دانلود پروژه کار آفرینی کشت توام اردک و ماهی

طرح توجیهی کشت توام اردک و ماهی بخش پنجم

جدول هزینه های اجایی طرح / کشت علوفه

 

شرح موارد اجرایی

مساحت مورد عمل

ارزش واحد

ارزش کل به ریال

خرید زمین

40000 متر مربع

20000 ريال

80000000 ريال

تسطیح

9000 متر مربع

2000 ريال

18000000 ريال

زهکشی

1000 متر مربع

2500 ريال

2500000 ريال

کانال کشی آب

1000 متر مربع

1000 ريال

1000000 ريال

جاده سازی و خیابان

200 متر مربع

1500 ريال

300000 ريال

درختکاری حاشیه خیابان

100 متر مربع

3000 ريال

300000 ريال

یونجه کاری

10000 متر مربع

-------

2427500 ريال

حصار کشی و محوطه سازی

1000 متر مربع

 

30000 ريال

30000000 ريال

تاسیسات مزرعه

-------

-------

81500000 ريال

ساختمان

--------

-------

131000000 ريال

 

 

 

جمع کل

647027500 ريال

   خرید زمین پرورش ماهی و اردک 150000متر به ارزش 300000000 ريال
حصار کشی جهت محوطه پرورش ماهی و چرای آزاد اردکها منظور شده است.
تاسیسات برق و قسمتی از موارد مشروحه در بخش کشت محصول و پرورش ماهی و اردک مشترک مورد استفاده بوده و فقط در یک بخش محاسبه می گردد. در مورد تامین برق از شبکه برق سراسری ارزش خرید انتخاب وبه طرح افزوده می شود.
 
جدول کشت یونجه

شرح

مساحت هکتار

مقدار هکتار

کل مقدار کیلو

ارزش واحد

ارزش کل

خرید بذر یونجه

1

35 کیلوگرم

35 کیلوگرم

8000 ريال

280000 ريال

هزینه های تولید

1

--------

--------

-------

2000000 ريال

کود مصرفی    ازت

دامی

1

1

30 کیلوگرم

1000 کیلوگرم

 

30 کیلوگرم

1000 کیلوگرم

250 ريال

140 ريال

7500 ريال  140000 ريال

 

 

 

 

جمع کل

2427500 ريال

 

جدول تولید یونجه

 

شرح

مساحت به هکتار

تولید در هکتار

کل تولید

قیمت واحد به کیلو

ارزش کل

یونجه

1

4 تن

4000 کیلوگرم

850 ريال

3400000 ريال

 

 

 

 

 

جمع کل

3400000 ريال

 
 
 
جدول ساختمان

 

شرح

مساحت مورد لزوم

ارزش واحد متر مربع

ارزش کل

ساختمان و دفتر سکونت

80 متر مربع

300000 ريال

24000000 ريال

اطاقک نگهبانی

40 متر مربع

250000 ريال

10000000 ريال

اطاقک نگهداری تاسیسات برق

40 متر مربع

200000 ريال

8000000 ريال

اطاقک نگهداری موتور برق

50 متر مربع

200000 ريال

10000000 ريال

انبار علوفه

100 متر مربع

200000 ريال

20000000 ريال

ساختمان کارگری

80 متر مربع

150000 ريال

1200000 ريال

انبار تعمیرات

40 متر مربع

150000 ريال

6000000 ريال

 

 

جمع کل

90000000 ريال

 

جدول تاسیسات بخش کشاورزی

 

شرح

تعداد یا مقدار

مشخصات

هزینه ریالی

پمپ انتقال آب

یک دستگاه

الکترو پمپشناور پمپ ایران 2/193 با دبی 7/4 لیتر در ثانیه و 35 متر لوله

4500000 ريال

شبکه برق رسانی

 

کابلهای برق به اندازه های مختلف و کلیدها و سیستم روشنایی

32000000 ريال

تابلوی برق

یک سلول

ورود برق اصلی و تزیع تجهیزات برقی و کلیدهای کنترل

10000000 ريال

ژنراتور اضطراری برق

یک دستگاه

ژنراتور 40 کیلو واتی با موتور دیزل 61 اسب پر کنیز و تابلو

35000000 ريال

 

 

جمع کل

81500000 ريال

 
هزینه های اجرای طرح تاسیسات و ساختمان پروش ماهی

 

شرح

تعداد واحد

مساحت کل (متر مربع)

ارزش کل (ریال)

اتخرهای بچه ماهی

10

15000

000/000/45

استخرهای پرواری

10

100000

000/000/300

حوضچه های شستشوی ماهی

1

3000

000/000/9

کانال کشی

-

-

000/000/5

موتورخانه جهت حفاظت پمپ و تاسیسات

1

40

000/000/8

انبار خوراک

1

50

000/000/10

انبار دارو

1

20

000/000/4

ساختمان آزمایشگاه

1

20

000/000/4

 

 

جمع کل

000/000/385

 
 

تجهیزات پرورش ماهی

 

شرح

تعداد یا مقدار

مشخصات

هزینه (ریال)

دستگاه ضد عفونی آب

یک دستگاه

مجموعه ای از 5 لامپ 400واتی اشعه فرابنفش با کوارتز و مدار الکتریکی

000/500/10

تجهیزات آزمایشگاه

یک مجموعه

ترازو، ظروف نمونه برداری، لوازم اندازه گیری، پارامترهای آب

000/000/5

رایانه

یک مجموعه

مانیتور+ چاپگر+ کیبورد+ سیستم موس

000/000/12

 

 

جمع کل

000/500/27

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر