دانلود پروژه مهندسی نرم افزار سیستم انتقال خون

مهندسی نرم افزار UML سازمان انتقال خون بخش بیستم

   5-2- نمودار وضعیت تعریف روند کار 

 
 
5-3- نمودار وضعیت پذیرش کارمند جدید

 نمودار وضعیت پذیرش کارمند جدید

5-4- نمودار وضعیت ایجاد گروه خونی جدید
 
 نمودار وضعیت ایجاد گروه خونی جدید

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر