مهندسی نرم افزار UML نوبت دهی وام بانکی بخش ششم

مهندسی نرم افزار UML نوبت دهی وام بانکی بخش ششم

توسط amin8505 | گروه مهندسی نرم افزار | 1394/09/18

نظرات 0

 سناریوی Use Case ایجاد حساب جدید

سناریوی شماره 5

سیستم نوبت دهی وام بانکی

نام: ایجاد حساب جدید

 

 

Actor: کاربر وب سایت

شرح سناریو: در این سناریو ، کاربر پس از وارد نمودن نام کاربری و کلمه عبور خود و تایید صحت از طرف سیستم اقدام به ایجاد حساب جدید می نماید.

Assumption: منظور از کاربر وب سایت در این Use Case همان فردی است که قبلا ثبت نام نموده اند و ثبت نام آنها تکمیل و تائید شده است.

Include: Sign In

Extended:ایجاد نوع حساب

(Pre-Condition): ثبت نام اکتور قبلا تکمیل شده و اکتور دارای کلمه عبور و نام کاربری می باشد.

مراحل:

Actor

System

1- اکتور بر روی ایجاد حساب جدید کلیک می کند

2- سیستم فرم مربوط به ورود اطلاعات حساب جدید را نمایش می دهد

3- اکتور اطلاعات خواسته شده را وارد کرده و دکمه ثبت را کلیک می کند

4- سیستم پس از اعتبارسنجی اطلاعات وارد شده در صورت معتبر بودن اطلاعات اقدام به ثبت لیجاد حساب می نماید

 

5- در صورتیکه اطلاعات وارد شده معتبر نباشد سیستم پیغام خطای مناسب را نمایش می دهد.

Constraints:

Post-Condition: حساب جدید درج شده است.

Alternative Flow:

Exception: در صورتی که پیغام درج حساب جدید نمایش داده نشود اکتور از درج اطلاعات اطمینات داشته باشد.
نمودار توالی Use Case ایجاد حساب جدید
 نمودار توالی Use Case ایجاد حساب جدید نمودار همکاری Use Case ایجاد حساب جدید
 نمودار همکاری Use Case ایجاد حساب جدید


نمودار فعالیت Use Case ایجاد حساب جدید
 نمودار فعالیت Use Case ایجاد حساب جدید
 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر