دانلود پروژه مهندسی نرم افزار سیستم انتقال خون

مهندسی نرم افزار UML سازمان انتقال خون بخش 21

5-5- نمودار وضعیت صدور مجوز خون دهی
 
نمودار وضعیت صدور مجوز خون دهی
 
5-6- نمودار وضعیت درخواست ارائه خون (اهدا یا فروش)
 
نمودار وضعیت درخواست ارائه خون (اهدا یا فروش)
 
5-7- نمودار وضعیت صندوق پستی مدیر
 
نمودار وضعیت صندوق پستی مدیر

 

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر