مهندسی نرم افزار UML نوبت دهی وام بانک بخش دوم

مهندسی نرم افزار UML نوبت دهی وام بانک بخش دوم

توسط amin8505 | گروه مهندسی نرم افزار | 1394/09/18

نظرات 0

 سناریوی Sing Up Use Case

سناریوی شماره 1

سیستم نوبت دهی وام بانکی

نام: ثبت نام در سیستم (Sign Up)

Actor: کاربران

شرح سناریو: در این سناریو ، کاربر پس از فشردن کلید ثبت نام به بخش ورود اطلاعات وارد شده و پس از وارد نمودن اطلاعات خواسته شده ، پس از اعتبارسنجی اطلاعات وارد شده ثبت نام کاربر تکمیل می گردد.

Assumption: منظور از کاربر در این Use Case همان کاربر میهمان وب سایت هستند که به منظور استفاده کامل از امکانات وب سایت تصمیم به ثبت نام گرفته اند.

Include: Sign In

Extended: Sign In

(Pre-Condition): کاربر برای ثبت نام به بخش ثبت نام مراجعه می نماید.

مراحل:

Actor

System

1- کاربر درخواست ثبت نام از سیستم را می نماید.

2- سیستم فرم مربوط به ورود اطلاعات ثبت نام کاربر را نمایش می دهد.

3- کاربر اطلاعات درخواستی را وارد می نماید. (اعم از اطلاعات شناسنامه ای ، اطلاعات تماس ، عکس و . . .) و کلید ثبت نام را فشار می دهد.

4- سیستم پس از اعتبارسنجی اطلاعات وارد شده در صورت اعتبار داده های وارد شده ثبت نام کاربر را ثبت می کند.

 

5- درصورتیکه اطلاعات وارد شده معتبر نباشد سیستم پیغام خطای مناسب را نمایش می دهد.

6- درص.رتیکه نام کاربری وارد شده تکراری باشد سیستم پیغام خطای مناسب را نمایش می دهد.

Constraints: پس از ورود نام کاربری برای ثبت نام در صورتی که نام وارد شده قبلا ثبت شده باشد به کاربر پیغام مناسبی مبنی بر انتخاب نام کاربری دیگر نمایش داده خواهد شد.

Post-Condition: کاربران ثبت نامی پس از تائید ثبت نام خود می توانند وارد سیستم شده و امکانات سیستم استفاده نمایند.

Exception: کاربر هم می تواند به عنوان بازدیدکننده عادی از اطلاعات وب سایت استفاده نماید و هم اینکه می تواند به عنوان یک کاربر ثبت نام شده از تمامی امکانات وب سایت استفاده نماید.


 
نمودار توالی Sing Up 
نمودار توالی Sing Up  
 

نمودار همکاری Sing Up 
نمودار همکاری Sing Up  


نمودار فعالیت Sing Up 
  نمودار فعالیت Sing Up
 

 

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر