آموزش Circuit maker بخش دهم

آموزش Circuit maker بخش دهم

33-1-1. مدار مربوط به ماکروی دیکدر 8*3

 مدار مربوط به ماکروی دیکدر 8*3
 
33-1-2. مدار مربوط به ماکروی بافر سه حالته
 برای طراحی بافر سه حالته از یک گیت AND استفاده شده است.

مدار مربوط به ماکروی بافر سه حالته
 
3-2- طراحی مدار محاسبه
 
طراحی مدار محاسبه
 
در این دیاگرام چهار مدار تمام جمع کننده وجود دارد که جمع چهار بیت را بوجود می آورد و چهار مالتی پلکسر نیز اعمال مختلف را انتخاب می کنند. دو ورودی چهار بیت A و B و یک خروجی چهار بیت نیز وجود دارند. چهار ورودی A مستقیما به ورودیهای X جمع کننده متصلندهر یک از چهار ورودی B هم به ورودیهای داده مالتی پلکسرها متصلند. ورودیهای داده مالتی پلکسرها متمم B را هم دریافت می نمایند. 

3-3- طراحی مدار منطق
33-3-1. طراحی مدار منطق با استفاده از ماکرو
 
طراحی مدار منطق با استفاده از ماکرو
 
33-3-2. طراحی مدار منطق با استفاده از مدار های منطقی
 
طراحی مدار منطق با استفاده از مدار های منطقی

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر