دانلود پروژه کارآفرینی تلفن رو میزی

طرح توجیهی تلفن رو میزی بخش دوم

 4ـ2 ابزار و ماشین آلات و منابع تأمین آن

به كارگیری ماشین آلات و دستگاههای مناسب از اساسی‌ترین اركان واحدهای صنعتی می‌باشد چرا كه انتخاب ماشین آلات مناسب می‌تواند در بهبود كیفیت محصول و بهینه سازی سرمایه‌گذاری نقش مؤثری داشته باشد كه شرح آن در جدول 2ـ2 آمده است.
 
جدول شماره 2ـ2 ابزار و ماشین آلات مورد نیاز و منابع تأمین آن

ردیف

نام ماشین آلات و تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی

مشخصات فنی

كشور سازنده

تعداد

قیمت واحد

قیمت كل (هزار ریال)

برق مصرفی

ظرفیت

ریالی

ارزی

1

دریل

5/0

 

داخلی

1

3500000

 

3500

2

كمپرسور

5

 

داخلی

1

6500000

 

6500

3

فیكس چر و شابلون

 

 

داخلی

1

 

 

 

4

شانه‌های حمل و نقل

1

 

داخلی

2

1000000

 

1000

5

فن

1

 

داخلی

1

1000000

 

1000

6

وان اسید گرم

2

 

داخلی

1

2500000

 

2500

7

وان قلع

5

 

داخلی

1

15000000

 

15000

8

سیگنال ژنراتورAF

5/

 

داخلی

1

1500000

 

1500

9

اسیلوسكوپ

5/0

 

داخلی

1

12000000

 

12000

10

وسایل عمومی اندازه‌گیری

 

 

داخلی

1

10000000

 

10000

11

وان شستشو

 

 

داخلی

3

350000

 

350

12

وان فلاكس

 

 

داخلی

1

1000000

 

1000

جمع كل

61700

5ـ2 برنامه زمان بندی اجرای پروژه
یكی از اركان مهم اجرای پروژه كه ضامن موفقیت پروژه است برنامه ریزی دوران اجرای پروژه می‌باشد به همین علت در جدول 3ـ2 برنامه زمان بندی اجرای پروژه آورده شده است.
 
جدول 3ـ2 زمان بندی اجرای طرح

مدت زمان اجرای شرح عملیات

سال اول اجرا

سال دوم اجرا

دو ماه اول

دو ماه دوم

دو ماه سوم

دو ماه چهارم

دو ماه پنجم

دو ماه ششم

دو ماه اول

دو ماه دوم

دو ماه سوم

دو ماه چهارم

دو ماه پنجم

 

مطالعه و بررسی طرح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوشتن طرح و بررسی و مشاوره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اخذ موافقت اصولی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فراهم كردن منابع مالی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خرید زمین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثبت شركت تعاونی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تهیه نقشه‌های تأسیسات و تجهیزات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عقد قرارداد به منظور تهیه ابزار و ماشین آلات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انجام عملیات ساختمانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نصب ماشین آلات و تجهیزات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نصب ماشین آلات و تجهیزات و تأسیسات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تولید آزمایشی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تولید قطعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


6ـ2 ظرفیت تولید 
انتخاب ظرفیت و برنامه تولید مناسب برای واحدهای صنعتی علاوه بر بهره‌برداری بهینه از سرمایه‌گذاری انجام شده، عاملی در جهت كسب بیشترین سود ممكن خواهد بود نظر به اینكه احداث واحدهای صنعتی مستلزم سرمایه‌گذاری اولیه‌ای است كه در بعضی موارد تقریباً ثابت است، لذا انتخاب ظرفیتهای خیلی كم سودآوری طرح را غیرممكن می‌سازد. علاوه بر آن در صنایع كوچك انتخاب ظرفیتهای بالا، سرمایه‌گذار را مجبور به تأمین سرمایه زیادی می‌كند كه در آن صورت واحد مورد نظر از چارچوب مطالعات صنایع كوچك و احداث آن فراتر می‌رود لذا در این بخش با توجه به بررسی بازار، شناخت كانونهای مصرف، نیازهای داخلی، امكان صادرات و... . 

ظرفیت طرح با تقابل سودآوری ظرفیتهای بالا و محدودیتهای صنایع كوچك و نیازهای مصرفی تعیین می‌گردد. با درنظر گرفتن موارد فوق ظرفیت این طرح 20هزار عدد در سال برآورد می‌گردد.

ردیف

نام محصول

میزان تولید سالیانه

واحد

قیمت تمام شده (ریال)

قیمت فروش (ریال)

1

تلفن رومیزی

20000

دستگاه

95000000

190000000

 
7ـ2 پلان سالن تولید
با توجه به نقشه، جانمایی ابزار و ماشین آلات سالن تولید و نحوه استقرار ماشین آلات را می‌توان مطابق نقشه شماره 1ـ2 نشان داد.
نقشه شماره 1ـ2 پلان سالن تولید
7ـ2 پلان سالن تولید
1ـ برش
2ـ رنگ‌كاری و 
خشك‌كاری
3ـ وان اسید
4ـ دریل
5ـ رنگ‌كاری و شستشو
6ـ میزكار وان فلاكس
7ـ میز مونتاژ قطعات الكترونیكی
8ـ میز كار وان قلع
9ـ برش اضافات 
10ـ مونتاژ قطعات خریدنی
11ـ بازرسی و كنترل كیفی
12ـ بسته‌بندی محصول

8ـ2 جایابی و محل اجرای طرح
محل استقرار كارخانه شهرك صنعتی یزد توصیه می‌شود موقعیت جغرافیایی و همچنین نزدیك بودن به مواد اولیه و دسترسی به نیروی انسانی مورد نیاز در این شهرستان باعث گردیده است این منطقه بهترین محل برای اجرای طرح باشد.
 
جدول شماره 5ـ2 جایابی و محل اجرای طرح:
 

ردیف

شرح معیار

شهرهای داوطلب

یزد

تهران

اصفهان

شیراز

1

نزدیكی به مواد اولیه

70

70

80

70

2

نزدیكی به نیروی انسانی

90

80

90

60

3

نزدیكی به بازار فروش

80

100

90

70

4

نزدیكی به بازار مصرف

50

90

80

40

5

نظریه مدیریت طرح

100

50

50

60

6

وجود جاده‌های ترانزیمتر

90

100

60

90

7

نزدیكی بنادر برای صادرات

90

70

40

80

8

معافیتهای حقوقی

40

40

40

60

9

وجود رفاه عمومی

60

80

60

40

10

وجود امتیازات خاص و معافیتهای حقوقی

100

70

90

70

11

نزدیكی به منابع انرژی

100

80

50

50

12

جمع امتیاز

870

830

730

690

جدول 4ـ2 فضای اشغال شده توسط دستگاهها و فضای مورد نیاز

ردیف

ماشین آلات تجهیزات

مساحت زمین مترمربع

فضای لازم مانور اپراتور تعمیرات و... مترمربع

جمع برای مساحت

تعداد

جمع كل

1

میز كار برش

2

4

6

1

6

2

رنگ‌كاری روغنی و خشك كن

 

 

 

 

10

3

میز كار وان اسید و مخزن شستشو

2

6

8

1

8

4

دریل رومیزی

5/0

5/3

4

1

4

5

كمپرسور و تجهیزات رنگ‌كاری و مخزن شستشو

5/2

5/4

7

1

7

6

میز كار و وان فلاكس

2

4

6

1

6

7

میز كار مونتاژ قطعات

2

6

8

1

8

8

میز كار و وان قلع

2

4

6

1

6

9

میز كار برش اضافات و مخزن شستشو

3

9

12

1

12

10

میز كار مونتاژ قطعات خریدنی و مدار

6

9

15

1

15

11

میز كار بازرسی و تجهیزات كنترل كیفی و مونتاژ نهایی

6

12

18

1

18

12

میز كار بسته‌بندی

2

6

8

1

8

جمع مساحت ماشین آلات تجهیزات

108

مساحت كل با اعمال ضریب مانور جریان مواد و گسترش آتی

270


نیروی انسانی
شامل
1ـ3 نیروی انسانی مورد نیاز
2ـ3 حقوق و دستمزد
3ـ3 شرح وظایف پرسنل
4ـ3 سازماندهی نیروی انسانی
1ـ3 نیروی انسانی مورد نیاز
كارآیی و اثر بخشی هر سازمان تا حدود زیادی به مدیریت صحیح و به كارگیری مؤثر منابع انسانی بستگی دارد در این واحد تولیدی تعداد كل پرسنل 21 نفر برآورد شده است و شامل 2 بخش پرسنل تولیدی و غیرتولیدی می‌شوند در جدول شماره 1ـ3 مشخصات این افراد ذكر شده است.
 
جدول شماره 1ـ3 مشخصات نیروی انسانی مورد نیاز طرح

ردیف

نیروی انسانی مورد نیاز

تخصص و میزان تحصیلات

تعداد

متوسط حقوق ماهیانه

حقوق سالیانه (ریال)

جمع حقوق (هزار ریال)

1

مدیر

فوق لیسانس

1

300000

42000000

42000

2

مهندس

لیسانس

0

230000

%

%

3

تكنسین

لیسانس

2

170000

23800000

23800

4

كارگر ماهر

فوق دیپلم

4

140000

235200000

235200

5

كارگر غیرماهر

دیپلم

9

95000

53200000

53200

6

تكنسین فنی

لیسانس

1

170000

23800000

23800

7

كارمندان اداری و مالی

فوق دیپلم

2

110000

46200000

46200

8

نگهبان

دیپلم

1

85000

23800000

23800

9

كارگر

دیپلم

1

85000

23800000

23800

جمع كل

426580

 
2ـ3 حقوق و دستمزد
برآورد تعداد نیروی انسانی مورد نیاز در بخش 1ـ3 انجام گردیده است و مبنای محاسبه حقوق ماهیانه هر یك از پرسنل نیز معیارهای متداول می‌باشد لازم به ذكر است جهت برآورد نسبتاً دقیق از پاداش و عیدی و اضافه كاری احتمالی، محاسبه حقوق سالیانه برمبنای 14 ماه در سال انجام می‌گیرد همچنین براساس مصوبات سازمان بیمه تأمین اجتماعی 23% از كل حقوق پرسنل، به عنوان حق بیمه تأمین اجتماعی هزینه بیمه سهم كارفرما می‌باشد كه باید به مجموع حقوق پرداخت شده اضافه گردد چكیده این محاسبات در جدول 2ـ3 ذكر شده است.
 
جدول 2ـ3 حقوق و دستمزد نیروی انسانی مورد نیاز:

ردیف

نیروی انسانی مورد نیاز

تخصص و میزان تحصیلات

تعداد

متوسط حقوق ماهیانه

حقوق سالیانه (ریال)

جمع حقوق (هزار یال)

1

مدیر

فوق لیسانس

1

300000

42000000

42000

2

مهندس

لیسانس

0

230000

%

%

3

تكنسین

لیسانس

2

170000

23800000

23800

4

كارگر ماهر

فوق دیپلم

4

140000

235200000

235200

5

كارگر غیرماهر

دیپلم

9

95000

53200000

53200

6

تكنسین فنی

لیسانس

1

170000

23800000

23800

7

كارمندان اداری و مالی

فوق دیپلم

2

110000

46200000

46200

8

نگهبان

دیپلم

1

85000

23800000

23800

9

كارگر

دیپلم

1

85000

23800000

23800

جمع كل

426580

 
3ـ3 شرح وظایف پرسنل 
در این واحد تولیدی دو گروه افراد كار می‌كنند كه مطابق زیر دسته‌بندی شده‌اند
الف: پرسنل تولید
شامل مهندس، تكنسین، كارگر ماهر و كارگر ساده
ب: پرسنل غیرتولیدی
1ـ مدیریت: مدیر عامل یا مدیر كارخانه مسئولیت مستقیم كل عملیات را بر عهده دارد و مدیریت كلی تولید، مدیریت امور مالی، مدیریت فروش و بازرگانی واحد از جمله مسئولیتهای مدیر عامل خواهد بود. در واحدهای كوچك و متوسط، حجم این عملیات به گونه‌ای است كه یك نفر برای تصدی این مسئولیت كافی است.
2ـ پرسنل اداری، مالی و خدمات برای انجام امور دفتری، حسابداری، كارگزینی و دو نفر كارمند اداری و مالی در نظر گرفته می‌شود. همچنین سرایداری و نگهبانی و نظافت نیز یك نفر مورد نیاز می‌باشد و یك نفر نگهبان نیاز است.
3ـ پرسنل تأسیسات و تعمیرگاه جهت انجام امور فنی و سرویس مستمر دستگاهها و تأسیسات یك نفر تكنسین فنی تعمیرات و تأسیسات برای واحد منظور می‌گردد با توجه به جداول 1ـ3 و 2ـ3 تعداد كل پرسنل این واحد تولیدی 21 نفر برآورد می‌گردد.
 
4ـ3 سازماندهی نیروی انسانی 
چارت سازماندهی نموداری است كه بیانگر وضعیت توزیع نیروی انسانی در این طرح بوده و نوع فعالیت و روابط پرسنل را نشان می‌دهد یا به بیان دیگر نشان دهنده‌ی نحوه‌ی ارتباط مسئولین شركت با هم و با كارگران می‌باشد كه در چارت ذیل سرپرست شركت و پرسنل و ارتباط آنها مشخص شده است.
 
نمودار شماره 1ـ3 چارت سازمانی طرح
مدیركارمندان اداری و مالی
 كارگرماهركارگرغیرماهرنگهبان تكنسین فنی
 چارت سازمانی طرح
 

 

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر