دانلود پروژه مهندسی نرم افزار سیستم انتقال خون

مهندسی نرم افزار UML سازمان انتقال خون بخش پانزده

 3-9- نمودار توالی مشاهده گزارشات مدیریتی

 نمودار توالی مشاهده گزارشات مدیریتی
 
3-10- نمودار توالی درخواست پرداخت وجه
 
نمودار توالی درخواست پرداخت وجه
 
3-11- نمودار توالی پذیرش کارمند جدید
 
 نمودار توالی پذیرش کارمند جدید

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر