دانلود پروژه مهندسی نرم افزار سیستم انتقال خون

مهندسی نرم افزار UML سازمان انتقال خون بخش نوزدهم

 4-10- نمودار همکاری درخواست پرداخت وجه

 نمودار همکاری درخواست پرداخت وجه
 
4-11- نمودار همکاری پذیرش کارمند جدید
 
نمودار همکاری پذیرش کارمند جدید

State Chart Diagrams

5-1- نمودار وضعیت ورود به سیستم
 
نمودار وضعیت ورود به سیستم

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر