پایگاه داده رابطه ای بخش بیست و هفتم

پایگاه داده رابطه ای بخش بیست و هفتم

توسط amin8505 | گروه برنامه نویسی | 1394/09/25

نظرات 0

7-4 تئوري وابستگي عملیاتی  

در مثال های مان مشاهده كرديم این مفید است که قادر باشیم به طور سیستماتیک دليلي درباره وابستگي هاي عملیاتی در بخشی از پردازش آزمایش الگوها براي BCNF ویا 3NF بیاوریم.

7-4-1 بستار مجموعه وابستگي هاي عملیاتی  
اين كافي نيست كه وابستگي هاي عملیاتی را بررسي كنيم. بلكه نياز داريم همه وابستگي هاي عملیاتی كه در آن وجود دارد را مورد بررسي قرار دهيم. بايد ببينيم با مجموعه F از وابستگي ها عملیاتی كه داده   مي شود، مي توان ثابت كرد كه وابستگي هاي عملیاتی خاص ديگر هم در آن جاي مي گيرد. گفتيم كه چنين وابستگي هاي عملیاتی «دلیل منطقي بودن» توسط F هستند.
به طور منظم تر، الگوي رابطه اي R داده شده، وابستگي عملیاتی f  در R نشانه منطقي بودن است كه توسط وابستگي هاي عملیاتی F روي R مي باشد اگر هر رابطه r(R) متقاعد كننده F و همچنين متقاعد كننده f باشد.
فرض كنيد الگوي رابطه اي داده شده R = (A,B,C,G,H,I) و مجموعه وابستگي هاي عملیاتی
 
وابستگی عملیاتی
A -> H
 نشانه منطقي بودن هستند. به عبارت ديگر ، نشان داديم كه هر گاه وابستگي هاي عملیاتی دریک  رابطه قرار گيرد A  H  بايد روی اين رابطه برقرار شود. فرض کنید که t1 و t2 چندگانه های اینچنین هستند.
t1 [A] = t2 [A]
زمانی که A -> B داده می شود از تعریف وابستگی عملیاتی این مورد را دنبال می کنیم.
t1 [B] = t2 [B]
پس زمانیکه B -> H داده می شود از تعریف وابستگی عملیاتی این مورد دنبال می شود.
t1 [H] = t2 [H]
بنابر این نشان دادیم که هر گاه t1 و t2 چندگانه های t1 [A] = t2 [A] باشند باید t1 [H] = t2 [H] باشد. اما آن تعریف دقیقاً تعریف A -> H است.
F در وابستگی های عملیاتی قرار می گیرد. بستار F توسط F+ نشان داده می شود، همه وابستگی های عملیاتی است که منطقاً به F دلالت دارند. با دادن F مي توانيم F+ را مستقيماً از تعريف وابستگي عملیاتی بدست آوريم. اگر F بزرگ بود، اين پردازش طولاني و سخت مي شد. اینگونه محاسبه F+  نیاز به آرگومانهای از نوع مورد استفاده برای نمایش A -> H در بستار مجموعه محدودیت های مثال ما دارد.
 
اصول اوليه آرمسترانگ بي عيب و نقص است زيرا آنها به هيچ وابستگي عملیاتی ناصحيح مرتبط    نمي شود آنها كامل هستند زيرا براي يك مجموعه وابستگي عملیاتی F داده مي شود. آنها به ما اجازه      مي دهند كه کل F+ را به هم مرتبط كنيم. نكات كتاب شناختي مرجع هايي را براي ثابت كردن كامل و درست آن اصول آماده مي كند.
اگر چه اصول اوليه آرمسترانگ كامل هستند، اما خسته كننده است كه به طور مستقيم براي محاسبه  از آنها استفاده كنيم. براي آسان كردن مطالب بيشتر، قوانين بيشتري را در اينجا فهرست كرديم. احتمال اين وجود دارد كه استفاده از اصول اوليه آرمسترانگ ثابت كند كه اين قوانين درست هستند. (در تمرین 7-4 و 7-5 و 7-21 می بینیم).
 
 شکل 7-8 روالی که به طور منظم محاسبه می کند که چطور از اصول اولیه آرمسترانگ برای محاسبه F+ استفاده کنیم را نشان می دهد. در این روال، وقتی یک وابستگی عملیاتی به F+ اضافه می شود، ممکن است قبلاً نشان داده شده باشد. و در این صورت تغییری در  F+ ایجاد نمی شود. ما باید در قسمت 7-4-2  روش جایگزینی برای محاسبه F+ ببینیم.
سمت چپ و سمت راست از یک وابستگی عملیاتی هر دو زیر مجموعه هایی از R هستند. وقتی یک مجموعه با اندازه n دارای 2n زیر مجموعه است، در مجموع( 2*2^n=2^(n+1 زیر مجموعه وابستگی عملیاتی ممکن است، که در آن  n تعداد صفات در R است. در هر بار تکرار حلقه روال، به استثناء تکرار قبلی، حداقل یک وابستگی عملیاتی به F+ افزوده می شود. به این ترتیب، روال تا پایان تضمین شده است.

F+ = F
repeat 
for each functional dependency f in F+
apply reflexcivity and augmentation rules on f
add the resulting functional dependencies to F+
for each pair of functional dependencies f1 and f2 in F+
if f1 and f2 can be combined using transitivity
add the resulting functional dependency to F+ 
until F+ does not chang any further
شکل 7-8 یک روال برای محاسبه F+

7-4-2 بستار گروههای صفات  
بستار گروههای صفات
برای آنکه شرح دهیم الگوریتم چگونه کار می کند، باید از آن برای محاسبه (AG)+ با وابستگی های عملیاتی تعریف شده در قسمت 7-4-1 استفاده کنیم. با result = AG شروع می کنیم. اولین بار که حلقه while را برای امتحان کردن هر یک از وابستگی های عملیاتی اجرا می کنیم، متوجه می شویم که 
 
این نتیجه مطلوب می دهد در بدترين حالت این الگوریتم ممکن است مقدار  زمان ازدرجه دوم از اندازه F را بگیرد. یک  الگوريتم سریع تر که در زمان خطی نسبت به اندازهF اجرا می شود وجود دارد       ( اگرچه کمی پیچیده تر است).  این الگوریتم در بخشی از تمرین 7-8 نشان داده شده است.
 

 

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر