آموزش Circuit maker بخش پانزدهم

آموزش Circuit maker بخش پانزدهم

5-2- توابع استخراج شده مربوط به ثبات AC از جدول 6- 5 و مدار مربوطه

LOAD: D0T5 + D1T5 + D2T5 + pB11+ rB9 + rB7 + rB6
INC: rB5
CLR: rB11

توابع استخراج شده مربوط به ثبات AC از جدول 6- 5 و مدار مربوطه
 
5-3- توابع استخراج شده مربوط به ثبات OUTR از جدول 6- 5 و مدار مربوطه
LOAD: pB10
 
توابع استخراج شده مربوط به ثبات OUTR  

5-4- توابع استخراج شده مربوط به ثبات IR از جدول 6- 5 و مدار مربوطه
 
توابع استخراج شده مربوط به ثبات IR
 
5-5- توابع استخراج شده مربوط به ثبات TR از جدول 6- 5 و مدار مربوطه
LOAD: RT0 
 
توابع استخراج شده مربوط به ثبات TR

 

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر