دانلود پروژه مهندسی نرم افزار سیستم انتقال خون

مهندسی نرم افزار UML سازمان انتقال خون بخش هجدهم

 4-7- نمودار همکاری ثبت شرح وظائف کارمندان

 نمودار همکاری ثبت شرح وظائف کارمندان
 
4-8- نمودار توالی صندوق پستی مدیر
 
نمودار توالی صندوق پستی مدیر

4-9- نمودار توالی مشاهده گزارشات مدیریتی
 
نمودار توالی مشاهده گزارشات مدیریتی

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر