دانلود پروژه مهندسی نرم افزار سیستم انتقال خون

مهندسی نرم افزار UML سازمان انتقال خون بخش چهارده

 3-6- نمودار توالی ثبت گروه خونی جدید

 نمودار توالی ثبت گروه خونی جدید 
 
3-7- نمودار توالی ثبت شرح وظائف کارمندان
 
 نمودار توالی ثبت شرح وظائف کارمندان
 
3-8- نمودار توالی صندوق پستی مدیر
 
نمودار توالی صندوق پستی مدیر

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر