مهندسی نرم افزار UML نوبت دهی وام بانک بخش یازدهم

مهندسی نرم افزار UML نوبت دهی وام بانک بخش یازدهم

توسط amin8505 | گروه مهندسی نرم افزار | 1394/09/18

نظرات 0

 سناریوی Use Case مشاهده وضعیت حساب 

سناریوی شماره 10

سیستم نوبت دهی وام بانکی

نام مشاهده وضعیت حساب

Actor: کاربر وب سایت

شرح سناریو: در این سناریو ، کاربر پس از وارد نمودن نام کاربری و کلمه عبور خود و تایید صحت از طرف سیستم اقدام به مشاهده وضعیت حساب خود رامی نماید.

Assumption: منظور از کاربر وب سایت در این Use Case همان فردی است که قبلا ثبت نام نموده اند و ثبت نام آنها تکمیل و تائید شده است.

Include: Sign In

Extended :

(Pre-Condition): ثبت نام اکتور قبلا تکمیل شده و اکتور دارای کلمه عبور و نام کاربری می باشد.

مراحل:

Actor

System

1- اکتور بر روی مشاهده وضعیت حساب کلیک می کند

2- سیستم فرم مربوط به نمایش اطلاعات وضعیت حساب را نمایش می دهد.

Constraints:

Post-Condition: وضعیت حساب مشتری مشاهده شده است

Alternative Flow:

Exception:


 

نمودار توالی Use Case مشاهده وضعیت حساب 
 نمودار توالی Use Case مشاهده وضعیت حسابنمودار همکاری Use Case مشاهده وضعیت حساب 
نمودار همکاری Use Case مشاهده وضعیت حساب  


 
نمودار فعالیت Use Case مشاهده وضعیت حساب 
نمودار فعالیت Use Case مشاهده وضعیت حساب  


شناسائی Use Case زیر سیستم پرداخت وام
 شناسائی Use Case زیر سیستم پرداخت وام
 
 

 

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر