پایگاه داده رابطه ای بخش بیست و هشتم

پایگاه داده رابطه ای بخش بیست و هشتم

توسط amin8505 | گروه برنامه نویسی | 1394/09/25

نظرات 0

7 -4-3 پوشش استاندارد 

     فرض كنيد مجموعه وابستگي عملیاتیF را دريك الگوداريم هروقت کاربر رابطه اي را به روز  مي كند سيستم پايگاه داده بايد اطمينان دهد كه وابستگي هاي عملیاتی به روز شده نقض نمي شوند به عبارتي همه وابستگي هاي عملیاتی در F در پايگاه داده جديد متقاعد مي شوند.
سیستم باید عملیات به روز رسانی را به عقب برگرداند اگر این هر یک از وابستگی عملیاتی ها در F را نقض کرده باشد.
مي توانيم با تست کردن یک گروه ساده شده از وابستگی های عملیاتی که همان بستار گروه داده شده را دارند تلاش ضعیف در کنترل نقض ها را كاهش دهیم. هر پايگاه داده كه مجموعه وابستگي عملیاتی ساده شده را متقاعد كند همچنين مي تواند مجموعه اصلي وبرعكس رامتقاعد نمايد زمانيكه دو مجموعه بستار يكسان دارند بهرحال مجموعه ساده شده ساده تر است كه امتحان شود مي توانيم مشاهده كنيم كه مجموعه ساده شده در يك لحظه چطور مي تواند ساخته شود اولا نياز به تعاريفي داريم.
 
 
يك پوشش استاندارد براي مجموعه وابستگي هاي عملیاتی F  در شكل 7-10 ترسيم شده است . مهم است توجه كنيم به اينكه اگر يك صفت خارجی است ، وابستگي هاي استفاده شده در مقدار کنونی Fc  رايج است نه در وابستگی F  اگر يك وابستگي عملیاتی تنها شامل يك  صفت در سمت چپ باشد، مثلاًA -> C و اينكه اين صفت خارجی باشد وابستگي عملیاتی با سمت چپ كامل بدست مي آوريم. چنين وابستگي هاي عملیاتی بايد حذف شوند. 
شکل 7-10 محاسبه پوشش استاندارد
شکل 7-10 محاسبه پوشش استاندارد
 
پوشش متداول F و Fc  مي تواند بستار يكسان F را نشان دهد، به هر حال Fc  مفهوم خاصي است كه شامل صفات خارجی نیست و آن تركيب وابستگي هاي عملیاتی با سمت چپ است. این ارزانتر است که Fc را مورد آزمایش قرار دهیم تا خود F را.
مجموعه وابستگی های عملیاتی F روی الگوی (A,B,C) را مورد توجه قرار دهید:
A -> BC
B -> C
A -> B
AB -> C
بیاید پوشش استاندارد برای F را محاسبه کنیم.
دو وابستگي عملیاتی با ويژگيهاي يكسان در سمت چپ فلش وجود دارد.:
A -> BC
A -> B
این وابستگی های عملکردی را در A -> BC ترکیب کردیم.
 
مجموعه F که در وابستگي هاي عملیاتی داده شده  ممكن است در كل وابستگي عملیاتی خارجی باشد، نشان داديم كه پوشش استاندارد F از Fc شامل چنين وابستگي عملیاتی خارجی نيست. بر عكس فرض كنيد چنين وابستگي عملیاتی در Fc وجود دارد. ويژگي هاي سمت راست وابستگي خارجی خواهند بود. پوشش استاندارد ممكن نيست منحصر باشد براي نمونه مجموعه وابستگي هاي عملیاتی
F= {A -> BC , B -> AC, C -> AB}
رابررسي كنيد. اگر ما تست خارجی را روی A -> BC اعمال کنیم در می یابیم كه هم B وهم C تحت F بيروني هستند. به هرحال درست نيست كه اين دو را حذف كنيم. الگوريتم براي يافتن پوشش استاندارد يكی از اين دو را جدا کرده و حذف می کند! سپس:
 
در اين تمرين ،آيا مي توانيم پوشش متداول بيشتري براي  F پيدا كنيم ؟
 

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر