر مصرف یک دوره خوراک ماهیان علفخوار

نوع غلات

نسبت درصد

قیمت هر کیلو

ارزش کل

ذرت

45%

1260 ریال

ارزش کلی به طور متوسط در مبلغ یکهزار و یکصد و پنجاه ریال در محاسبه منظور گردیده است

گندم

10%

850 ریال

سویا

10%

1950 ریال

پودر استخوان

5%

1300 ریال

جو

15%

850 ریال

سبوس

5%

615 ریال

کنجاله

10%

1230 ریال

 

 

ارزش کلی

1150 ریال در هر کیلوگرم

 
 هزینه های دارویی و غذایی و مکمل های نگهدارنده مجموعاً مبلغ 000/500/2 ریال در یک دوره درنظر گرفته 
می شود.
پرورش ماهی به صورت کشت توام صورت می گیرد و همین امر باعث خواهد شد تا جیرۀ غذایی ماهیان کامل شده و بازدهی مناسبی داشته باشد. خرید لار و بچه ماهی در سالهای اول با سفارش قبلی تامین  و توسط فروشنده حمل و در مزرعه تحویل خواهد گردید. همانطوری که قبلاً اشاره شد با توجه به آب و هوای منطقه پرورش و نگهداری ماهیان مناسب بوده و برای رشد سریع ماهیان دادن خوراک اضافی مناسب ضروررت حتمی دارد و همچنین کود دهی حیوانی و طیور و شیمیایی به موقع استخرها و شیرۀ کود حیوانی به کف استخرها به وسیلۀ نور و حرارت تجزیه شده و باعث می گردد فیتو پلانکتونها و گیاهان معلق ازدیاد و رشد و نموده و مورد تغذیه ماهیها قرار گیرند و تولید افزایش یابد. برای تغذیه مکمل ماهیهای کپور غذای آماده که به صورت خشک در انبار نگهداری و به صورت خمیر درآمده و به وسیلۀ ظروف مخصوص در اکثر نقاط استخر گذاشته می شود می تواند مورد استفاده یکنواخت ماهیها قرار گیرد. نوع ماهیهای مورد مصرف و مقدار تولید آنها به شرح زیر خواهد بود.
ماهی
جدول تولید ماهیهای کپور

نوع ماهی

تولید در هکتار Kg

کل مساحت به هکتار

تولید ماهی Kg

قیمت واحد (ریال)

قیمت کل توحید (ریال)

کپور معمولی

2000

10

2000

8500

000/000/170

فیتوفاک

6000

10

6000

8000

000/000/480

علفخوار آمور

2000

10

2000

7500

000/000/150

 

 

 

 

ارزش کلی

000/000/800

 
جایگاه پرورش اردکها با توضیحات قبلی محاسبه گردیده است.
جایگاه پرورش اردکها

شرح

طول دیوار غربی

عرض دیوار جنوبی

تعداد واحدها

مساحت هر واحد

کل مساحت

بهای کل زیربنا (ریال)

اردک گوشتی

15 متر

5 متر

10

75 متر

750 متر

000/000/15

 

 

 

 

 

 

000/000/15

 
 
خرید جوجه اردکها

شرح

طول دیوار غربی

عرض دیوار جنوبی

تعداد واحدها

مساحت هر واحد

کل مساحت

بهای کل زیربنا (ریال)

اردک گوشتی

15 متر

5 متر

10

75 متر

750 متر

000/000/15

 

 

 

 

 

 

000/000/15

 
 اردک

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر