دانلود پروژه کار آفرینی کشت توام اردک و ماهی

طرح توجیهی کشت توام اردک و ماهی بخش اول

  مقدمه:

در شرایط کنونی که جامعه ایران با کمبود مواد پروتئینی مواجه گشته و از طرفی گوشت ماهی به دلیل تامین مواد پروتئینی حیوانی سرشار از انواع مختلف مواد غذایی از قبیل چربیها و کلسیم، فسفر، ... کالری و ویتامین و سایر موادی که برای رشد و نمو و تندرستی بدن بسیار ضرورت دارد، می باشد و جنبه های تغذیه ای و بهداشتی آن در سراسر جهان توسعه یافته و از نظر اقتصادی نیز چنانچه به روش صحیح و به طور اصولی و عمیق عمل گردد از فعالیتهای چشمگیر ودر خور توجه بخش کشاورزی و دامی است و اثبات شده که تولید ماهی از نظر اقتصادی به مراتب نسبت به محصولات زراعی و دامی بیشتر و با صرفه تر است. طبق آزمایشات و بررسی هایی که در انستیتو های تغذیه اکثر کشور های جهان انجام شده برای مصرف سرانه بدن انسان حداقل 16 کیلوگرم ماهی و سایر آبزیان را به منظور تامین پروتئین مربوطه تجویز نموده اند و این در حالی است که سرانه کشور ما هنوز به 6 کیلوگرم نرسیده است. پروتئینها جزء لازم و مهم مواد غذایی انسان را تشکیل می دهند و در حال حاضر 70 درصد از ملل جهان با فقر پروتئینی روبرو هستند و رشد سریع جمعیت و گرایش جوامع گوناگون از کشاورزی به صنعت و کاهش تولید مواد غذایی و گیاهی و جانوری مسئله فقر غذایی را غیر قابل تحمل کرده است. برای نیل به هدف خود اتکایی در بخشهای مختلف کشاورزی بهترین و با صرفه ترین راه استفاده از زمینهای غیر قابل کشاورزی و تبدیل این زمینها به استخر پرورش آبزیان وتولید انواع ماهی و عرضه آنهابه بازارهای مصرف می باشد. 

لذا در جهت تامین کمبود مواد پروتئینی نیاز جامعه، خصوصا ماهی در جهت گسترش و توسعه اقتصادی کشاورزی و پرورش دام و تامین مواد پروتئین با وجود قناتها و رود و یا دریاچه و منابع طبیعی و آب و هوای مختلف در اکثر نقاط کشور و زمینهای غیر قابل کشت و شرایط طبیعی، در این موقعیت حساس ضرورت ایجاب می کند که با ارشاد مسئولین و افراد آگاه و با تجربه در سطح کشور در بدو امر از ذخائر آبی و درجات حرارت و رطوبت مختلف و مساعد، ثانیا از زمینهای غیر کشاورزی به تکثیر و پرورش انواع ماهیان اختصاص داده و به استخر تبدیل نمایند تا راه چاره ای برای تولید ماهی، این ماده کاملا حیاتی تغذیه انسانها را فراهم می نماید و از طرفی سالیانه میلیاردها ریال ارز جهت خرید مواد گوشتی از کشورهای بیگانه مصرف نشده و کشور را بی نیاز و خود کفا کند. 
پرورش ماهیان گرم آبی در حال حاضر اکثرا متکی به استفاده از گونه های کپور می باشد که در بخش پیشگفتار توضیح داده خواهند شد. کپور ماهیان به دلیل طیف گسترده سازگاری با محیط و همچنین ویژگی تغذیه ای خود را در اکثر نقاط کشور پرورش داده می شوند، اما بهترین مکان برای پرورش مناطقی است که حداقل 4 یا 5 ماه از سال، آب دمای تا 25 درجه را در استخر داشته باشد.
ماهی
 
 
 در پرورش ماهیان گرم آبی تقسیم بندی های مختلفی وجود دارد که دوو مورد عمده آن به شرح زیر است: 
 
