آموزش Circuit maker بخش دوازدهم

آموزش Circuit maker بخش دوازدهم

 33-1-1. طراحی Bus فصل 5

طراحی Bus 
 
4-2- شمارنده و دیکدر فصل 5 کتاب
33-2-1. طراحی شمارنده
 
طراحی شمارنده
 
33-2-2. مدار مربوط به ماکروی فلیپ فلاپ JK
 
مدار مربوط به ماکروی فلیپ فلاپ JK
 
33-2-3. طراحی دیکدر 8*3
 
طراحی دیکدر 8*3

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر