آموزش Circuit maker بخش سوم

آموزش Circuit maker بخش سوم

توسط amin8505 | گروه معماری کامپیوتر | 1394/07/20

نظرات 0

 1-1- توضیحات جداول کارنو رسم شده

مدار S شامل دو گیت AND می باشند که باید با هم OR شوند. البته نیاز به دو گیت منطقی NOT هم داریم. با توجه به جدول کارنو و جدول درستی می توان مدار S را با یک گیت منطقی XOR جایگزین نمود. 
مدار C نیز فقط شامل یک کیت منطقی AND می باشد. در ادامه با استفاده از نرم افزار Circuit Maker هر دو نوع مدار را رسم خواهیم نمود.

الف) رسم مدار بدون ساده سازی با گیتهای مشابه
ابتدا گیتهای منطقی مورد نیاز را همانند شکل زیر وارد محیط کاری می نمائیم. مسیر استفاده از این گیتها در شکل نمایش داده شده است. (Digital Gates>>Gates)
رسم مدار بدون ساده سازی با گیتهای مشابه 
 
در مرحله بعدی گیتهای Not را اضافه می نمائیم. برای انتخاب گیتهای Not باید به مسیر Digital Function>>Gates Inverts از جعبه ابزار سمت چپ برویم. (شکل زیر)
 گیتهای Not
 
پس از این مرحله به دو LED نیاز داریم که خروجی های ما که همان S و C می باشند را نمایش دهند. برای این منظور مراحل زیر انجام می شود:
 Digital Animated>>Display>> Logic Display انتخاب گزینه
Logic Display 
 
در مرحله بعدی عملیات سیم کشی را انجام می دهیم. برای این منظور از ابزار مربوطه در جعبه ابزار با شکل   استفاده می نمائیم. (شکل زیر)
 عملیات سیم کشی
پس از این مرحله باید سیم کشی را تست کنیم. البته این کار فقط برای این است که از قطع شدگی احتمالی سیمها و یا اتصال ناقص آنها جلوگیری به عمل آید. برای این منظور از منوی Simulation دستور Check Pin Connections را اجرا می نمائیم. (شکل زیر)
Check Pin Connections 
 
در صورتی که تمامی اتصالهای به درستی انجام شده باشند پیغامی مانند شکل زیر ظاهر می شود که بیانگر تست تمامی نقاط و تائید اتصال آنها می باشد. (شکل زیر)
 Circuit
 
 
در مرحله بعدی بایستی سویچهای اتصال جریان را برای تست مدار ، نصب نمائیم. برای این منظور به این روش عمل می نمائیم: 
Analog>>Power>>Logic Switch انتخاب
 Logic Switch
 
 
پس از این مرحله نوبت به تست مدار می رسد. ابتدا Mode را بر روی دیجیتال تنظیم می نمائیم. سپس بر روی ابزار Run Digital Simulation   از بخش ابزار بالای صفحه کلیک می نمائیم تا مدار راه اندازی گردد. سپس با قطع و وصل کردن سویچها و در حقیقت 0 و 1 نمودن ورودیهای X و Y خروجیهای S و C را بدست می آوریم. (شکل های زیر)
هر دو ورودی 1 و خروجی طبق جدول درستی S=0 و C=1
  تست مدار
 
ورودی Y=0 و X=1 خروجی طبق جدول درستی S=1 و C=0
تست مدار 
 
 
ب) رسم مدار با استفاده از ساده سازی
در این مرحله به جای دوگیت AND در مدار S می خواهیم از گیت XOR استفاده کنیم. تمامی مراحل مانند مرحله قبل می باشد. (شکل زیر)
 رسم مدار با استفاده از ساده سازی
 
هر دو ورودی 1 و خروجی طبق جدول درستی S=0 و C=1
 رسم مدار با استفاده از ساده سازی
برای سایر ورودیها نیز به همین منوال خواهد بود.
 

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر