آموزش Circuit maker بخش چهارم

آموزش Circuit maker بخش چهارم

توسط amin8505 | گروه معماری کامپیوتر | 1394/07/20

نظرات 0

 16-1ماکرو چیست

تمامی گیتهایی که پیاده سازی شده اند شامل گیتهای AND ، OR و NOT می باشند. گیتهای منطقی بزرگ دارای پیچیدگی زیادی می باشند و احتمال دارد که کاربر در هنگام کار با آنها به صورت عادی دچار مشکل شود. به عنوان مثال ممکن است یک مدار دارای ورودیها و خروجیهای زیادی باشد ، مانند شکل زیر.
 گیتهای منطقی بزرگ
استفاده از مدار فوق در طراحی سایر مدارها ممکن است در برخی موارد باعث سردرگمی کاربر شود. برای راحتی کار پس از اینکه مداری طراحی شد آنرا به ماکرو تبدیل می کنند که هم استفاده از آن راحت تر است و هم اینکه از پیچیدگی مدار فوق خبری نیست. معمولا ماکروها دارای شکلهای هندسی خاصی می باشند که بر روی آنها پایه هایی وجود دارد که نشان دهنده همان پایه های ورودی و خرو مدار اصلی می باشد. در شکل زیر مدار فوق که همان MUX 8*1 است نمایش داده شده است:
MUX 8*1  
 
همانطور که ملاحظه می شود ورودیها و خروجیهای هر دو مدار یکی است و کارآیی هم دو نیز یکسان می باشد. ولی در ساخت مدارهای پیچیده تر استفاده از ماکرو (شکل فوق) نقش بسیار مهمی در تسهیل فرآیند طراحی ایفا می نماید.
در ایجاد ماکرو بایستی این نکته را مورد توجه قرار داد که مدار اصلی که قرار است به ماکرو تبدیل شود نباید دارای هیچ گونه سویچ ورودی و یا ابزار آشکار ساز خروجی (مانند LED ، لامپ و . . . ) باشد. در غیر اینصورت ماکرو طراحی شده به درستی کار نخواهد کرد.

1-2- نحوه ساخت ماکروی نیم جمع کننده (Half Adder)
برای این منظور در ابتدا مدار را همانند شکل زیر طراحی می نمائیم. همانطور که قبل تر هم ذکر شد مدار نباید دارای سویچ و آشکار ساز باشد. (شکل زیر)
 نحوه ساخت ماکروی نیم جمع کننده
 
پس از طراحی مار همانند شکل فوق از منوی Macros بر روی New Macro… کلیک می نمائیم. پس از کلیک پیغامی مبنی بر استفاده از مدار جاری برای ساختن ماکرو ظاهر می شود که باید بر روی Yes کلیک نمائیم. (شکل زیر)
New Macro 
 
پس از کلیک بر روی YES پنجره کوچکی مبنی بر ورود نام ماکرو وارد می شود که باید در آن نامی مناسب برای ماکرو انتخاب شود. (شکل زیر)
macro 
پس از ورود نام بر روی OK کلیک می نمائیم. سپس صفحه ایجاد پکیج ظاهر می شود که باید در آن در بخش Pins per package مجموع تعداد پایه های ورودی و خروجی مربوط به مدار را وارد نمائیم که در مدار نیم جمع کننده تعداد 4 می باشد.
 Pins per package
 
پس از مشخص سازی تعداد پایه ها بر روی Add pkg کلیک می نمائیم تا پکیج مورد نظر ایجاد شود. سپس بر روی Ok کلیک می نمائیم.(شکل زیر)
Add pkg 
 
 
پس از کلیک بر روی Ok شکل پکیج ایجاد شده در کنار مدار اصلی قرار می گیرد. در مرحله بعدی باید اتصالات ورودی و خروجی مشخص شوند.
پکیج 
برای مشخص نمودن اتصالات باید پایه های ورودی مدار اصلی را به ورودیهای مارکو و خروجی های مدار را به خروجیهای ماکرو متصل نمائیم. (شکل زیر)
 ماکرو
 
پس از اتصال پایه های ورودی و خروجی باید ماکروی ایجاد شده را ذخیره نمود. برای این منظور از منوی Macros بر روی گزینه Save Macro کلیک می نمائیم. (شکل زیر)
 Save Macro
 
 
پس از کلیک بر روی گزینه Save Macro پیغامی مبنی بر ورود نام کلاس اصلی ظاهر می شود که باید بر روی OK کلیک نمائیم. (شکل زیر)
 نام کلاس اصلی
پس از کلیک بر روی OK پنجره ای ظاهر می شود که در آن باید محل ذخیره و بازیابی Package ایجاد شده وارد شود. پس از مشخص سازی محل Package بر روی Save Macro کلیک می نمائیم.(شکل زیر)
 Save Macro
 

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر