آموزش Circuit maker بخش هفتم

آموزش Circuit maker بخش هفتم

توسط amin8505 | گروه معماری کامپیوتر | 1394/07/20

نظرات 0

 2-5- طراحی مالتی پلکسر 1×2

هر مالتی پلکسر دارای   ورودی ، n خط انتخاب (Select) و یک خط خروجی می باشد. مدار زیر یک مالتی پلکسر را نمایش می دهد.
 مالتی پلکسر
 
جدول درستی مالتی پلکسر 2*1
z

I0

I1

S

0

1

1

1

1

0

1

0

1

0

0

0

0

1

1

1

1

1

0

0

0

1

1

0

0

0

 
 
2-6- جمع کننده 4 بیتی
جمع کننده 4 بیتی با استفاده از 4 مدار Full Adder طراحی می شود که در ذیل نمایش داده شده است.
 جمع کننده 4 بیتی
 
 
2-7- مدار افزایشگر 4 بیتی
مدار افزایشگر 4 بیتی با استفاده از 4 مدار Half Adder پیاده سازی می شود. مدار به شکل زیر می باشد.
مدار افزایشگر 4 بیتی 
به هر بار روشن شدن یکی از سویچها این مدار در حقیقت یک شماره می شمارد.
 
2-8- مدار جمع کننده تفریق کننده 4 بیتی
این مدار را می توان با استفاده از یک مدار جمع کننده 4 بیتی پیاده سازی کرد. این کار را می توان با افرودن یک گیت XOR به هر جمع کننده کامل انجام داد. یکی از پایه های XOR ورودی معمولی و پایه دیگر به فعالساز تفریقگر وصل می شود و اگر پایه فعالساز فعال شود می توان از مدار به عنوان تفریقگر و در غیر اینصور به عنوان جمع کننده استفاده نمود.
 مدار جمع کننده تفریق کننده 4 بیتی
 

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر