مهندسی نرم افزار UML قرض الحسنه بخش هشتم

مهندسی نرم افزار UML قرض الحسنه بخش هشتم

توسط amin8505 | گروه مهندسی نرم افزار | 1394/09/16

نظرات 0

فصل سوم: Sequence Diagrams

3-1- نمودار توالی ثبت نام مشتری
نمودار توالی ثبت نام مشتری
 
 
3-2- نمودار توالی ایجاد برنامه تقسیط
 نمودار توالی ایجاد برنامه تقسیط
 
3-3- نمودار توالی تسویه حساب با مشتری
 نمودار توالی تسویه حساب با مشتری

3-4- نمودار توالی تسویه حساب با مشتری
 نمودار توالی تسویه حساب با مشتری

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر