اصول برنامه نویسی

تاریخچه زبانهای برنامه نویسی بخش دوم

توسط admin | گروه برنامه نویسی | 1396/07/27

نظرات 0

 کادر تبادلی ظاهر می گردد و از شما می خواهد تا نامی برای برنامه وارد کنید. اسمی حداکثر با 8 حرف یا عدد وارد کنید و سپس کلید <Enter> را فشار دهید. به عنوان نمونه ممکن است MYPROG1 را وارد کنید. برنامه بر روی گرداننده دیسکی که Qbasic از روی آن اجرا شده است، ذخیره می گردد. برنامه در فایلی بنام MYPROG1.BAS ذخیره می شود(سه حرف بعد از اسم، پسوند نامیده می شود. این پسوند مشخص می کند که فایل مورد نظر یک فایل بیسیک است) این فرآیند، ذخیره سازی برنامه نامیده می شود.

14-حال فرض کنید که می خواهید برنامه جدیدی بنویسید. برای پاک کردن MYPROG از پنجره نمایش <Alt> را فشار داده و رها سازید(برای فعال کردن نوار منو)، سپس <F> را فشار دهید(تا منوی File باز شود) و آنگاه <N> را 
(برای "new") فشار دهید.
15-در هر زمان می توانید فایل MYPROG1.BAS را با فشردن <Alt/F/0> و تایپ MYPROG1 در محل مکان نما و فشردن <Enter> در پنجره نمایش دوباره ظاهر سازید.
16-جهت خروج از Qbasic، (Exit)<Alt/F/X> را فشار دهید. اگر از آخرین ذخیره کردن فایل تغییراتی بر روی آن اعمال کرده باشید، Qbasic این امکان را می دهد تا قبل از خروج از برنامه آن را ذخیره سازید.
بنابراین همان طور که مشخص است ایجاد، تغییر، اجرا و ذخیره در ویرایشگر Qbasic بسیار ساده می باشد.
قبل از اینکه به فصل بعدی بپردازیم، برخی از کاربران مجرب بیسیک ممکن است به دنبال برخی از فرامینی که در دیگر نسخه های بیسیک به کار می برده اند، باشند. لذا این فصل را با بیان معادلهای Qbasic این فرامین به پایان می بریم. فرامین بر اساس نامشان در بیسیک استاندارد آمده است.
طریقه اجرای .ظایف بیسیک استاندارد
در اینجا لیستی از دستورات مستقیم بیسیک استاندارد آمده است. منظور از مستقیم اسن است که در بیسیک به محض تایپ آنها و فشردن <Enter> کار خاصی انجام می گیرد. به دنبال هر دستور، طریقه انجام آن کار در Qbasic توضیح داده شده است.
List:در بیسیک استاندارد، کل محتویات برنامه جاری را نمایش می دهد. در Qbasic همیشه بخشی از برنامه در پنجره نمایش قابل رؤیت است. برای دیدن سایر قسمتهای برنامه، مکان نما را در پنجره نمایش قرار داده و از کلیدهای <Ctrl+PgDn>, <Ctrl+Pgup>, <PgDn>, <PgUp> یا کلیدهای جهت دار استفاده کنید.
 save:<Alt/F/s> را فشار دهید. اگر هنوز به برنامه نامی نداده باشید، Qbasic به شما اعلان می کند که در کادر تبادلی نامی وارد کنید.
Run: <shift+F5> را فشار دهید. آنگاه Qbasic برنامه را ترجکه می کند. بعد از خاتمه اجرای برنامه می توانید با فشردنکلیدی به ویرایشگر بازگردید.
LLIST: برای چاپ کامل برنامه بر روی چاپگر، <Alt/F/Enter> را فشار دهید.
LOAD: <Alt/F/O> را فشار دهید تا فرمان "open a new program" اجرا گردد. فشدرن این کلید ترکیبی سبب نمایش کادر تبادلی تحت عنوان "open" می شود که در مستطیل File name عبارت "*.BAS" و فشردن <enter> می توانید برنامه را به درون حافظه بازگردانید. یا می توانید با استفاده از کاراکترهای عام DOS یعنی * و ? و پسوند BAS. لیستی از فایلهای روی دیسک را به نمایش درآورید و هر کدام از فایلهایی را که می خواهید با فشردن <Tab> انتخاب کرده <enter> را فشار دهید. اگر Qbasic از شما درباره ذخیره فایل جاری سؤال کرد، پاسخ مناسب را با او بدهید.
NEW: برای پاک کردن برنامه جاری از حافظه و شروع کار بر روی برنامه ای جدید، <Alt/F/N> ردا فشار دهید. اگر Qbasic از شما پرسید که آیا می خواهید برنامه جاری را ذخیره سازید پاسخ مناسب به او بدهید.
SYSTEM: برای بازگشت به DOS، <Alt/F/X> را فشار دهید. اگر Qbasic در مورد ذخیره فایل جاری از ما سؤال کرد، پاسخ مناسبی به آن بدهید.
حالا می دانید که برای ایجاد و اجرای یک برنامه کوچک Qbasic چه کار باید بکنید.
توانائیهای ویرایشگر Qbasic
حرکت مکان نما: می توانید مکان نما را به هر قسمت از صفحه برنامه که می خواهید منتقل سازید. کلیدهای جهت دارد بر روی تخته کلید عدیی، مکان نما را یک خانه در جهت مشخص شده حرکت می دهند. هنگامی که   به همراه <Ctrl> مورد استفاده قرار می گیرند، مکان نما را به ابتدای لغت سمت چپی یا سمت راستی منتقل می سازند. بعلاوه ویرایشگر دارای دستوراتی است که مکان نما را به ابتدای خط جاری، یا بالا یا پایین پنجره نمایش منتقل می سازند.
پیمایش:فرآیند انتقال کل کتن به بالا یا پایین(یا چپ یا راست) بطوری که بخش مخفی متن قابل رؤیت گردد، پیمایش نامیده می شود. فرامینی وجود دارد که برنامه را یک خط بالا یا پایین، یک صفحه بالا یا پایین، یا به ابتدا یا انتها پیمایش می کند.
جستجو یا جایگزینی:ویرایشگر می تواند برنامه را به دنبال اولین محل وجود کاراکتر یا کلمه ای که مشخص کرده اید جسنجو نماید. می توانید این جستجو را برای یافتن سایر محلهای وجود آن انجام دهید. به عنوان پیشرفتی در این فرایند، Qbasic اجازه می دهد تا کاراکتر یا کلمه پیدا شده را با متنی که مشخص کرده اید جایگزین شود.
دستکاری بلاک:می توانید کلیه چیزهایی که بین دو نقطه مشخص از برنامه قرار دارند را به صورت بلاک مشخص کنید. (متن درون بلاک، پر رنگ نمایش می یابد). 
می توانید بلاک علامت گذاری شده را به محلی دیگر از برنامه منتقل سازید یا نسخه ای دیگر از آن در جای دیگر تولید کنید. همچنین می توانید کل بلاک را حذف کرده یا چاپ نمایید.
حذف کردن:کلیدهای <backspace> و <Del> در هر زمان یک کاراکتر را حذف 
می کنند.ویرایشگر دارای دستوراتی برای حذف خط حاوی مکان نما، کل از محل مکان نما تا پایان خط، یا کلمه سمت راست مکان نما می باشد.
بازگرداندن:هنگامی که چیزی را پاک می کنید، کاملا برای همیشه از بین نمی رود. می توانید آخرین متی را که حذف نموده اید بازگردانی کنید. این امر سبب حفاظت در برابر حذف تصادفی بلاک علامت گذاری شده ای که می خواستید به محل دیگری از برنامه منتقل سازید، می شود.
ذخیره و بازیابی برنامه ها: می توانید هر برنامه نوشته شده توسط ویرایشگر را بر روی دیسک بنویسید و بعدا آن را بازیابی نمایید.
اگر می خواهید اطلاعات بیشتری در رابطه با صفحه کلید داشته باشید، Qbasic را اجرا نموده و به صورت زیر عمی نمائید.
2-کلید <Home> را فشار دهید تا مکان نما به ابتدای خط بازگزدد. بطور کلی کلید <Home> مکان نما را به سمت چپ ترین نقطه خطی که بر روی آن قرار دارد منتقل می سازد.
3-چند حرف با استفاده از بخش مرکزی صفحه کلید تایپ کنید. کلیدهای <shift> که با علامت   مشخص شده اند برای بزرگ کردن حروف (یا نمایش علائم بالای کلیدها) به کار می روند.
4-کلید <caps lock> را فشار دهید و چند حرف دیگر تایپ کنید. حروف به صورت بزرگ ظاهر خواهند شد. در این وضعیت می گوییم که کامپیوتر در حالت حروف بزرگ است. برای بازگشت به حالت حروف کوچک، کلید <caps lock> را مجددا فشار دهید. تنها کلیدهای الفبایی تحت تأثیر این کلید قرار می گیرند.
5-کلید <Ctrl> را پایین نگه دارید و <Y> را فشار دهید. این ترکیب، خطی که مکان نما بر روی آن قرار دارد را اک می کند.(تذکر: این کلید ترکیبی را به صورت <Ctrl+Y> نمایش می دهیم.) خود مکان نما بر روی سمت چپ ترین ستون خط بر می گردد.
6-حروفی را تایپ کنید. حال ,backspace> را چند بار فشار دهید. فشار دادن این کلید در هربار سبب پاک شدن یک حرف می شود. روش دیگر حذف یک حرف منتقل کردن مکان نما بر روی آن حرف و فشردن <Del> می باشد(Del به جای "delete" آمده است) تفاوتی بین این دو روش وجود دارد: کلید <backspace> کاراکتری که در سمت چپ مکان نما قرار دارد را پاک می نماید و کلید <Del> کاراکتری که مکان نما بر روی ان قرار دارد را محو می سازد.
7-چند حرف تایپ کنید و با استفاده از کلیدهای جهت دار مناسب، مکان نما را زیر این حروف قرار دهید. حال چند حرف دیگر تایپ نمایید. نوجه کنید که حروف جدید در محل جاری مکان نما درج می گردند و بقیه هروف به سمت راست منتقل می شوند. این بدان خاطر است که حالت درج فعال است. حالت رونویسی که در آن تایپ حروف باعث نوشته شدن آنها بر روی حروف قبلی می شود، با فشردن کلید <Ins> ایجاد می شود. فشردن مجدد این کلید ضامنی سبب بازگشت دوباره به حالت درج می شود. از اندازه مکان نما می توانید بفهمید که در چه در حالتی قرار دارید؛ مکان نمای بزرگ مشخص کننده حالت رونویسی است.
8-حروف دیگری تایپ نمایید و مکان نما را چند خانه به چپ منتقل سازید. حال کلید <End> را فشار دهد.مکان نما به انتهای خط منتقل می شود.
9-کلیدی که در سمت چپ کلید <Q> قرار دارد، کلید <Tab> خوانده می شود. این کلید با یک جفت فلش که یکی به چپ و دیگری به راست اشاره می کنند، علامت گذاری می شود. در پنجره نمایش فشردن کلید Tab که دارای اثری مانند چند بار فسردن space است.
10-حداکثر تعداد کاراکترهایی که می توانند در روی یک خط صفحه جای گیرند را تایپ نمایید. توجه کنید که سمت چپ ترین کاراکترها را از صفحه خارج می شوند تا جا برای کاراکترهای جدید باز شود. تا 255 کاراکتر می توان در روی یک خط تایپ نمود. برخی از برنامه ها در این کتاب دارای خطهای طولانی هستند.
11-کلید Enter برای ایجاد خط جدید در صفحه مورد استفاده قرار می گیرد. لیکن کلید Enter باعث واگذاردن خط برای پردازش بیشتر می شود. Qbasuc محتوی خط را مورد بررسی قرار می دهد. اگر آن خط یک خط صحیح برنامه Qbasic نباشد، پیغامی ظاهر می شود و به خطای موجود اشاره می کند. اگر آن خط، خط صحیحی از برنامه ، Qbasicباشد، در خط فاصله دهی های مشخص و بزرگ کردن حروف انجام می پذیرد تا خط فرم استاندارد خود را به دست آورد.
12-کلید Alt نوار منو را فعال می سازد. سپس فشردن یکی از روف پررنگ مانند <F> ، <E> ، <V> سبب انتخاب منویی می شود. بعد از باز نمودن هر گزینه دارای یک حرف پر رنگ می باشد. فشردن حرف پر رنگ سبب انتخاب گزینه می شود. به عنوان نمونه فشردن A از منوی File گزینه save as را انتخاب می نماید. در اینجا نیز انتخاب می تواند با استفاده از کلیدهای جهت دار و فشردن <Enter> صورت پذیرد.
13-کلید <Esc> برای بازگشت به پنجره نمایش بدون انتخاب هیچ منو، مورد استفاده قرار می گیرد.)

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر