دانلود پروژه مهندسی نرم افزار سیستم انتقال خون

مهندسی نرم افزار UML سازمان انتقال خون بخش هفدهم

 4-4- نمودار همکاری درخواست خون دهی

 نمودار همکاری درخواست خون دهی
 
4-5- نمودار همکاری ثبت جزئیات خون گیری
 
 نمودار همکاری ثبت جزئیات خون گیری
 
4-6- نمودار همکاری ثبت گروه خونی جدید
 
 نمودار همکاری ثبت گروه خونی جدید

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر