آموزش اکسس

آموزش اکسس بخش چهارم

توسط amin8505 | گروه مقاله های آموزشی | 1394/07/28

نظرات 0

 آشنايي با Action Query

شامل: 
Action Query 


Make-Table Query : 
Make-Table Query

 
Update Query : 
Update to: 2.5(گزينه جايگزيني)
Criteria: 2 (گزينه اي كه بايد تغيير كندو به روز شود) 

Append Query : 
همانند make- Table Query مي‌باشد با اين تفاوت كه نام جدولي كه مي‌خواهيم داده‌ها به ان الصاق شود را از ليست انتخاب مي‌كنيم. 

Delete Query : 
Delete: Where
Criteria: 1 (همه يكهاي موجود در جدول انتخابي را حذف مي‌نماييد)

تذكر: تمام action ها بايد بعد از ايجاد ابتدا Run شود و ذخيره سپس نتيجه آن را روي جدول متناظر مشاهده نمود
Run از منو Query يا از ابزار آن ! 
 
آشنايي باطراحي فرمForm

Form ------> New:

1. Design View
2. Form Wizard
3. AutoForm:Columner
4. AutoForm:Tabuler
5. AutoForm :Datasheet
6. Chart Wizard
7. Pivot Tabale Wizard 

1. ايجاد فرم از طريق طراحي
2. ايجاد فرم از گزينه‌ هاي از پيش تعريف شده 
3. ايجاد سريع فرم با قرار گيري فيلدها ستوني زير هم
4. ايجاد سريع فرم با قرار گيري فيلدها ستوني در مجاورت هم
5. ايجاد سريع فرم با نماي صفحه داده
6. ايجاد چارت از ويزارد
7. ايجاد نمودار از جدول به طريق ويزارد 

تذكر : 
ايجاد فرم از شماره 2 تا 7 با انتخاب نام جدول يا پرس و جو مورد نظر حاصل مي‌شود. 
 
فرم چيست؟
فرم
فرم كار جمع آوري اطلاعات را آسان مي‌كند.
فرم را مي‌توان طوري طراحي كرد كه هنگام ورود اطلاعات، هر بخش از فرم در جدول خاصي قرار داده شود.يعني يك فرم مي‌تواند براي چند جدول اطلاعات فراهم كند بدون آن كه پر كننده فرم لازم باشد اين نكته را بداندو براي آن تدارك خاصي ببيند.

طرز كار Form Wizard : 

نام جدول يا پرس و جوي مورد نظر را انتخاب كنيد.
انتخاب نام فيلدهاي مورد نظر از Available Field و اضافه كردن آنها با استفاده از دكمه ‌هاي راهنما به قسمت Selected Field .
Next 
نحوه قرار گيري فيلدها را تعيين مي‌كنيم.
1. Columner
2. Tabuler
3. Datasheet
4. Justified

-Next
- تعيين پس زمينه براي فرم .
-Next
- نحوه اجرا فرم و سپس Finish . 

طرز كار AutoForm : 

AutoForm ها قابليت ايجاد فرم از جدول و پرس‌و جو را به طور خودكار و سريع امكان پذير مي‌سازد ،كافيست از قسمت New گزينه فرم يكي از AutoForm ها را انتخاب كرده و سپس در قسمت تعيين نام جدول يا پرس‌و جو گزينه مورد نظر را انتخاب كنيم سپس با Ok كردن فرم ايجاد مي‌گردد. 
 
گزارش چيست؟

تفاوت فرم و گزارش: 
1. فرم همواره نمايشي است اما گزارش چون به شكل چاپ شده عرضه مي‌شود ثابت و متداوم است.
2. فرم را بايد در صفحه نمايش ديد و اين كار براي بسياري از كساني كه به اطلاعات نياز دارند ناممكن است.
3. فرم را نمي‌توان مبنا قرار داد و بر اساس يك فيلد مشاهده نمود ، در گزارش بر مبناي يك فيلد مي‌توان گزارش تهيه نمود.
-گزارش را به صورت تصويري نيز مي‌توان ارائه داد. 

آشنايي با طراحي Report : 

Report ---------> New:
1. Design View
2. Report Wizard
3. AutoForm:Columnar
4. AutoForm:Tabular
5. Chart Wizard
6. Label Wizard
نحوه ايجاد گزارش همانند فرم مي‌باشد، در حالت AutoForm ها مي‌توان گزارش به صورت ستوني زير هم و يا ستوني در مجاورت هم داشته باشيم 
 
طرز كار Report Wizard 

1. ابتدا تعيين جدول يا پرس‌و جو 
2. Next
3. انتخاب فيلدهاي شركت كننده در گزارش
4. انتخاب فيلد سر گروه در صورت نياز(Grouping Levels) 
5. Next
6. امكان مرتب كردن تا 4 فيلد به دو صورت صعودي يا نزولي
7. Next
8. امكان آرايش گزارش از لحاظ مرتب شدن و خط‌كشي و همچنين نحوه قرار گرفتن گزارش به صورت افق يا عمودي
9. Next
10. در اين مرحله چند شيوه رايج ايجاد گزارش از لحاظ رنگ و قلم حروف را عرضه مي‌كند هر گزينه نام يكي از اين شيوه‌هاست. با انتخاب يكي از اين گزينه‌ها نتيجه در سمت چپ قابل مشاهده مي‌‌باشد ، در اين مرحله با انتخاب نحوه تشگيل گزارش و Finish گزارش تهيه 

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر