دانلود پروژه کارآفرینی تلفن رو میزی

طرح توجیهی تلفن رو میزی بخش چهارم

محاسبات مالی طرح

1ـ6 سرمایه كل و منابع تأمین آن
2ـ6 سرمایه ثابت
3ـ6 سرمایه در گردش
4ـ6 هزینه تولید سالیانه طرح
1ـ4ـ6 هزینه مواد اولیه 
2ـ4ـ6 هزینه حقوق و دستمزد
3ـ4ـ6 هزینه انرژی
4ـ4ـ6 هزینه تعمیرات و نگهداری
5ـ4-6 هزینه استهلاك
5-6 هزینه‌های ثابت و متغیر تولید
6ـ6 محاسبه نقطه سر به سر تولید
7ـ6 محاسبه قیمت تمام شده محصول
8ـ6 محاسبه قیمت فروش محصول
9ـ6 محاسبه سود ناخالص طرح
10ـ6 محاسبه سود خالص طرح
11ـ6 دوره برگشت سرمایه 
12ـ6 توجیه اقتصادی طرح

 
1ـ6 سرمایه كل طرح و منابع تأمین آن
با توجه به اینكه سرمایه كل طرح از دو بخش سرمایه ثابت و سرمایه در گردش تشكیل شده است در این طرح معادل 60% سرمایه‌گذاری ثابت از طریق دریافت وام بلند مدت 5 ساله با بهره 105 درصد و معادل 80% سرمایه در گردش از طریق دریافت وام كوتاه مدت یك ساله با بهره 22% تأمین خواهد شد كه در تنظیم ترازهای مالی طرح بازپرداخت آن مدنظر قرار داده شده است.
جدول شماره 1ـ6 برآورد سرمایه كل طرح

شرح

سهم متقاضی

تسهیلات بانكی

جمع

 

مبلغ

درصد

مبلغ

درصد

سرمایه ثابت

337960

40

506940

60

844900

سرمایه در گردش

58180

20

232720

80

290900

جمع كل سرمایه‌گذاری

396140

 

739660

 

1135800

 
2ـ6 سرمایه ثابت
منظور از سرمایه ثابت، آن گروه از داراییهایی كه متعلق به واحد صنعتی است كه ماهیتی نسبتاً ثابت یا دائمی دارند و به منظور استفاده در جریان عملیات جاری شركت و نه برای فروش نگهداری می‌شود به سرمایه ثابت، داراییهای سرمایه‌ای یا دارایی بلند مدت نیز اطلاق می‌گردد ئ شامل هزینه‌های قبل از بهره‌برداری و هزینه‌های سرمایه‌ای است در جدول 2ـ6 این اقلام ذكر شده است.
جدول شماره 2ـ6 سرمایه ثابت طرح (هزینه‌های سرمایه‌ای)

شرح

مبلغ (هزار ریال)

زمین

100000

محوطه سازی

82800

ساختمان سازی

315100

ماشین آلات و تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی

61700

تأسیسات

48600

وسایل حمل و نقل

78000

وسایل دفتری (20 الی 30% هزینه ساختمان اداری)

20000

پیش بینی نشده (10% اقلام بالا)

61620

جمع كل

767820

 
1ـ2ـ6 هزینه‌های قبل از بهره‌برداری 
هزینه‌های قبل از بهره‌برداری شامل هزینه‌های مطالعات اولیه و هزینه ثبت قراردادها و تسهیلات مالی و هزینه‌های مربوط به آموزش مقدماتی، راه‌اندازی و بهره‌برداری آزمایشی و هزینه‌های جاری دوره اجرای طرح و هزینه‌های پیش بینی نشده می‌باشد.
هزینه‌های قبل از بهره‌برداری به اضافه هزینه سرمایه‌ای مساوی با سرمایه ثابت
جدول شماره 3ـ6 هزینه‌های قبل از بهره‌برداری

   شرح

مبلغ (هزار ریال)

هزینه‌های تهیه طرح، مشاوره، اخذ مجوز، حق ثبت قراردادهای بانكی (4% هزینه‌های سرمایه‌ای)

33796

هزینه آموزش پرسنل (2% كل حقوق سالیانه)

7918

هزینه‌های راه‌اندازی و تولید آزمایشی (15 روز هزینه‌های آب، برق، سوخت، مواد اولیه، حقوق)

72286

جمع كل

114000

 
3ـ6 سرمایه در گردش
سرمایه در گردش طرح براساس محاسبه مواد و انرژی مورد نیاز و همچنین پرسنل واحد انجام می‌شود و شامل مواد اولیه و قطعات مورد نیاز، حقوق و دستمزد كاركنان، انرژی مورد نیاز، هزینه‌های فروش، سایر هزینه‌ها می‌باشد در آخر برای افزایش قابلیت اطمینان و كاهش ریسك احتمالی 5% موارد فوق به جمع حاصله اضافه می‌شود.
جدول شماره 4ـ6 برآورد سرمایه در گردش

عنوان

شرح

مبلغ (هزار ریال)

مواد اولیه و بسته‌بندی

دو ماه مواد اولیه و بسته‌بندی

161900

حقوق و دستمزد

دو ماه هزینه‌های حقوق و دستمزد

99000

تنخواه گردان

15 روز هزینه‌های آب، برق، سوخت و تعمیرات

30000

جمع كل

290900

4ـ6 هزینه تولید سالیانه طرح
برای تولید هر محصول علاوه بر سرمایه‌گذاری مورد نیاز جهت احداث و راه‌اندازی واحد، هزینه‌هایی نیز باید به صورت سالیانه و در طول دوره فعالیت واحد منظور كرد این هزینه‌ها شامل اقلامی مانند حقوق كاركنان، تأمین انرژی و... می‌باشند در این بخش هزینه‌‌های ثابت و متغیر برآورد می‌شود.
 
جدول شماره 5ـ6 برآورد هزینه‌های تولید سالیانه

شرح

مبلغ (هزار ریال)

هزینه مواد اولیه و بسته‌بندی

971500

هزینه حقوق و دستمزد

396000

هزینه انرژی (آب، برق، سوخت)

64000

هزینه تعمیرات و نگهداری

27000

هزینه پیش بینی نشده تولید (5% اقلام بالا)

72925

هزینه اداری و فروش (1% اقلام بالا)

15314

هزینه تسهیلات مالی (5% مقدار وام سرمایه ثابت)

25347

هزینه بیمه كارخانه (2در1000 سرمایه ثابت)

1689800

هزینه استهلاك

68000

هزینه استهلاك قبل از بهره‌برداری (20% هزینه قبل از بهره‌برداری)

22800

جمع كل

3352686

 

 

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر