پایگاه داده رابطه ای بخش بیست و یکم

پایگاه داده رابطه ای بخش بیست و یکم

توسط amin8505 | گروه برنامه نویسی | 1394/09/24

نظرات 0

 6-11 زبان مدل سازی یکپارچه **UML 

نمودار گروه رابطه به مدل سازی اجزاء ارائه دهنده داده های یک سیستم نرم افزاری کمک می کند. با این حال، ارائه داده ها تنها یک بخش از کل طراحی سیستم هستند. بخش های دیگر شامل مدل رابطه کاربران با سیستم، تعیین جزئیات واحدهای کاربردی سیستم و روابط آنها و غیره می شود. زبان مدل سازی UML یک زبان استاندارد است که تحت حمایت گروه مدیریت شی  OMGبرای ایجاد جزئیات بخش های مختلف یک سیستم نرم افزاری گسترش می یابد. بعضی از بخشهای UML عبارتند از:
نمودار کلاسclass : یک نمودارکلاس مشابه نمودار E-R است. که بعد در همین بخش، بعضی از ویژگی های این نمودار و نحوه ارتباط با نمودارهای E-R را بیان می کنیم.
نمودار موارد کاربردی  : use caseاین  نمودار، رابطه بین کاربران و سیستم را نشان می دهد، بخصوص مراحلی از کار که کاربران انجام می دهند. (مثل برداشتن پول یا ثبت نام برای یک دوره)
نمودار فعالیتactivity: نمودارهای فعالیت، جریان کارها را در بین بخش های مختلف یک سیستم نشان  می دهد.
نمودار ابزار implemention:این نمودار، اجزای سیستم و روابط بین آنها را در هر سطح اجزای   نرم افزاری و سطح اجزای سخت افزاری نشان می دهد.
ما در اینجا، سعی در ارائه جزئیات بخشهای مختلف UML نداریم. قسمت منابع و ماخذ را در مورد UML ملاحظه کنید ما فقط بعضی از خصوصیات آن  بخش از UML را که مربوط به مدل سازی داده است، بوسیله مثال و نمونه بیان می کنیم.
شکل 6-28، بعضی از ساختارهای نمودار E-R و معادل آنها در ساختارهای نمودار uml class نشان می دهد. ما این ساختارها را در زیر توضیح می دهیم. UML، گروههای وجودیت را بصورت مربع نشان   می دهد و بجای اینکه صفات را بصورت بیضی های جداگانه نشان دهد، برخلاف E-R، آنها را در داخل مربع نشان می دهد. در حقیقت UML، اشیاء را مدل سازی می کند، در صورتیکه E-R، موجودیت ها را مدل سازی می کند.
اشیاء مثل موجودیت ها هستند و دارای صفات هستند. اما علاوه برآن، یک گروه از توابع را هم ارائه می کند (به نام متدها) که برای حساب کردن مقدارها بر مبنای صفات اشیاء و یا به روز شدن خود اشیاء، بکار برود. نمودار class، علاوه بر صفات، متدها را هم می تواند نشان دهد. اشیاء را در فصل 9 بررسی    می کنیم.
 ما گروههای رابطه دو طرفه را در UML با کشیدن یک خط که گروههای موجودیت را بهم مرتبط کند، ارائه می کنیم. نام گروه موجودیت را نزدیک به آن خط می نویسیم. همچنین، نقشی را که یک گروه موجودیت در یک گروه رابطه به عهده دارد، احتمالاً با نوشتن نام نقش روی خط در کنار گروه موجودیت، مشخص می کنیم. همچنین نام گروه رابطه را می توان در یک مربع همراه با صفات گروه رابطه نوشت و این مربع را بوسیله نقطه چین به خط مرتبط با گروه رابطه متصل می کنیم. بنابراین این مربع را به عنوان یک گروه موجودیت و نیز به عنوان یک ترکیب در نمودار E-R می توان محسوب کرد و می تواند در روابط با دیگر گروههای موجودیت شرکت کند.
تا زمان ایجاد UML ورژن 3/1، UML، غیر از روابط دوگانه را با استفاده همان شکل لوزی مورد استفاده در نمودار E-R حمایت می کرد. در انواع قبلی UML، این روابط را نمی توانستیم بطور مستقیم ارائه کنیم، آنها باید از طریق تکنیکهای موجود در بخش 6-5-3، به روابط دوگانه تبدیل می شدند.
تعداد محدودیت ها در UML به همان شیوه نمودار E-R تعیین می شود که به شکل L..h است که در آن L نشان دهنده کمترین تعداد و h نشان دهنده بیشترین تعداد روابطی است که یک موجودیت       می تواند در آن شرکت کند. با این حال، باید بدانیم که جایگاه محدودیت ها، دقیقاً برعکس جایگاه آن در نمودار E-R است که جدول 6-28 نشانگر این موضوع است. محدودیت O..* در طرف E2 و O..1 در طرف E1 به این معنی است که هر موجودیت E2 در حداکثر یک رابطه می تواند شرکت کند، در صورتیکه هر موجودیت E1 در روابط زیادی می تواند شرکت کند، به عبارت دیگر این رابطه، چند به یک از E2 به E1 است.
 شکل 6-28 نمادهای مورد استفاده در طراحی نمودار کلاس UML
شکل 6-28 نمادهای مورد استفاده در طراحی نمودار کلاس UML

رقم های تک مثل 1 یا * را می توان در کناره ها نوشت، تک رقم 1 در چنین موقعیتی معادل 1..1 محسوب می شود. در صورتیکه * معادل 0..* است.
عمومی سازی و ویژه کاری در UML از طریق مرتبط کردن گروههای موجودیت با یک خط همراه با مثلث در آخرین نقطه انطباق با گروه موجودیت کلی تر، ارائه می شود. برای مثال، گروه موجودیت person یک عمومی سازی از customer و employee است. نمودار UML همچنین می تواند بطور واضح محدودیت های گسسته اشتراکی را در عمومی سازی ارائه کند. جدول 6-28، عمومی سازی گسسته و اشتراکی customer و employee به person را نشان می دهد. لازم به تذکر است که اگر عمومی سازی customerو employee به person، گسسته است، این امر بدین معناست که هیچ فردی نمی تواند هم customer و هم employee باشد. یک عمومی سازی اشتراکی به یک فرد امکان می دهد که هم یک customer و هم یک employee باشد.
نمودارهای class در UML شامل برخی نمادهای دیگر می باشد که بر نمادهای E-R که تا بحال  دیده ایم، منطق نیستند. برای مثال، یک خط بین دو گروه موجودیت همراه با یک لوزی در یک انتهای    آن نشان می دهد که موجودیت واقع در کنار لوزی، شامل موجودیت دیگر می باشد. (در واژه شناسی UML، این محتویات«ترکیب» نامیده می شود.) برای مثال، یک موجودیت وسایل نقلیه احتمالاً شامل موجودیت موتور هم می باشد. نمودارهای class در UML همچنین نمادهایی را ایجاد می کنند که ویژگیهای زبان شی گرا مثل موارد خصوصی یا عمومی از اعضای گروه و تداخلات (اینها برای کسانیکه Java یا زبانهای c# را می شناسند، آشناست) را ارئه می کند. برای اطلاعات بیشتر در مورد نمودار class در UML، به منابع و ماخذ مراجعه کنید.

6-12 خلاصه
طراحی پایگاه داده، عمدتاً شامل طراحی برنامه پایگاه داده است. مدل داده گروه رابطه E-R، یک مدل داده با کاربرد وسیع در طراحی پایگاه داده است. این مدل تصویر گرافیکی مناسبی برای نشان دادن داده ها، روابط و محدودیت ها ارائه می دهد.
این مدل در اصل برای فرایند طراحی پایگاه داده در نظر گرفته شده است این مدل برای تسهیل   در طراحی پایگاه داده از طریق پذیرفتن جزئیات یک برنامه پروژه ایجاد شده است. این چنین برنامه ای، ساختار کلی و منطقی پایگاه داده را ارائه می کنند. این ساختار کلی را از طریق نمودار E-R می توان بیان کرد.
یک موجودیت، یک شی است که در جهان واقعی وجود دارد و از دیگر اشیا قابل تشخیص است. ما از طریق مرتبط کردن هر موجودیت با گروهی از صفات که آن شی را توصیف می کنند، تفاوتها را بیان می کنیم.
یک رابطه، ارتباطی بین چندین موجودیت است. یک گروه رابطه، مجموعه ای از روابط در بین یک نوع خاص است و یک گروه موجودیت، مجموعه ای از موجودیت های یک نوع خاص است.
سوپر کلید یک گروه موجودیت، گروهی از یک یا چند صفت است که بصورت مجموعه ای هستند که به ما امکان می دهد یک موجودیت را بطور خاص در گروه موجودیت شناسایی کنیم. از میان سوپر کلیدها هر گروه موجودیت، کوچکترین آنرا برای هر گروه انتخاب می کنیم. کوچکترین نکته اصلی، کلید اصلی گروه موجودیت نامیده می شود. به همین شیوه، یک گروه رابطه، یک گروه از یک یا چند صفت است که بصورت مجموعه ای هستند که به ما امکان      می دهد یک رابطه را بطور خاص در گروه رابطه مشخص کنیم. همچنین، از میان نکات اصلی هر گروه رابطه، کوچکترین آنرا برای هر گروه انتخاب می کنیم که کلید اولیه گروه رابطه نامیده   می شود.
نقشة کاردینالیتی، تعداد موجودیت هایی را نشان می دهد که بوسیله یک گروه موجودیت به موجودیت دیگری متصل می شود.
یک گروه موجودیت که صفات کافی برای ایجاد یک کلید اولیه ندارند، گروه موجودیت ضعیف نامیده می شود. گروه موجودیتی که دارای کلید اولیه است، گروه موجودیت قوی نامیده می شود.
عمومی سازی و ویژه کاری، یک رابطه درونی را بین یک گروه موجودیت بزرگتر و یک یا چند گروه موجودیت کوچکتر، توصیف می کند. ویژه کاری، نتیجه برداشتن یک زیر گروه از یک گروه موجودیت بزرگتر برای شکل دادن به یک گروه موجودیت کوچکتر است. عمومی سازی، نتیجه برداشتن مجموعه ای از دو یا چند گروه موجودیت گسسته کوچکتر برای ایجاد یک گروه موجودیت بزرگتر است. صفات گروههای موجودیت بزرگتر به گروههای موجودیت کوچکتر می رسد.
ترکیب یک نظریه است که در آن گروههای رابطه (همراه با گروههای موجودیت مرتبط) به عنوان گروههای موجودیت بزرگتر بررسی می شوند و می توانند در روابط شرکت کنند.
ویژگیهای مختلف مدل E-R، گزینه های بسیاری به طراح پایگاه داده ارائه می کند که در آن بهترین نحوه ارائه پروژه مدل سازی شده را نشان می دهد. در بعضی موارد، ممکن است مفاهیم و اشیاء، توسط موجودیت ها، روابط و یا صفات ارائه شوند. جنبه های ساختار کلی پروژه را با استفاده از گروههای موجودیت ضعیف، عمومی سازی، ویژه کاری یا ترکیب، به بهترین شیوه   می توان توصیف کرد. طراح اغلب باید معیار اندازه گیری یک مدل ساده و کوچک را در مقایسه  بامدلهای دقیق و پیچیده تر در نظر بگیرد.
یک طرح پایگاه داده را که با نمودار E-R مشخص می شود، با مجموعه ای از الگوهای رابطه    می توان ارائه کرد. برای هر گروه موجودیت و هر گروه رابطه، یک الگوی رابطه خاص وجود دارد که نام گروه رابطه یا گروه موجودیت مربوطه را تعیین می کند. این امر مبنای ایجاد طرح پایگاه داده رابطه از یک نمودار E-R است.
زبان مدل سازی UML ابزار گرافیکی برای مدل سازی اجزای مختلف سیستم نرم افزاری را ارائه می کند. قسمت نمودار class و UML، براساس نمودارهای E-R است. با این حال، برخی تفاوتها بین آنها وجود دارد که باید به آنها توجه کرد.
 

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر