آموزش Circuit maker بخش یازدهم

آموزش Circuit maker بخش یازدهم

تمرینهای مربوط به جلسه 3 آز معماری

در این فصل مدارهای ذیل طراحی خواهند شد:
1- تمامی ثباتهای مربوط به فصل 5 کتاب معماری کامپیوتر
2- گذرگاه (Bus) فصل  5 کتاب معماری کامپیوتر
3- شمارنده و دیکدر فصل  5 کتاب معماری کامپیوتر

4-2- طراحی ثباتهای فصل 5 معماری کامپیوتر
 
	طراحی ثباتهای فصل 5 معماری کامپیوتر
 
	طراحی ثباتهای فصل 5 معماری کامپیوتر

4-3- طراحی گذرگاه فصل 5 کتاب معماری کامپیوتر
برای اتصال k ثبات n بیتی نیاز به n مالتی پلکسر k*1 داریم. در نتیجه برای اتصال 7 ثبات 16 بیتی نیاز به 16 مالتی پلکسر 8*1 داریم. 
33-3-1. طراحی MUX 8*1 
 
طراحی MUX 8*1  
 
 
Macro Mux 8*1
Macro Mux 8*1

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر