دانلود پروژه کار آفرینی کشت توام اردک و ماهی

طرح توجیهی کشت توام اردک و ماهی بخش دوم

پیشگفتار

استخر پرورش ماهی یک واحد بیولوژیک نیمه بسته است که فضا و محیط زندگی مناسب و غذای و سایر احتیاجات ماهی را فراهم می کند. در این محیط بسیاری از گیاهان و جانداران و جانوران آبزی ظاهرمی شوند که بعضی مفید و برخی مضر اند ولی بسیاری از آنها در فرایند تولید گوشت ماهی ضرورتی ندارند. پرورش تک گونه ماهی هرگز نمی تواند باعث استفاده از تمامی منابع بیولوژیک استخر گردد و چنین کاری به معنای هدر دادن تولیدات اولیه استخر پرورش ماهی یعنی استفاده از فضای بالای ستون آب در استخر است. در طول تحقیقات روی اردکها؛ محققین متوجه شدند که 10% غذا در زمان تغذیه اردکها تلف شده و از بین می رود که این غذای اتلاف شده میتواند مورد مصرف ماهی ها قرار گیرد.

 fish

یکی از مسائل اساسی در کشت توام نسبت دقیق اردک و ماهی است. نتیجه تحقیقات نشان داده است که نسبت متعادل برای یک استخر یک هکتاری 1300 اردک و 3500 ماهی است. ماهی ها از انواع مختلف استفاده می شوند تا از تمام عمق آب استفاده کنند. در طول 21 روز اول اردکها از یک غذای آغازگر و مخصوص استفاده می کنند و غذای مراحل آخر رشد هم تا 43 روزگی به آنها داده می شود. 

 اردک

در این هنگام وزن اردکها به حدود 3 کیلوگرم می رسد. در این زمان اردکها فروخته شد و استخر پر از جوجه اردکهای جدید می شود. یک دوره پرورش ماهی 100 روز طول می کشد و تقریبا 1750 کیلوگرم ماهی تولیدمی شود.

مزایای کشت توام انواع کپور: آب در مقایسه با زمینی 3 بعدی است و برای اینکه از همه ابعاد تولیدی یک استخر مورد پرورش قرار گیرد. مواد غذایی استخر 4 دسته هستند: فیتوپلانکتون، زئوپلانکتون ها، گیاهان عالی، کف زیان  رشد بیش از حد فیتوپلانکتون ها و عدم تغذیه برروی آن، علاوه بر اینکه هنگام شب باعث کاهش میزان اکسیژن محلول در آب می گردد.همچنین مانع نفوذ نور به کف استخر شده و اختلالات در رشد و نمو کف زیان بوجود می آورد. در کشت توام انواع کپور معمولا از ماهی علفخوار آمور سفید ceass carp) (روی گیاهان آلی آبی و از ماهی کپور نقره ای(silver carp) برای مصرف فیتوپلانکتونها و از ماهی سرگنده (big head) برای مصرف زئوپلانکتون ها و از کپور معمولی (comman carp)می توان برای تغذیه بر روی انواع کف زیان و سایر موجودات کف استخر استفاده کرد. البته حداکثر دقت در انتخاب درصد تراکم گونه  ها بایستی به عمل آید تا از ایجاد رقابت غذایی و به هدر رفتن تولیدات غذایی جلوگیری شود. درصد ترکیب به نسبت 3/1/1/2 به ترتیب از چپ به راست برای ماهی آمور، کپور سرگنده، کپور نقره ای و کپور معمولی می باشد. البته چون آمور سفید بیش از همه انواع مورد توجه بوده و بازار بهتری دارد. می توان نسبت اختلاط را برای این ماهی بالا برد.

  ماهی

کود دهی استخرهای پرورش ماهی 

در پرورش توام کپور اهمیت کود دهی استخر بسیار بالاست. کودهایی که در پرورش ماهی برای غنی سازی استخر ها به کار برده می شود به دو گروه کودهای آلی و معدنی تقسیم می شوند. کودهای آلی با توجه به ویژگی های خاص خود، مناسب بودن قیمت و همچنین دارا بودن طیف وسیع نیازهای غذایی چرخه زیستی آب کاربرد زیادی در پرورش ماهیان گرم آبی دارد. در فضولات حیوانی تمام میکروالمان ها وجود دارند و در هر تن آن 5/12 کیلوگرم باکتری وجود دارد. به طور کلی فضولات حیوانی دارای مقدار زیادی co2 می باشد وph آن بیشتر از 9 است. با توجه  به جدول ارائه شده کود اردک و مرغ از همه غنی تر بوده و کلسیم، پتاسیم و فسفر آن از بقیه بیشتر است و مقدار آن در استخر باید نصف کود گاوی باشد.میزان دفع مواد توسط اردک در شبانه روز به طور کلی 423 گرم است که در سنین پائین کمتر می باشد. به طوری که تا 55 روزگی، روزانه حداکثر تا 27 گرم و از 56 تا 150 روزگی حداکثر تا 28 گرم و از 150 تا 180 روزگی حداکثر تا 295 گرم است. از دیگر خصوصیات ویژه کود اردک تجزیه سریع آن در آب استخر است. ضمن آنکه ازت آن 2 تا 3 مرتبه دیرتر از سایر کودهاست. با پخش تدریجی 100 کیلوگرم کود اردک در استخر 4 تا 6 کیلوگرم افزایش گوشت ماهی خواهیم داشت.

 

 

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر