پایگاه داده رابطه ای بخش سی و چهارم

پایگاه داده رابطه ای بخش سی و چهارم

توسط amin8505 | گروه برنامه نویسی | 1394/09/25

نظرات 0

 تمرين مهارت

7-1 فرض كنيد الگوي R=(A,B,C,D,E) رابه (A,B,C) و(A,D,E) تجزيه كرديم نشان دهيد كه اين تجزيه ، يك تجزيه بي نقص است اگر در مجموعه f  وابستگي هاي عملیاتی وجود دارد : 
A->BC
CD->E
B->D
E->A
7-2 همه وابستگي هاي عملیاتی كه در رابطه شكل 7-18 بيان شدند ليست كنيد. 
7-3 توضيح دهيد كه چطور وابستگي هاي عملیاتی مي توانند استفاده شوند. 
يك رابطه یک به يك بين موجوديت حسابدار و مشتري وجود دارد . 
يك رابطه چند به يك بين موجوديت حسابدار و مشتري وجود دارد.  

C

B

A

c1

c2

c1

c3

b1

b1

b1

b1

a1

a1

a2

a2

شکل 7-18 رابطه تمرین 7-2
 
7-5 از اصول اوليه آرمسترانگ برای اثبات قوانين شبه گذار استفاده كنيد . 
7-6 بستار مجموعه وابستگي هاي عملیاتی F براي وابستگی عملیاتی الگوي رابطه R=(A,B,C,D,E)  را محاسبه كنيد.
A-> BC
CD->E
B->D
E->A
7-7 وابستگی عملکردی تمرین 7-6 را برای پوشش استاندارد Fc محاسبه کنید.
 
7-9 پایگاه داده الگوی R(a,b,c) و رابطه r در الگوی R را بیان کنید. و همچنین پرس و جوی SQL را به منظور امتحان کردن اینکه آیا وابستگی عملکردی bc در رابطه r وجود دارد ، بنویسید. و همچنین حکم SQL را بنویسید که وابستگی عملکردی را تقویت کند.فرض کنید که هیچ مقدار null موجود نیست.
 
 
7-16 مثالی از الگوی رابطه R و مجموعه وابستگی ها مانند R در BCNF بدهید که در 4NF نباشد.

تمرين 
7-17 معناي تكرار اطلاعات را توضيح دهيد كه چرا صفت ها ممكن است طرح پایگاه داده رابطه ای را بد نشان دهد. 
7-18 چرا وابستگي عملیاتی خاص، وابستگي هاي عملیاتی بدیهی تلقي مي شود؟
7-19با استفاده از تعريف وابستگي عملیاتی اصول اوليه آرمسترانگ را که بيان شد به بحث بگذارید. (انعكاسي، استدلالي و گذرا). 
 
 
7-21 از اصول اوليه آرمسترانگ براي ثابت كردن قانون تجزيه بي نقص استفاده كنيد. 
7-22 وابستگي هاي عملیاتی تمرين 7-6 را براي محاسبه B+  بكار ببريد.
7-24 سه هدف طرح براي پايگاه داده رابطه اي را ليست كرده و توضيح دهيد چرا همه مناسب است.
7-25 تجزيه بي نقص در BCNF درالگوي R در تمرين 7-1 را ارائه دهيد . 
7-26 در تجزيه پايگاه داده رابطه اي ، چرا ممكن است طرح بدون BCNF را انتخاب كنيم.

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر