بررسی برخی از نمودارهای مهم یو ام ال

نمودارهای UML

توسط admin | گروه مهندسی نرم افزار | 1395/11/25

نظرات 0

نمودار Use Case Diagram یا نمودار مورد کاربرد

نمودار مورد کاربرد use case diagram

نمودار State Diagram یا نمودار وضعیت

state chart diagram نمودار وضعیت

نمودار Sub states 

sub state diagram

نمودار Sequence Diagram یا توالی

نمودار توالی sequence diagram

 

نمودار فعالیت یا Activity Diagram 

نمودار فعالیت یا activity diagram

 

نمودار مسیرهای همزمان یا Concurrent path 

Concurrent path uml diagram نمودار مسیرهای همزمان

نمودار همکاری یا Collaboration Diagram

نمودار همکاری یا Collaboration Diagram

 

نمودار کامپوننت component diagram

Component Diagram UML نمودار کامپوننت

نمودار استقرار  Deployment Diagram 

نمودار استقرار Deployment Diagram

 

 

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر