آموزش Circuit maker بخش نوزدهم

آموزش Circuit maker بخش نوزدهم

 تمرینهای مربوط به جلسه 6 آز معماری

در این فصل ALU صفحه 242 کتاب معماری را رسم نموده ایم.
 
ALU

منابع
1- جزوه آموزشی Circuit Maker – تهیه و تنظیم علی نجف زاده
2- کتاب معماری کامپیوتر
3- نرم افزار Circuit maker
4- وب سایت http://www.bitasoft.ir

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر