آموزش Circuit maker بخش نهم

آموزش Circuit maker بخش نهم

3-1- طراحی گذرگاه مشترک برای اتصال 8 ثبات 4 بیتی به دو روش MUX و بافر سه حالته

33-1-1. طراحی گذرگاه با استفاده از MUX
برای اتصال k ثبات n بیتی نیاز به n مالتی پلکسر k*1 داریم. در نتیجه برای اتصال 8 ثبات 4 بیتی نیاز به 4 مالتی پلکسر 8*1 داریم. 
 
طراحی گذرگاه با استفاده از MUX
 
33-1-2. طراحی گذرگاه با استفاده از بافر سه حالته
در این نوع طراحی نیاز به دیکدر داریم. در حقیقت دیکدر تا حدودی نقش مالتی پلکسر را در این طرح بازی می کند.
 
طراحی گذرگاه با استفاده از بافر سه حالته
 
در شکل صفحه قبلی از 3 ماکرو استفاده شده که عبارتند از :
1- ماکروی ثبات 4 بیتی
2- ماکروی بافر سه حالته 8 بیتی
3- ماکروی دیکدر 8*3
مدار هر یک از این ماکروها در ذیل ارائه شده اند. (مدار ثبات همان مدار صفخات قبل می باشد که دیگر آن را نمایش نمی دهیم.)
33-1-3. مدار مربوط به ماکروی بافر 3 حالته 8 بیتی
 
مدار مربوط به ماکروی بافر 3 حالته 8 بیتی

 

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر