آموزش Circuit maker بخش ششم

آموزش Circuit maker بخش ششم

توسط amin8505 | گروه معماری کامپیوتر | 1394/07/20

نظرات 0

 تمرینهای مربوط به جلسه 1 آز معماری


2-1- مقدمه
در این فصل مدارهای ذیل طراحی خواهند شد:
1- طراحی یک نیم جمع کننده
2- طراحی تمام جمع کننده
3- طراحی دیکدر 4×2
4- طراحی مالتی پلکسر 1×2
5- جمع کننده 4 بیتی
6- مدار افزایشگر 4 بیتی
7- مدار جمع کننده تفریق کننده 4 بیتی

2-2- مدار نیم جمع کننده
مدار نیم جمه کننده مداری است که یک بیت را با یک بیت دیگر جمع می نماید . نتیجه را در دو بیت (Sum و Cary) نمایش می دهد.
مدار نیم جمع کننده 
 
جدول درستی مدار نیم جمع کننده

Inputs

Outputs

P

Q

CO

S

0

0

0

0

0

1

0

1

1

0

0

1

1

1

1

0


 
2-3- مدار تمام جمع کننده
مدار تمام جمع کننده مداری است که سه بیت را را هم جمع می کند و نتیجه را در خروجی نمایش می دهد.
	مدار تمام جمع کننده 
 
 
 

Input

Output

A

B

Ci

Co

S

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

1

0

0

1

0

1

1

1

0

1

0

0

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

0

1

1

1

1

1

 

2-3-1. جدول درستی و ماکروی Full Adder
 
جدول درستی و ماکروی Full Adder
 
2-4- طراحی دیکدر 4×2
دیکدر با کد بردار مداری است که دارای n ورودی و   خروجی و یک خط فعال ساز (Enable Line) می باشد. شکل زیر یک دیکدر 2 بیتی را بدون خط فعالساز نشان میدهد.
	طراحی دیکدر 4×2 
در کنار مدار فوق جدول درستی نیز نمایش داده شده که بر اساس آن مدار مورد نظر طراحی شده است.
جدول درستی 
شکل فوق یک دیکدر 4*2 را به همراه یک خط فعالساز نمایش میدهد. هرگاه خط فعالساز فعال شود دیکدر فعال می شود.
 

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر