دانلود پروژه مهندسی نرم افزار سیستم انتقال خون

مهندسی نرم افزار UML سازمان انتقال خون بخش یازدهم

 2-2- توضیحات متدهای نمودار کلاس اصلی سیستم

متد Add()
از ابن متد برای درج اطلاعات در پایگاه داده استفاده می شود و در شکل کلی معمولا به صورت زیر همراه با یک کد SQL استفاده می شود:
INSERT INTO table_name  VALUES (value1, value2, value3,...)
و یا به صورت
INSERT INTO table_name (column1, column2, column3,...) VALUES (value1, value2, value3,...)
 
که در آن table_name همان نام جدول ، column نام فیلد و value مقادیری است که باید در فیلدها قرار داده شوند.

متد Delete()
از ابن متد برای حذف اطلاعات از پایگاه داده استفاده می شود و در شکل کلی معمولا به صورت زیر همراه با یک کد SQL استفاده می شود:

DELETE FROM table_name WHERE some_column=some_value

دستور WHERE مضخص کنننده شرط برای رکورد یا رکوردهایی است که باید از پایگاه داده حذف شوند.

متد Update()
از ابن متد برای بروزرسانی اطلاعات موجود در پایگاه داده استفاده می شود و در شکل کلی معمولا به صورت زیر همراه با یک کد SQL استفاده می شود:

UPDATE table_name SET column1=value, column2=value2,...
WHERE some_column=some_value

متد GetInfo()
از ابن متد برای واکشی اطلاعات موجود در پایگاه داده استفاده می شود و در شکل کلی معمولا به صورت زیر همراه با یک کد SQL استفاده می شود: (لازم به ذکر است که برای واکشی اطلاعات راههای بسیاری وجود دارد که ما در اینجا فقط به یک راه اشاره می نمائیم)
SELECT column_name(s) FROM table_name
 
2-3- جزئیات و نام هر کلاس
 
2-3-1- کلاس کاربر
 
 کلاس کاربر
 
2-3-2- کلاس صندوق پستی
 
 کلاس صندوق پستی
 
2-3-3- کلاس کارمند
 
کلاس کارمند
 
2-3-4- کلاس ثبت پرداخت وجه خون
 
 کلاس ثبت پرداخت وجه خون
 
2-3-5- کلاس ثبت آزمایشات
 
کلاس ثبت آزمایشات
 
2-3-6- کلاس درخواست اهدای خون
 
کلاس درخواست اهدای خون
 
2-3-7- کلاس اهداکننده
 
کلاس اهداکننده

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر