آموزش Ajax بخش اول

آموزش Ajax بخش اول

توسط amin8505 | گروه مقاله های آموزشی | 1394/07/18

نظرات 0

 Ajax ِيک نوع برنامه نوِيسِي است که در سال 2005 توسط گوگل  به طور عمومِي اِيجاد شد.باAJAX  مِي توانِيد  Web Application  هاِي بهتر , سرِيعتر  و بسِيارکاربر پسند اِيجاد کنِيد.

Ajax راهی برای تقسیم کردن صفحات وب به قسمتهای قابل Update است به طوریکه Update کردن بخشی از صفحه کل صفحه را Update نکند.در واقع Ajax پاسخی به مشکلات Web Application ها در چند سال گذشته است. کافی است یکبار یک سایت طراحی کنید تا بفهمید که Postback های اضافی و بی مورد و load شدن های وحشتناک آن هم به خاطر تغییر، مثلا تاریخ در یک تقویم چه دردسری را برای طراح و کاربر ایجاد میکند.وقتی صحبت از انداختن بار CPU از سرور به کامپیوتر کاربر میشود, یعنی از java script استفاده شده است. در واقع سیستم استفاده از script که به دلیل ناامنی به کناری گذاشته شده بود با تلفیق جدید دوباره احیا شد.AJAX مبتنِي برجاوا اسکرِيپت و HTTP Request  است.

ajax

معرفِي AJAX :

آجاکس ِيک زبان برنامه نوِيسِي جدِيد نِيست بلکه ِيک تکنِيک جهت اِيجاد Web application هاِي بهتر و سرِيعتر و بسِيار تعاملي است.

با آجاکس , جاوا اسکرِيپت  مِي تواند مستقِيما با سرور ارتباط برقرار کند, و از شي  جاوا اسکرِيپتِي XMLHttpRequest استفاده کند. با اِين شي , جاوا اسکرِيپت مِي تواند داده را با ِيک Web server , بدون لود مجدد صفحه , مبادله کند. 

آجاکس از انتقال ناهمزمان داده ها(درخواستهاِي HTTP) در بين browser و web server استفاده مِي کندو اجازه مِي دهد صفحات وب به جاِي درخواست کل صفحه,  اطلاعات کمِي را از سرور درخواست کنند.

تکنِيک آجاکس, application هاِي اِينترنت را کوچکتر و سرِيعترو بسِيار کاربرپسند مِي کند.

آجاکس ِيک تکنولوژِي browser وابسته به نرم افزار web server است و مبنِي بر استانداردهاِي وب است.در ادامه لیستی از این استانداردها را می بینید:

JavaScript

XML

HTML

CSS

استانداردهاِي وبِي که آجاکس مبنِي بر آنها است , به خوبِي تعرِيف شده اند و توسط browser هاِي زِيادِي پشتِيبانِي مِي شوند. Application هاِي آجاکس و browser و platform بهم وابسته اند.

Web application ها مزاِياِي بیشتری نسبت به application هاِي دِيگر دارند. آنها مِي توانندبه داده ي بيشترِي دستِ يابندونصب و پشتِيبانِي آنها بسِيار آسان است وجهت توسعه راحترند.به هر حال , application هاِي اِينترنتِي همانند desktop application هاِي سنتِي همِيشه غنِي و کاربرپسند نِيستند.با آجاکس , internet application ها مِي توانند غنِي تر و کاربرپسندتر ایجاد شوند.


Httprequest آجاکس (ajax httprequest)

در کد گذارِي سنتِي جاوا اسکرِيپت, اگر اطلاعاتِي از يک دِيتابِيس یا یک فاِيل در سرور مِي خواستِيدویاجهت ارسال اطلاعات کاربر به یک سرور، مِي بایست يک فرم HTML درست مِي کردِيدو داده ها را به سرور مِي فرستادِيدِPOST)) يا از آن مِي گرفتِيد(GET). کاربر جهت درِيافت ِيا ارسال اطلاعات باِيد روِي دکمه ي “Submit” کليک مِي کرد, منتظر پاسخگوِيِي سرور مِي ماند, سپس یک صفحه ي جدِيد با نتِيجه لود مِي شد.سرور در هر بار که کاربر ورودِي را ارائه کند,ِيک صفحه ِي جدِيد برمِي گرداند, وب application هاِي سنتِي خِيلي کند اجرا و کمتر کاربرپسند هستند .

با آجاکس , جاوا اسکرِيپت  در مِيان شي  JavaScriptXMlHttpRequestمستقِيما با سرور در ارتباط است .

با ِيک درخواست HTTP ,  صفحه ِي وب مِي تواند ِيک درخواست به سرور درست کند, و پاسخِي از ِيک وب سرور,بدون لود مجدد صفحه , درِيافت کند. کاربر در همان صفحه مِي ماند, و به درخواستهاِي اسکرِيپتِي صفحات توجهِي ندارد.

 

مثالي از AJAX  

براِي درک چگونگِي کار آجاکس , بِياِيِيد ِيک Ajax application کوچک اِيجاد کنِيم.

ابتدا، ِيک فرم HTML ساده با دو متن اِيجاد مِي کنِيم : username وtime . فِيلد username با کاربر پر مِيشود و فِيلد time با استفاده از آجاکس پر مِي شود.

فاِيل HTML را testajax.htm  بنامِيد . قطعه کد لازم در زِير نشان داده شده است. توجه کنِيد که اِين فرم HTML دکمه ِي submit ندارد.

<html>

<body>

<form name="myForm">

Name: <input type="text" name="username" />

Time: <input type="text" name="time" />

</form>

</body>

</html>


بخش بعدِي در مورد keystone هاِي آجاکس توضِيحِي مِي دهد.

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر