پایگاه داده رابطه ای بخش اول

پایگاه داده رابطه ای بخش اول

توسط amin8505 | گروه برنامه نویسی | 1394/09/23

نظرات 0

زبان هاي رابطه اي

 در اين فصل ابتدا دوزباني را كه بيشتر رسميت دارند را مطالعه مي كنيم يكي حساب رابطه اي چندتايي و يكي حساب رابطه اي حوزه . كه اين دو زبان رسمي زبان هايي هستند بر پاية پرس و جو  و مبتني بر منطق رياضي ، و اين دو زبان رسمي شكل پايه اي براي دو يا بيشتر زبان هاي دوستانه هستند ، كه بعداً در اين فصل QBE  و Datalog را مطالعه مي كنيم .
بر خلاف SQL و QBE يك زبان گرافيكي به گونه اي به شكل جداول مي باشد .QBE و جايگزينش خيلي مورد استفاده قرار مي گيرند در سيستمهاي پايگاه داده در كامپيوترهاي شخصي . Datalog يك نمونه تركيبي بعد از زبان Prolog دارد . هر چند در حال حاضر به صورت تجاري از اين دست آورد استفاده نمي شود . Datalog بيشتر در جستجوي سيستم هاي پايگاه داده اي مورد استفاده قرار مي گيرد .
براي QBE و Datalog ، ما ساختارها و مفاهيم بنيادي را سريع تر از يك كتاب راهنماي جامع كاربران براي اين زبان ها به دست مي آوريم ، عقيده بر اين است كه شخص يكي از اين زبان ها را  انتخاب كند ، ممكن است در جزئيات متفاوت باشند يا ممكن است تنها يك زير مجموعه از تمام زبان ها را تأييد كند .

5-1  حساب رابطه اي چندتايي 
وقتي كه ما يك عبارت جبري رابطه اي را مي نويسم . ما يك روالي را كه جوابهايي براي پرس و جو به وجود مي آورند را مهيا مي كنيم . در مقام مقايسه حساب رابطه اي چندتايي يك زبان تحقيقي غیر رویه ای اطلاعات خوبي را بدون دادن يك روال ويژه براي به دست آوردن آن اطلاعات ارائه مي دهد . يك پرس و جو در حساب رابطه اي چندتايي که مثل { t | p (t ) } بيان مي شود منظور اين است كه آن يك مجموعه اي از همه متغییرهائی  چون t مي باشد به گونه اي كه p ( t )  مبتني بر آن درست باشد به ازاء همه t ها. در دنباله مطالبمان ، ما از t [A] براي مشخص كردن مقدار متغییر t بر روي صفت A استفاده مي كنيم و ما از   r   t براي مشخص كردن يك متغییر t كه در رابطه با r مي باشد ، استفاده مي نماييم.
قبل از اين كه ما يك تعريف رسمي از حساب رابطه اي چندتايي ارائه بدهيم ، ما به بعضي از پرس و جو ها که در جملات جبري رابطه اي  در بخش 2-2 نوشته ایم برمي گرديم . به ياد آوريد كه پرس و جو ها از الگوي هاي زير پيروي مي كنند :
شاخه ( نام شاخه ـ شهر شاخه ـ موجودي (  دارائي ) ) 
خريدار ـ مشتري ( نام مشتري و جبر مشتري ، شهر مشتري ) 
وام ( شماره وام ـ نام شاخه ـ مقدار ) 
وام گيرنده ( نام مشتري ـ شماره وام ) 
حساب ( شماره حساب ـ نام شاخه ـ موجودي ) 
سپرده گذار ( نام مشتري ـ شماره حساب ) 

5- 1- 1- طرح مثال 
پيدا كردن نام شاخه ، شماره وام ، مبلغ وام براي وام هاي بيشتر از 1200 دلار :
طرح مثال
فرض كنيد كه ما خواسته باشيم فقط صفت ( شماره وا