آموزش برنامه نویسی به زبان C

آموزش زبان سی بخش اول

توسط amin8505 | گروه مقاله های آموزشی | 1394/07/12

نظرات 0

 آشنایی با مفاهیم اولیه و ویژگیهای کلی زبانC 

 
در اوايل دهة 1970 ميلادی، «دنيس ريچي» در آزمایشگاه كمپاني بل زبان C را برای برنامه‌نويسي سيستمها طراحي کرد. اين زبان از دو زبان پيشين به نامهاي BCPL و B منتج شده است که ‌اين دو نيز در همين آزمایشگاه نوشته شدند. زبان C تا سال 1978 منحصر به استفاده در همين آزمایشگاه بود تا اينکه «ريچی» و «کرنيه» نسخة نهايي اين زبان را منتشر کردند. به سرعت مفسرهاي متعددي از C تهیه شد، ليکن براي جلوگيری از ناسازگاريهای ايجاد شده و نيز حفظ قابليت حمل زبان، استاندارد ANSI تعاريف متحدالشکلي مطرح کرد. آنچه در اين کتاب مطرح می‌شود بر اساس همين استاندارد است. مفسر خود برنامه‌اي کامپيوتري است که برنامة سطح بالا دادة ورودي آن و برنامة ‌ايجاد شده به زبان ماشين خروجي آن را تشکیل می‌دهد.
 به طور كلي ويژگيهاي مهم زبان C به اختصار به شرح زير است:
زبان C به طور گسترده‌اي در دسترس است. مفسرهاي تجارتي آن در بيشتر کامپيوترهاي شخصي، ميني‌‌کامپيوترها و نيز در کامپیوترهای بزرگ قابل استفاده‌اند.
C زباني است همه ‌منظوره، ساخت‌يافته سطح بالا (مانند زبان پاسکال و فورترن) و انعطاف‌پذير كه برخي از خصوصيات زبانهاي سطح پايين را نیز كه معمولاً در اسمبلي يا زبان ماشين موجود است داراست. در عين حال اين زبان براي كاربردهاي ويژه طراحي نشده و مي‌توان از آن در همة زمينه‌ها، بخصوص به دليل نزديكي آن به زبان ماشين در برنامه‌نويسي سيستم، استفاده کرد. بنابراين C بين زبانهاي سطح بالا و سطح پايين قرار دارد و در نتيجه اجازه مي‌دهد كه برنامه‌‌نويس خصوصيات هر دو گروه زبان را به كار برد. از اين رو در بسياري از كاربردهاي مهندسي به طور انحصاري زبان C به كار مي‌برند. (زبانهاي سطح بالا، دستورالعملهايي شبيه زبان انسان و پردازش فکري او دارند، همچنين يک دستورالعمل زبان سطح بالا معادل چند دستورالعمل به زبان ماشين است.)
برنامه‌هاي نوشته شده به زبان C به طور كلي مستقل از ماشين يا نوع كامپيوتر است و تقريباً تحت كنترل هر سيستم عاملي اجرا مي‌شود.
مفسرهاي C معمولاً فشرده و كم ‌حجم‌اند و برنامه‌هاي هدف ايجاد شده با آنها در مقايسه با ساير زبانهاي برنامه‌سازي سطح بالا، خيلي كوچك و كارآمدند. 
برنامه‌هاي C در مقايسه با ساير زبانهاي برنامه‌سازي سطح بالا، به ‌راحتي قابل انتقال‌‌اند. دليل آن اين است كه C خيلي از ويژگيهاي وابسته به نوع كامپيوتر را در توابع كتابخانه‌اي خود منظور داشته است. بنابراين هر نسخه از C با مجموعه‌اي از توابع كتابخانه‌اي مخصوص به خود همراه است كه