1-پرورش ماهی با توجه به تراکم کشت: این نوع پرورش به چهار گونه صورت می گیرد. 
الف: پرورش ماهی به صورت گسترده و غیر متراکم که در این روش هیچگونه غذای دستی به ماهی داده نمی شود و ماهی فقط از غذاهای طبیعی تغذیه می کند. این روش در دریاچه ها ی طبیعی، آبگیرها و منابع آبی بزرگ صورت می گیرد و تنها هزینه خرید بچه ماهی وصید را دارد.
ب: پرورش ماهی به صورت نیمه متراکم که بیشترین درصد تغذیه ماهی 60 تا 90 درصد از طریق غنی سازی آب و غذای طبیعی استخر و بقیه از غذای دستی تامین می شود که تولید تا 3 تن در هکتار برای آن پیش بینی می شود. 
پ: پرورش ماهی به صورت متراکم که در آن جمعیت ماهی در استخر زیاد است و در نتیجه حدود 50 تا 60 درصد غذای ماهی در استخر و بقیه از غذای دستی استفاده می شود و با تولید 6 تا 10 تن در هکتار پرورش و برنامه ریزی میشود.
ج: روش فوق متراکم که در بعضی از کشورهای دنیا در قفسهای شناور انجام می گیرد و غذا صد در صد دستی است که در مورد ماهیان کپور به هیچ عنوان اقتصادی نیست.
2- پرورش ماهی از نظر ترکیب گونه های ماهی : در این نوع پرورش سه روش متداول است. 
الف: پرورش تک گونه که در آن فقط یک گونه ماهی در استخر پرورش داده می شود که برای ماهیان گرم آبی به صرفه نیست.
ب: پرورش دو گونه که در آن دو نوع ماهی انتخاب می شوند که بیشترین غذای طبیعی استخر را مصرف می کنند که با روش قابل توجیهی نیست. 
پ: روش چند گونه که بهترین روش پرورش ماهی است که گونه های مختلف با عادت غذایی متفاوت در یک استخر پرورش داده می شوند و در نتیجه از همه غذاهای تولید شده موجود در استخر تغذیه می کنند و بیشترین بازده اقتصادی را دارند. این روش به همراه همزیستی مسالمت آمیز با اردک یا غاز ارزنده ترین روش پرورش تشخیص داده شده است. آب بند ها و استخر های خاکی احداث شده از منابع بسیار پرارزش غذایی برای پرورش اردک نیز می باشد. گیاهان آبزی همراه با موجودات ریز موجود می توانند با رشد و تکثیر بیش از حد خود خوراک بسیار مقوی و در عین حال ارزانی برای اردکها باشند. محصول دهی گیاهان آبزی متفاوت است. مثلا گیاه آبزی آلودی در هر هکتار 130 تن علوفه سبز می دهد در صورتی که تروبک در هر هکتار 96 تن محصول می دهد. موجودات ریز آبزی فیزیکی منابع سرشار از پروتئین حیوانی برای اردک ها هستند. مقدار کل وزن این موجودات نسبت به وزن گیاهان موجود متفاوت و نسبتی بین 10 تا 90 درصد را تشکیل می دهند.
برای رشد سریع اردکها، آبتنی و گردش در استخرها نقش مهمی بازی می کند. آنها درون استخر ها خوراک تازه گیاهی و حیوانی را به راحتی و به دلخواه بدست می آورند و خصلت طبیعی خویش را که جستجو برای غذاست تقویت می کنند. از همه مهمتر؛ چون از همان اولین روزهای تولد  با آب استخر ها که مسلما حاوی مقدار قابل ملاحظه ای از انواع میکروبهاست،آشنا گشته وتماس می یابند، مصونیتی خاص در برابر بیشتر بیماریها می یابند.
اردکها می توانند تا 40 درصد خوراک روزانه خود را از استخر بطور طبیعی تامین نمایند. این استفاده باعث می گردد که محیط جهت رشد و تکثیر ماهی های موجود در آب آماده تر و بهتر گردد. این امر بدان دلیل صورت می گیرد که اردکها با خوردن گیاهان آبزی از رشد و تکثیر بی رویه شاخه ها کاسته و فضای آب را جهت گردش و پرورش ماهی بازتر می نماید.
با آزمایشات فراوانی که بر روی نحوه پرورش اردک به همراه ماهی صورت گرفته به این نتیجه رسیده اند که در هر هکتار استخر که اختصاص به پرورش ماهی دارد می توان تنها از 250 تا 300 اردک استفاده نمود. بیشتر از این تعداد اردک برای یک هکتار باعث می گردد که ماهی ها رشد کافی ننموده و تکثیر لازم را پیدا ننمایند. البته اگر هدف تنها پرورش ماهی نباشد و تکثیر و پرورش اردک نیز مد نظر باشد می توان این تعداد را تا 3 برابر افزایش داد. در این صورت درست است که از سرعت رشد ماهی کاسته می شود ولی در عوض می توان تعداد بیشتری اردک را با خرج کم پرورش داد که با صرفه خواهد بود. 
در این روش باید توجه داشت که تا 10 یا 15 روز پس از ریختن بچه ماهی ها در استخر باید اردک ها را از گردش در آب بازداشت. چرا که ماهیهای نوزاد هنوز قادر نیستند به زیر آب رفته و قدرت گریز را ندارند و اکثرا در کناره های استخر جمع می شوند. افزوده اردک به جمع ماهیان چندگونه نه تنها صدمه ای به ماهی ها میزند که باعث افزایش چشم گیر تولید ماهی می شود. در این روش از تمام اعماق آب استفاده می شود. در هر یک از سطوح آب یعنی در کف، لایه میانی و لایه نزدیک سطح آب، انواع ماهیها پرورش می یابند و در حقیقت از تمامی قسمتهای مختلف آب بهره برداری گشته و سطح آب نیز مورد استفاده اردکها قرار می گیرد. 
همزیستی مسالمت آمیز بین اردک و ماهی برای هر دو گونه بسیار مفید است و هر یک در تامین غذای دیگری نقش اساسی بازی می کند. ماهیها با فعل و انفعال خود باعث پدید آوردن دیتریت ها و ماکروفیت ها در آب می شوند که در تغذیه اردکی مورد استفاده قرار گرفته و اردکها با دفع مدفوع خویش در آب که حاوی مقدار قابل ملاحظه ای غذای آلی است؛ سبب تکثیر میکرو ارگانیسمهای مورد تغذیه ماهیها می گردند و در عین حال این مدفوع کود مناسبی برای گیاهان آبزیست و همین موادآلی  محیط را آماده پیدایش و رشد موجودات ریز آبزی می نماید. این موجودات می توانند هم برای اردکها و هم برای ماهیها خوراکی مفید باشند. جالب آن است که اردکها دقیقا تمایل به خوردن آن گیاهان و موجودات ریز آبزی دارند که ماهیها آن را نمی خورند.
 
تذکرات مهمی که بایستی در اجرای طرح رعایت گردد
1- در آب بند ها و استخر هایی که جهت آبیاری مزارع اختصاص می یابند می توان از اردک بیشتری در هکتار استفاده نمود. تنها باید مسئله لایروبی استخر و بهداشت لانه و بهار خواب را رعایت کرد. 
2- در یک استخر آب بند را که امکان گندیدگی آب بسیار زیاد است. بخصوص آنکه مدفوع اردکها به این امر کمک فراوان خواهد نمود. به همین جهت در طرحی که برای پرورش اردک و ماهی توام بررسی می گردد حتما باید در نظر داشت که این عمل همزیستی در استخر یا آب بند کاملا راکد انجام نگیرد.
3- اصلا صحیح نیست که سطح آب بند یا استخر را از اردک انباشت. 
4- در آب بند ها یا استخرهایی که در آنها گیاهان آبزی رشد نمی نمایند و موجودات ریز کم زندگی می کنند هرگز نباید به پرورش توام اقدام نمود،  زیرا شرایط اردکها، ماهی آب بند یا استخر را خورده و از بین می برند. 
5- اردکها و ماهی ها هیچگونه بیماری مشترکی که در اثر ابتلا یکی از آنها به دیگری سرایت نماید ندارند. تنها باید در نظر داشت که ماهی ها میزان واسطه بعضی از انگلها و کرمهای روده ای اردکها هستند. اگر شیوع بیماری انگلی در بین اردکها مشهورگردید، باید فورا اردکها را تا زمان درمان کامل از گردش در استخر بازداشت. میزبان واسطه این بیماری ها،  ماهیها و حلزونهای داخل آب هستند. با قطع گردش اردکها در آب برای مدت 1 ماه انگلهای درون استخر از بین رفته و خود اردکها را نیز می توان با خوراندن داروهای انگلی مداوا نمود. پس از ریشه کنی کامل باز می توان اردکها رابرای گردش به آب فرستاد.
6- قبل از فرستادن دوباره اردکها به آب باید حتما خوراک خوب و کامل در اختیار آنها قرار گرفته تا به دنبال ماهی ریز برای تغذیه نگردند. توضیحات کامل تر در پیشگفتار طرح ارائه خواهد گردید. با عنایت به موارد مشروطه فوق طرح اجرایی پرورش ماهی گرم آبی توام با اردک به شرح آتی بررسی و ارائه می گردد. امید است که در حال حاضر بتوانیم با تولید خود؛ در راه خدمت به کشور مثمرالثمر بوده و توفیق انجام وظیفه ملی و انسانی خود را داشته باشد.  

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر