دانلود پروژه مهندسی نرم افزار سیستم انتقال خون

مهندسی نرم افزار UML سازمان انتقال خون بخش نهم

 1-6-4-6- سناریوی Use Case عملیات ثبت مشخصات اهدا کننده

سناریوی شماره 15

سیستم انتقال خون

نام: ثبت مشخصات اهدا کننده

Actor: کارمند

شرح سناریو: در این سناریو ، کارمند پس ازورود به سیستم ، اقدام به ورود و ویرایش اطلاعات اهدا کنندگان می نماید.

Assumption: منظور از کارمند در این Use Case در حقیقت تمامی کارمندان شاغل در شعبه سازمان انتقال خون می باشند که به نحوی از سیستمهای رایانه ای در شعبه استفاده می نمایند و با نام کاربری و کلمه عبور خاص خود وارد سیستم می شوند.

Communicate: کارمند

Extendedمنوی اصلی نرم افزار

(Pre-Condition): قبلا  اطلاعات اهدا کننده وارد نشده است. 

مراحل:

Actor

System

1- کارمند بر روی کلید ثبت اعضا کلیک می نماید.

2- سیستم فرم ثبت اعضا را نمایش می دهد.

3- کارمند اطلاعات اهدا کننده را وارد می نماید و بر روی ثبت کلیک می نماید.

4- سیستم اطلاعات را اعتبار سنجی نموده و در صورت عدم تکراری بودن ، اطلاعات را ثبت می نماید.

 

5- سیستم پیغامی مبنی بر تائید ثبت نمایش می دهد.

Constraints: ورود کد ملی در هنگام ثبت اطلاعات اعضا اجباری می باشد.

Post-Condition: پس ار ثبت اطلاعات کدی برای شناسایی اهدا کننده صادر می شود.

Alternative Flow: در صورتی که اطلاعات وارد شده به هر دلیل ثبت نشد ، سیستم باید پیغام مناسبی به کاربر نمایش دهد.


1-6-4-7- سناریوی Use Case ارائه برنامه زمانی خون دهی بعدی
 

سناریوی شماره 16

سیستم انتقال خون

نام: ارائه برنامه زمانی

Actor: کارمند

شرح سناریو: در این سناریو ، کارمند پس از  ثبت اطلاعات خون اهدایی ، برنامه زمانی مراجعه بعدی را به اهدا کننده می دهد.

Assumption: منظور از کارمند در این Use Case در حقیقت تمامی کارمندان شاغل در شعبه سازمان انتقال خون می باشند که به نحوی از سیستمهای رایانه ای در شعبه استفاده می نمایند و با نام کاربری و کلمه عبور خاص خود وارد سیستم می شوند.

Communicate: کارمند

Extendedمنوی اصلی نرم افزار

(Pre-Condition): برنامه زمان بندی ارائه نشده است. 

مراحل:

Actor

System

1- کارمند بر روی ارائه برنامه زمانبندی کلیک می نماید.

2- سیستم برنامه زمانبندی را تولید می نماید

3- کارمند برنامه زمانبندی را به اهدا کننده ارائه می نماید

 

Constraints: زودتر از تاریخ مقرر شده اهدا کننده نمی تواند مجددا خون بدهد.

Alternative Flow: در صورتی که سیستم قادر به ارائه برنامه زمانبندی نیست باید به گونه ای فرمول محاسبه تاریخ در دسترس باشد و به اهدا کننده ارائه شود.


1-6-4-8- سناریوی Use Case جستجو در سوابق
 

سناریوی شماره 17

سیستم انتقال خون

نام: جستجو در سوابق

Actor: کارمند

شرح سناریو: در این سناریو ، کارمند پس از  ورود به سیستم در صورتی که اطلاعات اهدا کننده از قبل در سیستم ثبت شده باشد آنها را جستجو نموده و پس از یافتن ، سوابق را مورد بررسی قرار می دهد.

Assumption: منظور از کارمند در این Use Case در حقیقت تمامی کارمندان شاغل در شعبه سازمان انتقال خون می باشند که به نحوی از سیستمهای رایانه ای در شعبه استفاده می نمایند و با نام کاربری و کلمه عبور خاص خود وارد سیستم می شوند.

Communicate: کارمند

Extendedمنوی اصلی نرم افزار

(Pre-Condition): اطلاعات از قبل ثبت شده است. 

مراحل:

Actor

System

1- کارمند بر روی جستجوی سوابق کلیک می نماید.

2- سیستم فرم مربوط به انتخاب فیلد جستجو را نمایش می دهد.

3- کارمند فیلد مربوط به جستجو را انتخاب می نماید.

 

4- کارمند اطلاعات مورد فیلتر را وارد می نماید و بر روی جستجو کلیک می نماید

5- سیستم پس از جستجو در صورتی که اطلاعات و سوابقی ثبت شده باشد آنها را نمایش می دهد.

Constraints: بدون داشتن کد ملی و یا کد مخصوص اهده کننده نمی توان عملیات جستجو را انجام داد.

Alternative Flow: در صورتی که سیستم قادر به ارائه نتایج جستجو نمی باشد و کد مربوط به اطلاعات و سوابق هم موجود است ، باید بتوان از طریق خلاصه سوابق که در بایگانی کاغذی موجود است به اطلاعات دسترسی پیدا کرد.

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر