دانلود پروژه مهندسی نرم افزار سیستم انتقال خون

مهندسی نرم افزار UML سازمان انتقال خون بخش شانزده

Collaboration Diagrams


4-1- نمودار همکاری ورود به سیستم
 
نمودار همکاری ورود به سیستم
 
4-2- نمودار همکاری خروج از سیستم
 
نمودار همکاری خروج از سیستم
 
4-3- نمودار همکاری ایجاد کاربر جدید
 
نمودار همکاری ایجاد کاربر جدید

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر