آموزش Circuit maker بخش دوم

آموزش Circuit maker بخش دوم

توسط amin8505 | گروه معماری کامپیوتر | 1394/07/20

نظرات 0

 1-1- طراحی مدار و خلاصه سازی

1-1-1. طراحی مدار نیم جمع کننده 
برای این منظور ابتدا باید بدانیم که مدار نیم جمع کننده یا Half Adder به چه صورتی کار میکند. این مدار دو بیت را از ورودی گرفته و آنها را با هم جمع می نماید و نتیجه را به صورت S که مخفف Sum است و C که مخفف Carry است در خروجی نمایش می دهد. ابتدا جدول درستی را برای این منظور رسم می نمائیم.

1-1-2. جدول درستی نیم جمع کننده

C

S

Y

X

0

0

0

0

0

1

1

0

0

1

0

1

1

0

1

1


1-1-3. رسم جدول کارنو
 
رسم جدول کارنو
 
 
1-1-4. توضیحات جداول کارنو رسم شده
مدار S شامل دو گیت AND می باشند که باید با هم OR شوند. البته نیاز به دو گیت منطقی NOT هم داریم. با توجه به جدول کارنو و جدول درستی می توان مدار S را با یک گیت منطقی XOR جایگزین نمود. 
مدار C نیز فقط شامل یک کیت منطقی AND می باشد. در ادامه با استفاده از نرم افزار Circuit Maker هر دو نوع مدار را رسم خواهیم نمود.

1-1-5. مدار نیم جمع کننده بدون خلاصه سازی
مدار نیم جمع کننده بدون خلاصه سازی 

1-1-6. مدار نیم جمع کننده با استفاده از خلاصه سازی گیتهای منطقی
مدار نیم جمع کننده با استفاده از خلاصه سازی گیتهای منطقی 


1-2- آشنایی با نرم افزار Circuit Maker
این نرم افزار یکی از نرم افزارهای قدرتمند برای طراحی مدارات دیجیتال و . . . می باشد. پس از اجرا منوی اصلی نرم افزار مانند زیر ظاهر می شود.
 نرم افزار Circuit Maker
 
بخشهاس مختلف آن به شرح ذیل می باشند:
1- منوی نرم افزار
2- بخش ابزار میانبر
3- بخش Symbol مدارات
4- محیط کاری 

1-2-1. منو
 منو

1-2-2. بخش ابزار (میانبر)
 	 بخش ابزار (میانبر)


1-2-3. بخش Symbol های انواع گیتها
بخش Symbol های انواع گیتها 
این بخش شامل بخش جستجو نیز می باشد که می توان با نوشتن نام گیت و یا بخشی از نام گیت آن را بیابیم.

1-2-4. محیط کاری نرم افزار
در این بخش مدارات الکترونیکی پیاده سازی می شوند.
محیط کاری نرم افزار 
 
1-2-5. تغییر حالت نرم افزار از Analog به Digital
! * نکته بسیار مهم: 
نرم افزار Circuit Maker قابلیت کار در هر دومحیط دیجیتال و آنالوگ را فراهم نموده است. برای تغییر محیط کار از Analog به Digital باید از منوی Simulation بسته به نیاز یکی از Mode های Digital Mode و یا Analog Mode را انتخاب نمود. برای این منظور فقط کافیست بر روی آن گزینه مورد نظر کلیک نمائیم. (شکل زیر)
 تغییر حالت نرم افزار از Analog به Digital
Digital Mode دارای ابزار بیشتری نسبت به Analog Mode است. این موضوع را پس از کلیک می توان مشاهده نمود.

1-3- طراحی مدار نیم جمع کننده با نرم افزار Circuit Maker 2000
برای این منظور ابتدا باید بدانیم که مدار نیم جمع کننده یا Half Adder به چه صورتی کار میکند.
این مدار دو بیت را از ورودی گرفته و آنها را با هم جمع می نماید و نتیجه ره به صورت S که مخفف Sum است و C که مخفف Carry است در خروجی نمایش می دهد. ابتدا جدول درستی را برای این منظور رسم می نمائیم.

1-4- جدول درستی نیم جمع کننده

C

S

Y

X

0

0

0

0

0

1

1

0

0

1

0

1

1

0

1

1


1-5- رسم جدول کارنو
رسم جدول کارنو
 

 

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر