دانلود پروژه کارآفرینی تلفن رو میزی

طرح توجیهی تلفن رو میزی بخش ششم

3ـ4ـ6 هزینه انرژی
انرژی مصرفی این واحد اعم از آب و برق و سوخت در جدول 8ـ6 با هزینه‌های آن آمده است.
 
جدول شماره 7ـ6 برآورد هزینه‌های حقوق و دستمزد

ردیف

نیروی انسانی مورد نیاز

تخصص و میزان تحصیلات

تعداد

متوسط حقوق ماهیانه

حقوق سالیانه

جمع حقوق (هزارریال)

1

مدیر

فوق لیسانس

1

30000

42000000

42000

2

مهندس

لیسانس

0

230000

%

%

3

تكنسین

لیسانس

2

170000

23800000

23800

4

كارگر ماهر

فوق دیپلم

4

140000

235200000

235200

5

كارگرغیرماهر

دیپلم

9

95000

53200000

53200

6

تكنسین فنی

لیسانس

1

170000

23800000

23800

7

كارمندان اداری و مالی

فوق دیپلم

2

110000

46200000

46200

8

نگهبان

دیپلم

1

85000

23800000

23800

9

كارگر

دیپلم

1

85000

23800000

23800

جمع كل

426580

 
 
4ـ4ـ6 هزینه تعمیر و نگهداری
هزینه‌های مربوط به تعمیرات و نگهداری از تجهیزات و ماشین آلات و سایر قسمتهای این واحد تولیدی در جدول 9ـ6 برآورد شده است.
 
جدول شماره 9ـ6 هزینه نگهداری و تعمیرات

شرح

ارزش دارایی (هزارریال)

درصد

هزینه تعمیرات سالیانه هزارریال)

محوطه سازی

82800

2

1656

ساختمان

315100

2

6302

ماشین آلات و تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی

61700

5

3100

تأسیسات

48600

10

4900

وسایل حمل و نقل

78000

10

7800

جمع كل

23758


5ـ4ـ6 هزینه استهلاك
در این بخش هزینه استهلاك تمام قسمتها محاسبه و در جدول 10ـ6 ذكر شده است.
 
جدول شماره 10ـ6 هزینه استهلاك

شرح

ارزش دارایی(هزارریال)

درصد

هزینه استهلاك سالیانه(هزارریال)

محوطه سازی

82800

5

4140

ساختمان

315100

5

15755

ماشین آلات و تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی

61700

10

6170

تأسیسات

48600

10

4860

وسایل حمل و نقل

78000

10

7800

وسایل دفتری

20000

20

4000

پیش بینی نشده

61620

10

61620

جمع كل

48887

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر