دانلود پروژه مهندسی نرم افزار سیستم انتقال خون

مهندسی نرم افزار UML سازمان انتقال خون بخش هشتم

 1-6-4-3- سناریوی Use Case صندوق پستی کارمند

سناریوی شماره 12

سیستم انتقال خون

نام: صندوق پستی کارمند

 (Staff Mailbox)

Actor: کارمند

شرح سناریو: در این سناریو ، مدیر پس ازورود به سیستم ، وارد صندوق پستی خود می شود و نسبت به ارسال پیامها و بررسی پیامهای رسیده اقدام می نماید.

Assumption: منظور از کارمند در این Use Case در حقیقت تمامی کارمندان شاغل در شعبه سازمان انتقال خون می باشند که به نحوی از سیستمهای رایانه ای در شعبه استفاده می نمایند و با نام کاربری و کلمه عبور خاص خود وارد سیستم می شوند.

Communicate: کارمند

Extendedصفحه اصلی نرم افزار

(Pre-Condition): پس از بروز رسانی ، از طریق ارسال پیغام به صندوق پستی اعضا ، به آنها اطلاعات داده می شود. در صورتی که پیغام جدیدی در صندوق پستی موجود باشد به آن پاسخ داده خواهد شد.

مراحل:

Actor

System

1- کارمند بر روی کلید ورود به صندوق پستی کلیک می نماید.

2- سیستم صفحه مربوط به صندوق پستی را نمایش می دهد.

 

3- سیستم در صورت وجود ، پیامهای  رسیده جدید را نمایش می دهد.

4- کارمند پیامهای مورد نظر را ارسال می نماید.

5- سیستم فهرست تائید ارسال نامه های ارسالی را نمایش می دهد.

 

6- سیستم نامه های خوانده شده ، خوانده نشده و جواب داده شده را به تفکیک نمایش می دهد.

Constraints: جهت ارسال پاسخ هر پیام ، گیرنده و فرستنده باید مشخص شده باشند.

Alternative Flow: درصورتی که پیغام به هر دلیلی ارسال نشد باید از طرف سیستم پیغام مناسبی صادر شود.

 
1-6-4-4- سناریوی Use Case عملیات پرداخت وجه خون
 

سناریوی شماره 13

سیستم انتقال خون

نام: عملیات پرداخت وجه خون

Actor: کارمند

شرح سناریو: در این سناریو ، کارمند پس از دریافت تائیدیه سلامت خون ، هزینه مربوط به خون دریافتی را به اهدا کننده پرداخت می نماید.

Assumption: منظور از کارمند در این Use Case در حقیقت تمامی کارمندان شاغل در شعبه سازمان انتقال خون می باشند که به نحوی از سیستمهای رایانه ای در شعبه استفاده می نمایند و با نام کاربری و کلمه عبور خاص خود وارد سیستم می شوند.

Communicate: کارمند

Extendedصفحه اصلی نرم افزار

(Pre-Condition): پس از دریافت تائیدیه و صورتحساب از طرف سیستم ، کارمند واحد مالی اقدام به پرداخت وجه خون اهدا کننده می نماید.

مراحل:

Actor

System

1- کارمند بر روی درخواست صورتحساب کلیک می نماید.

2- سیستم صفحه مربوط به تائید  تحویل صورتحساب را نمایش می دهد .

3- کارمند صورتحساب اهدا کننده را دریافت می نماید.

 

4- کارمند تائیدیه پرداخت وجه با امضای مشتری را ارائه می دهد.

 5- سیستم پس از دریافت تائیدیه آن را بررسی و در صورت صحت سند پرداختی را صادر می نماید.

 

6- سیستم پیغامی مبنی بر اتمام عملیات پرداخت وجه صورتحساب صادر می نماید.

Constraints: پرداخت وجه باید به صورت نقدی و در محل انجام شود.

Post-Condition: پس از دریافت تائیدیه پرداخت توسط کارمند ، اهدا کننده باید بتواند به جزئیات صورتحساب دسترسی داشته باشد.

Alternative Flow: درصورتی که به هر دلیلی تحویل وجه به تعبیق افتاد باید به نحوی به اهدا کننده اطلاع داده شود و زمان تحویل وجه نیز به اهدا کننده اعلام شود.


1-6-4-5- سناریوی Use Case عملیات ارائه گزارش به مدیریت
 

سناریوی شماره 14

سیستم انتقال خون

نام: ارائه گزارشات

Actor: کارمند

شرح سناریو: در این سناریو ، کارمند پس از بروز رسانی اطلاعات مربوط به سیستم ، به مدیریت گزارشات روند کار را ارائه می دهد.

Assumption: منظور از کارمند در این Use Case در حقیقت تمامی کارمندان شاغل در شعبه سازمان انتقال خون می باشند که به نحوی از سیستمهای رایانه ای در شعبه استفاده می نمایند و با نام کاربری و کلمه عبور خاص خود وارد سیستم می شوند.

Communicate: کارمند

Extended: منوی اصلی سیستم

(Pre-Condition): گزارشات جدید مشاهده نشده اند. (قبلا درخواست نشده است)

مراحل:

Actor

System

1- کارمند بر روی کلید ایجاد گزارشات پارامتریک کلیک می نماید.

2- سیستم فرم مربوط به گزارشات پارامتریک را نمایش می دهد.

3- کارمند اطلاعات مربوط به فیلتر گزارش گیری را وارد می نماید.

4- سیستم پس از بررسی عدم وجود اشکال ، گزارش مورد نظر را در صورت وجود ، نمایش می دهد.

 

5- سیستم پیغامی مبنی بر ثبت تائیدیه نمایش گزارشات به کاربر نمایش می دهد.

Constraints: کارمند باید اطلاعات فیلتر نمودن گزارشات را به درستی و کامل وارد نماید.

 

Post-Condition: بعد از مشاهده گزارشات ، کارمند باید بتواند به دلخواه خود در صورت داشتن سطوح دسترسی ، اطلاعات موجود را ویرایش نماید.

Alternative Flow: در صورتی که گزارش خاصی مورد نظر بود و اطلاعاتی برای گزارش موجود نبود بایستی به نحوی به مدیر اطلاع داده شود.

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر