مهندسی نرم افزار UML نوبت دهی وام بانکی بخش هفتم

مهندسی نرم افزار UML نوبت دهی وام بانکی بخش هفتم

توسط amin8505 | گروه مهندسی نرم افزار | 1394/09/18

نظرات 0

 سناریوی Use Case تایید حساب 

سناریوی شماره 6

سیستم نوبت دهی وام بانکی

نام: تایید حساب

Actor: مدیر وب سایت

شرح سناریو: در این سناریو ، کاربر پس از وارد نمودن نام کاربری و کلمه عبور خود و تایید صحت از طرف سیستم اقدام به تایید حسابهای درخواست شده می نماید.

Assumption: منظور از مدیر وب سایت در این Use Case همان فردی است که قبلا ثبت نام نموده اند و ثبت نام آنها تکمیل و تائید شده است.

Include: Sign In

Extended:ایجاد حساب

(Pre-Condition): ثبت نام اکتور قبلا تکمیل شده و اکتور دارای کلمه عبور و نام کاربری می باشد.

مراحل:

Actor

System

1- اکتور بر روی تایید حساب کلیک می کند

2- سیستم فرم مربوط به انتخاب حساب مورد نظر را نمایش می دهد

 

3- سیستم فرم مربوط به ورود شماره حساب و دیگر اطلاعات حساب را نمایش می دهد

4- اکتور اطلاعات حساب را وارد می کند و دکمه ثبت را کلیک می کند

5- در صورتیکه اطلاعات وارد شده معتبر باشد و شماره حساب و شماره کارت تکراری نباشد سیستم اطلاعات حساب را ثبت و حساب مورد نظر را تایید می نماید

 

 

6- در صورتیکه اطلاعات وارد شده معتبر نباشد ویا شماره کارت ویا شماره حساب تکراری باشد سیتم پیغام خطای مناسب را نمایش می دهد.

Constraints:شماره حساب 13 رقمی و شماره کارت بصورت یک عدد 16 رقمی وارد شود

Post-Condition: حساب مورد نظر تایید شده است.

Alternative Flow:در صورتیکه شماره کارت و یا حساب تکراری باشد سیستم پیغام خطای مناسب را نمایش دهد

Exception: در صورتی که پیغام تایید حساب نمایش داده نشود اکتور از تایید اطلاعات اطمینات داشته باشد.نمودار توالی Use Case تایید حساب 
نمودار توالی Use Case تایید حساب
 
 

نمودار همکاری Use Case تایید حساب 
نمودار همکاری Use Case تایید حساب
 


نمودار فعالیت Use Case تایید حساب 
نمودار فعالیت Use Case تایید حساب
 
 

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر