دانلود پروژه کار آفرینی تلفن رو میزی

طرح توجیهی تلفن رو میزی بخش پنجم

1ـ4ـ6 هزینه مواد اولیه

جدول شماره 6ـ6 هزینه مواد اولیه و بسته‌بندی

ردیف

نام مواد اولیه و مشخصات فنی

محل تأمین

مصرف سالیانه

واحد

هزینه واحد

هزینه كل

(هزار ریال)

 

داخل كشور

خارج كشور

ریالی

ارزی

1

جعبه پایه تلفن از جنسABS

×

-

20

هزار عدد

3050000

0

61000

2

درجعبه پایه تلفن از جنسABS

×

-

20

هزار عدد

3050000

0

61000

3

جعبه گوشی تلفن از جنسABS

×

-

20

هزار عدد

1550000

0

31000

4

درجعبه پایه تلفن از جنسABS

×

-

20

هزار عدد

1550000

0

31000

5

شماره‌گیر دیجیتالی 12 كلید

×

-

20

هزار عدد

3100000

0

620002ـ4ـ6 هزینه حقوق و دستمزد

جدول شماره 6ـ6 هزینه مواد اولیه و بسته‌بندی

ردیف

نام مواد اولیه و مشخصات فنی

محل تأمین

مصرف سالیانه

واحد

هزینه واحد

هزینه كل هزار ریال)

داخل كشور

خارج كشور

ریالی

ارزی

1

جعبه پایه تلفن از جنسABS

×

-

20

هزار عدد

3050000

0

61000

2

درجعبه پایه تلفن از جنسABS

×

-

20

هزار عدد

3050000

0

61000

3

جعبه گوشی تلفن از جنسABS

×

-

20

هزار عدد

1550000

0

31000

4

درجعبه پایه تلفن از جنسABS

×

-

20

هزار عدد

1550000

0

31000

5

شماره‌گیر دیجیتالی 12 كلید

×

-

20

هزار عدد

3100000

0

62000

6

دكمه REDIAL از جنس ABS

×

-

60

هزار عدد

55000

0

33000

7

دكمه HOLD از جنس ABS

×

-

60

هزار عدد

55000

0

33000

8

دكمه ولوم از جنس ABS

×

-

20

هزار عدد

400000

0

8000

9

كلید سه حالته شش پایه با دو مدار

×

-

20

هزار عدد

1000000

0

20000

10

كلید فشاری سه پایه با مدار تبدیل

×

-

20

هزار عدد

750000

0

15000

11

دهنی میكروفون خازنی

×

-

20

هزار عدد

4200000

0

84000

12

گوشی دینامیكی (سلفی) 32 اهم

×

-

20

هزار عدد

4200000

0

84000

13

چوك تلفن ورودی سه سر خروجی دو سر

×

-

20

هزار عدد

2500000

0

50000

14

فیبر مدار چاپی استخوانی پشت مسی دار 1 میلیمتر

×

-

200

متر مربع

350000

0

70000

15

ولوم یك كیلو اهم

×

-

20

هزار عدد

400000

0

8000

16

كلید فشاری نرمال باز دو پایه

×

-

20

هزار عدد

230000

0

4600

17

سوكت كشویی چهار فیش

×

-

80

هزار عدد

450000

0

36000

18

سرسیم كشویی نروماده

×

-

32

هزار عدد

100000

0

3200

19

كابل دورشته75/0×2 افشان طول 5/1متر

×

-

30

هزار عدد

40000

0

1200

20

كابل چهاررشته 75/0×4 افشان حالت فنری

×

-

20

هزار عدد

1500000

0

30000

21

سه شاخه سه شكافه تلفن

×

-

20

هزار عدد

400000

0

8000

22

زنگ بلند كریستالی

×

-

20

هزار عدد

2800000

0

56000

23

IC شماره‌گیرum91210c

×

-

20

هزار عدد

1500000

0

30000

24

Ic تولید صدای زنگ34017-1p

×

-

20

هزار عدد

1200000

0

24000

25

ترانزیستور25c440G 2N401

×

-

200

هزار عدد

200000

0

40000

26

خازن سرامیكی10nf

×

-

40

هزار عدد

170000

0

6800

27

خازن الكترولیتی63r100uf

×

-

120

هزار عدد

68000

0

8160

28

انواع مقاومت

×

-

400

هزار عدد

100000

0

40000

29

دیودin4001-1n4148

×

-

160

هزار عدد

45000

0

7200

30

پایه شماره‌گیر از جنس پلی اتیلن

×

-

40

هزار عدد

75000

0

3000

31

دكمه قطع از جنس ABS

×

-

20

هزار عدد

350000

0

7000

32

پایه تلفن از جنسPVC نرم

×

-

80

هزار عدد

155000

0

12400

33

قلع آلیاژ 7% قلع و 30% سرب

×

-

445

كیلوگرم

60000

0

26700

جمع كل

971500

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر